Millised toimingud tuleb teha, kui toimub loomade liikumine Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja eksport kolmandatakse riikidesse ning loomade riiki toomisel Euroopa Liidu liikmesriikidest ja import kolmandatest riikidest?

Loomade (veis, lammas, kits) riigist väljaviimise korral on oluline, kellele väljastatakse veterinaarsertifikaat. Loomade riigist väljaviimise sündmuse esitab põllumajandusloomade registrile isik, kellele sertifikaat on väljastatud. Loomade riigist väljaviimise sündmuse korral teatatakse riigist väljaviimise kuupäev, sertifikaadi number, sihtriigi nimi, looma number ning tegevuskoha number, kust loom välja viidi.

Loomade riiki toomise (veis, lammas, kits) korral esitab põllumajandusloomade registrile andmed isik, kelle karja loom Eestis tuuakse.