Kuidas teatada e-PRIAs mesilasperede arvu?

Määruse “Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” 01.07.2019 kehtima hakanud muudatusest lähtudes tuleb mesinikel teatada mesilasperede arv lisaks 1. mai seisule ka 1. novembri seisuga.

1. Mesila omanik peab olema registreeritud PRIA kliendiregistris loomapidajana. Kliendiandmed saab registrisse kanda e-PRIAs. Pärast sisselogimist valida esindatav ning seejärel valida menüüribalt „Kliendi andmed“.

2. Kui mesila on põllumajandusloomade registrisse kandmata, saab seda teha vanas e-PRIAs (Teenused -> Loomade register -> Andmete esitamine -> Hoone, ala või mesila registreerimine). Mesilasperede arvu peab mesinik esitama põllumajandusloomade registrisse tema enda nimel oleva mesila kohta.

3. Registris olevaid andmeid oma mesilate kohta saab vaadata ning muuta vanas e-PRIAs (Teenused -> Loomade register ->Andmete vaatamine -> Hoone, ala või mesila vaatamine, muutmine ja likvideerimine). Kui tegevusalased andmed muutuvad või mesilaste pidamine lõpetatakse, tuleb muudatused registrisse kanda 5 tööpäeva jooksul.

4. Mesilasperede arvu teatamiseks on kõige mugavam kasutada e-PRIAt. Pärast sisselogimist valida esindatav. Seejärel valida menüüribalt ‘Registrid’, vajutada nupule ‘Alusta uut taotlust’ ning valida taotluse liik ‘Mesilasperede arvu teatamine’. Teenus mesilasperede arvu teatamiseks avatakse e-PRIAs vastavalt 1.mail ja 1. novembril. Teavitused tuleb teha 15. maiks ja 15. novembriks.