Kuidas PRIA tuvastab niitmist satelliitseire abil?

PRIAl on rohumaade hooldamise tuvastamisel abiks satelliitseire andmed. Juba juunikuu lõpupäevil on kõigil võimalus andmetega tutvuda PRIA avaliku veebikaardi kaudu. Veebikaardil uuendatakse niitmise tuvastamise kihi andmeid vegetatsiooniperioodi lõpuni. Andmed uuenevad vastavalt satelliidipiltide laekumisele keskmiselt kord nädalas. Süsteem ei erista niitmist ja hekseldamist. Samuti ei kajastata see hooldamise täpset kuupäeva, vaid esimese niitmise tuvastamise ajavahemikku. Jooksvalt saab tulemusi vaadata PRIA avalikult veebikaardilt, kus tuleb avada kihtide juurest „Niitmise tuvastamine“.

Augustis, mil hooldamise tähtaeg hakkab kätte jõudma, on PRIAl plaan teavitada e-posti teel taotlejaid peatselt saabuvast hooldamistähtajast. Kui niitmise tähtaeg saab läbi ja tulemused näitavad, et põllul on hooldamis- või tootmistegevused ikkagi täitmata, võtab PRIA taotlejatega ühendust, selgitamaks välja, kas, millal ja millist hooldamisvõtet kasutades põllul töid teostati.

 

Kuidas niitmise tuvastamise kihti kasutada?

Niitmise tuvastamise kihile saadakse tulemused Sentinel 1 ja Sentinel 2 satelliidiandmetest. Vastavalt piltide laekumisele uuendatakse ka andmeid kaardil. Pildi tegemisest kuni tulemuste jõudmiseni kulub umbes 10 päeva, sest töötlusprotsessid on mahukad. 

Niitmise kiht annab teada, milline on tööde seis põldudel. Analüüse tehakse pindalatoetuste taotlustel esitatud põldude kaupa, analüüsides korraga kogu põldu. Põlde näidatakse erinevate staatustena:

Niitmata - Viimaste laekunud andmete järgi on põld niitmata.

Niitmine täpsustamisel - Põllu kohta kogutud andmete hulk pole piisav.

Määramata - Kuigi põld on esitatud pindalatoetuse taotlusel, puuduvad põllu kohta niitmise tuvastamise andmed.

Hilinenult niidetud - Niitmine on tuvastatud, kuid tegevus on toimunud pärast 1. septembrit.

Madal biomass - On tuvastatud, et põllul kasvab hein, kuid selle kogus on liiga väike selleks, et niitmist saaks juba tuvastada. Kui hein kasvab, siis muutub see põld kas niitmata põlluks või niidetud põlluks. Põllul, kus ongi pidevalt väike rohukasv, võib biomass kogu vegetatsiooniperioodiks jäädagi madalaks.

Niidetud - Enamus põllu pinnast on niidetud.

 

Hekseldamist ja niitmist ei eristata.

Kui  samale  maale on taotletud nii ÜPT toetust kui ka PLK toetust, siis neid põlde kaardil ei ole, sest toetuste tingimused ja põldude kontuurid on erinevad.

Kui taotleja muudab e-PRIAs oma põllu piire, siis need muudatused kanduvad aja möödudes ka niitmise tuvastamise kihil olevatele põldudele ja tulemused arvutatakse ümber kehtiva põllu piiri suhtes.

Toetuse tingimustest tulenevaid erisusi kaart ei kajasta. Näidatakse tulemust - kas on niidetud või mitte.

 

Põllu info nägemiseks tuleb klikata põllu kontuuril ja siis avaneb aken:
 

Põllu info


 

  • Info 05.06 seisuga - Sellel kuupäeval on tehtud viimane analüüs.
  • Niitmise staatus - Põllu seisund viimase analüüsi kuupäeval. Näitab tulemust valdaval osal põllu pinnast. Niite mahajätmist või hekseldamist ei eristata.
  • Niitmine vahemikus - Näidatakse  kuupäevade vahemikku, millal esimest korda on niitmine tuvastatud, mitte konkreetset niitmise päeva.

Niitmise vahemiku kuupäevad tähendavad, et niitmist on tuvastatud nende kuupäevade vahemikus, mitte konkreetsel kuupäeval.

Näidatakse ainult esimest korda, kui niitmine tuvastati, sest sellega taotleja täitis toetuse saamise nõude. 

Kui Teile teadaolev info põllu hooldamistööde kohta ei ühti veebikaardil kajastatavaga, võib sellest teada anda e-posti teel aadressil info [at] pria [dot] ee. Süsteem töötab masinõppe meetodil ja Teie poolt edastatud andmed aitavad kaasa süsteemi tabavuse parandamisele.