Mida teha veisepassiga?

Kõikidel Eestis peetavatel veistel peavad olema veisepassid. PRIA põllumajandusloomade registrist saadetakse veisepass loomapidajale 14 kalendripäeva jooksul alates veise märgistamise või riiki sisse toomise sündmusest teavitamisest. Loomapidaja peab kontrollima veisepassile trükitud andmed ning kinnitama need allkirjaga, samuti tuleb veisepassi kanda kõik veise liikumised nii loomapidajate vahel kui ka loomapidaja erinevate tegevuskohtade vahel.                                        

Veisepassi kadumise või loetamatuks muutumise korral peab loomapidaja sellest PRIAle teada andma ning PRIA väljastab loomapidajale veisepassi duplikaadi.  Passis vigaste andmete avastamise korral tuleb vigane pass saata koos avaldusega uue passi saamiseks PRIAsse ning PRIA väljastab korrektsete andmetega veisepassi.

VEISEPASS ON ALATI LOOMAGA KAASAS. Kui veis karjast välja liigub, siis antakse veisega kaasa ka veisepass ning põllumajandusloomade registrile tuleb esitada andmed veise liikumise kohta.