Kes on tapmist korraldav isik ja kas piisab, kui ainult see isik teatab looma tapmisest PRIAle?

Põllumajandusloomade tapmist korraldav isik on juriidiline isik, kelle tegevusalaks on loomade tapmine. See tähendab, et põllumajandusloomade tapmist korraldavad isikud on tapamajad.

Põllumajandusloomade tapmist korraldaval isikul on kohustus saata registrisse tapetud looma veisepass, juhul kui see on väljastatud, ja edastada veiste, lammaste ning kitsede tapmiste andmed. Kui põllumajandusloomade tapmist korraldav isik edastab andmed elektrooniliselt, siis veiste korral passi täitma ei pea ning veisepass tuleb tühjalt tagastada PRIAle.

Põllumajandusloomade tapmist korraldava isiku poolt registrisse tapmiste andmete edastamine ei vabasta loomapidajat tema kohustusest registrit loomaga toimunud sündmusest teavitada. Seega peab loomapidaja igal juhul teatama sündmusest "looma liikumine tapamajja". Teenuse leiate e-PRIAst valides menüüst "Vana e-PRIA" > "Teenused" > "Veiste, lammaste, kitsede Eesti-sisene liikumine" > "Looma liikumine tapamajja".