Millal on põhisissetuleku toetuse (PST) alla kuuluva maa hooldamistegevuse tähtaeg?

Põhisissetuleku toetuse puhul ei ole määruse järgi 2023. aastal põllumajandusmaal hooldamistegevuse läbiviimise tähtaega.

Põhisissetuleku toetuse kaudu tagatakse, et põllumajandusmaid kasutatakse jätkuvalt põllumajandusliku tegevuse elluviimiseks. Põllumajandusliku tegevusena mõistetakse põllumajandusmaa kasutamist põllumajanduslikuks tootmiseks (taimekasvatuseks, loomade pidamiseks jne) ning põllumajandusmaa hoidmist karjatamiseks ja harimiseks sobilikus seisukorras ehk hooldamist.