Kuidas on võimalik registris olevate loomade andmeid parandada?

Kui loomapidaja on teinud looma andmete registrisse kandmisel vea, tuleb tal esitada avaldus andmete muutmiseks. Telefoni teel ei ole lubatud registris olevaid andmeid parandada! Kui loomapidajale saadetud veisepassil on vead, tuleb ka vigaste andmetega pass registrisse tagastada ning lisada avaldus uue korrektsete andmetega passi saamiseks. Avaldusel tuua välja muutmist vajavad ning korrektsed andmed.