Kuidas PRIA avalikult veebikaardilt leida püsirohumaade säilitamise ja tagasirajamisega (PR ja TAR) seotud infot?

PRIA avalikul veebikaardil https://kls.pria.ee/kaart/ on asukohta võimalik otsida põllumassiivi numbri või katastriüksuse tunnuse alusel.

Asukoha otsing avalikul veebikaardil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põllumassiivile vajutamisel avanevas infoaknas on võimalik näha järgmist püsirohumaa säilitamise ja tagasirajamisega seotud infot:

 

1. Massiivi maakasutus

Kui see on „Püsirohumaa“, on ka põllumassiiv tervikuna püsirohumaa, mida tuleb säilitada. Erandjuhul võib püsirohumaa pindala olla väiksem massiivi pindalast siis, kui massiiv sisaldab ka alla 0,30 ha suurusi muu maakasutuse tüübiga maa-alasid (põllukultuurid või püsikultuurid), millest ei ole saanud moodustada eraldi põllumassiivi.

Massiivi maakasutus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tagasirajatud püsirohumaa

Infoaknas on see näha väljal “Kattumine tagasirajatud püsirohumaaga“, mis on massiivi ja kihi “Tagasirajatud püsirohumaa“ geomeetriline ühisosa.

Tagasirajatud püsirohumaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kihtide loetelus on kiht „Tagasirajatud püsirohumaa“, mille sisse lülitamisel on näha tagasirajatud püsirohumaa asukoht. Kihi objektile vajutades avaneb infoaken, kus on näha objekti pindala ja aastaarv, kui kaua seal rohumaad säilitada tuleb. Näidatud aastaarv on kaasa arvatud, s.t säilitada tuleb ka sellel aastal, mille arv on märgitud. Antud näite puhul tuleb seda säilitada ka 2021. aastal.  Kihile vajutamiseks peavad ülemised kihid olema välja lülitatud, sest vajutamisel valitakse kõige pealmine sisse lülitatud kiht.

Tagasirajatud püsirohumaa kiht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tagasirajatav püsirohumaa

Infoaknas on see näha väljal “ Tagasirajatav püsirohumaa“.  See tähendab, et selle põllumassiivi kasutajal on kohustus tagasi rajada vastava pindala ulatuses püsirohumaad, mida ei pea rajama samale massiivile, vaid võib rajada ka mujale, kus varem on põllumaa olnud.

Tagasirajatav püsirohumaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rohkem infot püsirohumaade säilitamise ja tagasirajamise kohta on võimalik saada: