Millistes e-PRIA keskkondades loomade registri teenused asuvad?

Alates 2014. aasta sügisest on vana e-PRIAga paralleelselt kasutusel ka PRIA uus iseteeninduskeskkond. PRIA iseteeninduskeskkonda arendatakse pidevalt ja sinna lisandub järjest uusi e-teenuseid. Nii on ka loomade registri teenused mõlemas keskkonnas. Sisselogimine toimub ühe kliendivärava kaudu aadressil https://epria.pria.ee.

 1. PRIA iseteeninduskeskkond

Pärast sisselogimist valida esindatav ning seejärel valida menüüribalt „Registrid“: 

     1.1. "Loomade register", vajutada nupule „Alusta uut taotlust“ ning valida taotluse liik:

 • Loomakorjuste utiliseerimine
 • Sigade tapamajja liikumine
 • Sigade arvu teatamine 31.12 seisuga
 • Loomade Eestist väljavedu
 • Loomade Eestisse toomine
 • Sigade liikumine loomapidaja tegevuskohtade vahel
 • Sigade liikumine loomapidajate vahel
 • Sigade loomapidajate vahelise liikumise kinnitamine
 • Hobuslaste kandmine tegevuskohta
 • Hobuslaste tegevuskohast väljakandmine
 • Veisepasside tellimine
 • Tegevuskohas peetavate loomade arvu tetamine
 • Sigade Eestist väljavedu
 • Sigade Eestisse toomine

     1.2. „Tegevuskoahga seotud taotlused ja teavitused“, vajutada nupule „Alusta uut taotlust“ ning valida taotluse liik:

 • Majandustegevusteade
 • Loomapidamisega tegelemise teade
 • Tegevusloa taotlus 

 

 1. Vana e-PRIA

Pärast sisselogimist valida esindatav ning seejärel valida menüüribalt „Vana e-PRIA“. Seejärel Teenused -> Loomade register ning valida soovitud teenus alajaotusest:

Loomade registri andmete vaatamine

 • Loomade andmed
 • Loomapidajaga seotud vigased andmed (loomapidaja kõik kehtivaid vead ja nende parandamine)

Loomade registri andmete esitamine

 • Veiste, lammaste, kitsede märgistamine
 • Veiste, lammaste, kitsede esmakordne poegimine (kui järglast ei ole võimalik märgistada), kadumine, hukkumine
 • Veiste, lammaste, kitsede tapmine (ainult kohapeal tapmine)
 • Veiste, lammaste, kitsede Eesti-sisene liikumine (sh "Liikumine tapamajja")
 • Veiste, lammaste, kitsede Eesti-sisene massliikumine
 • Asenduskõrvamärkide tellimine