Kuidas toimida, kui loomal kaob ära kõrvamärk?

Looma kõrvamärgil olev number on unikaalne ja ei tohi tema elu jooksul muutuda (nagu inimesel isikukood), seega ei tohi panna loomale uut kõrvamärki, vaid tuleb tellida PRIA kaudu kahe kalendripäeva jooksul asenduskõrvamärk, millel on sama number, mis oli kadunud märgil. Kõige kiirem viis asenduskõrvamärgi tellimiseks on esitades tellimuse vanas e-PRIAs (Teenused -> Loomade register ->Andmete esitamine -> Asenduskõrvamärkide tellimine).

Põllumajandusloomade register kontrollib looma ja loomapidaja andmed ning saadab asenduskõrvamärgi tellimuse Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASle (EPJ). Tellimus edastatakse tehasele, kus valmistatakse asendusmärk, mis kannab täpselt samasugust numbrit, kui oli kadunud kõrvamärgil. Asendusmärk väljastatakse ja saadetakse loomapidajale 20 kalendripäeva jooksul arvates sellest päevast, kui teade kõrvamärgi kadumise kohta jõudis põllumajandusloomade registrisse. Asenduskõrvamärgi kättesaamisel tuleb loomapidajal kõrvamärk loomale kõrva panna.

Loomapidaja peab hoolitsema selle eest, et kõik tema loomad oleksid märgistatud ning märgistuse kadumisest on põllumajandusloomade registrile teatatud õigel ajal.