Millistes e-PRIA keskkondades loomade registri teenused asuvad?

Alates 2014. aasta sügisest on vana e-PRIAga paralleelselt kasutusel ka PRIA iseteeninduskeskkond. PRIA iseteeninduskeskkonda arendatakse pidevalt ja sinna lisandub järjest uusi e-teenuseid. Nii on ka loomade registri teenused mõlemas keskkonnas. Sisselogimine toimub ühe kliendivärava kaudu https://epria.pria.ee.

 1. PRIA iseteeninduskeskkond

Pärast sisselogimist valida esindatav ning seejärel valida menüüribalt „Registrid“, vajutada nupule „Alusta uut taotlust“ ning valida taotluse liik:

 • Loomakorjuse utiliseerimine
 • Sigade tapamajja liikumine
 • Sigade arvu teatamine
 • Loomade Eestist väljavedu
 • Loomade Eestisse toomine
 • Mesilasperede arvu teatamine

 

 1. Vana e-PRIA

Pärast sisselogimist valida esindatav ning seejärel valida menüüribalt „Vana e-PRIA“. Seejärel Teenused -> Loomade register ning valida soovitud teenus alajaotusest:

Loomade registri andmete vaatamine

 • Loomade andmed
 • Loomapidajaga seotud vigased andmed (loomapidaja kõik kehtivaid vead ja nende parandamine)
 • Hoone, ala või mesila vaatamine, muutmine ja likvideerimine
 • Menetluses olevad ehitised (uue registreerija nimele registreeritud ja kinnitamist ootavad ehitised)

Loomade registri andmete esitamine

 • Veiste, lammaste, kitsede märgistamine
 • Veiste, lammaste, kitsede esmakordne poegimine (kui järglast ei ole võimalik märgistada), kadumine, hukkumine
 • Veiste, lammaste, kitsede tapmine
 • Veiste, lammaste, kitsede Eesti-sisene liikumine
 • Veiste, lammaste, kitsede Eesti-sisene massliikumine
 • Sigade liikumine
 • Asenduskõrvamärkide tellimine
 • Lammaste ja kitsede arvu teatamine 1. jaanuari seisuga
 • Hoone, ala või mesila registreerimine
 • Vesiviljelusettevõtte registreerimine
 • Registreeri olemasolev ehitis enda nimele
 • Ettevõtte registreerimine