Millistest sündmustest ja mis aja jooksul peab loomapidaja põllumajandusloomade registrit teavitama?

Loomapidaja peab esitama andmed loomaga toimunud sündmuse kohta registrisse seitsme kalendripäeva jooksul.

Sündmused, millest teatatakse seitsme kalendripäeva jooksul:

-         märgistamine

Märgistamine peab toimuma veistel 20 kalendripäeva jooksul pärast looma sündi, lammastel ja kitsedel alates sünnist 6 kuu jooksul. 

-         loomade Eestisse toomine 

-         loomade Eestist väljaviimine

-         liikumine loomapidajate vahel

-         liikumine ühe loomapidaja erinevate loomapidamiskohtade vahel

-         hukkumine 

-         esmakordne poegimine, kui järglast ei ole võimalik märgistada

-         kadumine

-        liikumine tapamajja

-        tapmine lihaks, hädatapmine, kontrolltapmine ja loomataudi leviku tõkestamiseks tapmine kohapeal.

-       utiliseerimine

 

Veise hukkumisest, kadumisest, hädatapmisest, oma tarbeks kohapeal lihaks tapmisest, kontrolltapmisest ja loomataudi leviku tõkestamiseks tapmisest saab loomapidaja teatada ka veisepassiga ja taotlusvormi lisaks täitma ei pea. Kui veisega toimunud surma sündmuse kohta esitatakse veise andmed vanas e-PRIAs, siis passi täitma ei pea ning pass tuleb tühjalt tagastada PRIAle.

Kui märgistatud loomal kaob kõrvamärk või on kõrvamärgil olev number muutunud loetamatuks, on loomapidaja kohustatud tellima asendusmärgi 2 kalendripäeva jooksul.