Kus tuleb muuta asukoha aadressi ja e-posti aadressi äriregistrisse kantud isikul?

Alates oktoobrist 2018 kasutame klientidega suhtlemisel põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ja/või põllumajandusloomade registrisse kantud äriregistris registreeritud isikute postiaadressi. Kui äriregistrisse kantud postiaadress või e-posti aadress  ei ole korrektne, siis tuleb selle muutmiseks pöörduda e-äriregistrisse. Äriregistris tehtud postiaadressi ja e-posti aadressi muudatused jõuavad andmevahetuse käigus ka PRIAsse.