Mõõtmistulemuste kasutamine muudatustaotluse esitamisel