Kuidas e-PRIAs teatada looma liikumisest kahe loomapidaja vahel?

Pärast eelmise loomapidaja poolset e-PRIAs loomade liikumise andmete esitamist (teenus: Looma karjast välja viimine) uuele loomapidajale kantakse registris loomad eelmise loomapidaja karjast välja, aga mitte veel uue loomapidaja nimele. Põllumajandusloomade registris loomade kandmiseks uue loomapidaja nimele tuleb uuel loomapidajal, kellele loomad liikusid, siseneda PRIA iseteeninduskeskkonda. Pärast sisselogimist valida esindatav ning seejärel valida menüüribalt „Vana e-PRIA“. Uue loomapidaja loomade karja kandmiseks on e-PRIAs kaks võimalust:

  1. menüürealt valida Teenused -> Loomade register -> Andmete vaatamine -> Loomapidajaga seotud vigased andmed. Veerus „Vigade parandamine“ vajutada lingile „Parandan vea“. Kuvatakse sündmusega seotud andmed. Kui need on korrektsed, tuleb nõustuda kinnitamisega (Kinnitan vaikimisi valitud). Karja saab tuua kõik loomad, mis nimekirjas näidatakse; seejärel vajutada „Edasi“ ja „Esita dokument.“ Eduka esitamise korral kuvatakse eduteade dokumendi registreerimise kohta;
  2. menüürealt valida Dokumendid -> Esitamata dokumendid; veerus "Dokumendi nimetus" vajutada dokumendi nimetuse lingile. Kuvatakse sündmusega seotud andmed ning kui need on korrektsed, tuleb nõustuda kinnitamisega (Kinnitan vaikimisi valitud).  Karja saab tuua kõik loomad, mis nimekirjas näidatakse; seejärel vajutada „Edasi“ ja „Esita dokument.“ Eduka esitamise korral kuvatakse eduteade dokumendi registreerimise kohta.

Kui uus loomapidaja on teatanud looma karja toomisest (teenus: Looma karja toomine), ei kanta loomi veel eelmise loomapidaja karjast välja ja seetõttu ka uue loomapidaja karja. Seega tuleb eelmisel loomapidajal läbida eelpool kirjeldatud tegevused.