Kui loom müüakse kokkuostjale, kes viib looma tapamajja, siis millise sündmusena seda registreerida?

Kui loom müüakse kokkuostjale, siis on tegemist sündmusega "liikumine". Sündmusest võib teatada endine loomapidaja või uus loomapidaja. Looma liikumise puhul peavad olema märgitud sündmuse toimumise kuupäev, looma number, nii tegevuskoha registreerimisnumber, kust loom välja läks kui ka tegevuskoha registreerimisnumber, kuhu loom saabus. Veise liikumise puhul tuleb veisega kaasa anda ka veisepass, juhul kui see on väljastatud. Veisepasside kohta leiab lisainfot siit