Kui loom müüakse kokkuostjale, kes viib looma tapamajja, siis millise sündmusena seda registreerida?

Kui loom müüakse kokkuostjale, siis on tegemist sündmusega "liikumine". Sündmusest võib teatada endine loomapidaja või uus loomapidaja. Looma liikumise puhul peavad olema märgitud sündmuse toimumise kuupäev, looma number, nii lauda number, kust loom välja läks kui ka lauda number, kuhu loom saabus. Veise liikumise puhul tuleb veisega kaasa anda ka veisepass.