Kasutusjuhend mesilaspere toetuse (TARU) taotluse esitamiseks

Taotlust saab esitada 01.05.2021 südaööst kuni 17.05.2021 südaööni. Taotletavate mesilasperede arvu vähenemisest saab teavitada kuni 28.06.2021.

Mesilaspere toetuse taotlust on võimalik esitada alles seejärel, kui mesilaste pidamiseks kasutatav ala on registreeritud põllumajandusloomade registris hiljemalt 01.05.2021 ning põllumajandusloomade registrisse on kantud mesilasperede arv 1.05.2021 seisuga, mille kohta on esitatud teade  ajavahemikul 01.05-17.05.2021.

 • Uus tegevuskoht (mesila) tuleb registreerida hiljemalt 01.05.2021. Kui uus mesila registreeritakse alates 02.05.2021, siis sellele mesilale käesoleval aastal mesilaspere toetust taotleda ei saa!
 • Uue mesila registreerimiseks kasutage e-PRIAs menüü „Registrid“ all oleva alajaotuse „Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused“ alt avanevat nuppu „Alusta uut taotlust“. Taotluse liigi valikus valige „Majandustegevusteade“ (ettevõtte puhul) või „Loomapidamisega tegelemise teade“ (füüsilise isiku puhul).
 • NB! Kui uue mesila registreerimine toimub pärast 01.05.2021, tuleb mesilasperede arvu teatamiseks ja muude täiendavate mesila registrisse kandmise või mesilasperede arvu teatamise küsimuste korral pöörduda PRIA registrite osakonna infotelefonile 731 2311 või e-posti aadressil loomade [dot] register [at] pria [dot] ee.
 • Olemasoleva tegevuskoha andmeid saab muuta e-PRIAs menüü „Registrid“ all oleva alajaotuse „Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused“ alt, kui avate vastava tegevuskoha andmed.

Mesilasperede arvu teatamiseks kasutage e-PRIAs menüü „Registrid“ all oleva alajaotuse „Loomade register“ alt avanevat nuppu „Alusta uut taotlust“. Taotluse liigi valikus valige „Mesilasperede arvu teatamine“.

 • Teenuses „Mesilasperede arvu teatamine“ leitakse vormile ainult need kehtivad mesilad/alad, mis on 1. mai seisuga registris olemas ja kliendi nimel.

Mesilasperede arvu õigeaegne teatamine ajavahemikus 1.-17. mai 2021 on eelduseks mesilasperede toetuse saamisel.

Registrimuudatused jõuavad e-PRIAs mesilaspere toetuse esitamata taotlusele 5 minuti jooksul.

 

Mesilaspere toetuse taotlust saate esitada ainult PRIA iseteeninduskeskkonnas e-PRIA, kuhu saate siseneda vajutades siia.

e-PRIAsse sisenemiseks on vaja ID-kaarti või Mobiil-IDd. Siseneda on võimalik ka kasutades TARA (turvaline autentimine asutuste e-teenustesse) teenust, kus lisavõimalusena saab sisse logida kasutades Smart-IDd.

Kontrollige enne taotluse esitamist oma ID-kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ning PIN-koodide olemasolu.

e-PRIAs saab tegutseda taotleja ametlik esindaja (äriregistri järgi) või volitatud esindaja. Soovi korral saab esindusõiguslik isik e-PRIA kaudu volitada ka mõnda teist isikut mesilaspere toetuse taotlust esitama. Selleks tuleb vajutada e-PRIA ülemiselt menüüribalt „Esindusõigused ja volitused“  ning avaneval vormil nuppu „Lisa uus volitus“.

Pärast e-PRIAsse sisse logimist tuleb valida esindatav, kelle taotlust esitama hakkate. Esindatavat isikut saate muuta/valida ekraani paremas servas oleva rippmenüü kaudu.

esindatava valimine

Seejärel tuleb sinisel menüüribal valida „Taotlemine“.

Avanenud kuval tuleb vajutada nuppu „Esita toetustaotlus“  ning avanenud aknas valida rippmenüüst meede „Mesilaspere toetus“ .

esita toetustaotlus

Pärast meetme valimist vajutage „Alusta esitamist“  ning seejärel luuakse taotlus.

Taotlus koosneb kolmest sammust, mis tuleb järjestikku läbida.

Kasutusjuhend on leitav nupu „Vajad abi? Vajuta siia“ alt ning on kättesaadav igal taotluse/dokumendi täitmise sammul.

PRIA infotelefonid ja e-posti aadressid:

 • PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679, e-posti aadress info [at] pria [dot] ee
 • PRIA registrite osakonna infotelefon 731 2311, e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee

PRIA infotelefonide teenindusaeg on esmaspäevast reedeni kell 9.00-16.00. Lühendatud tööpäevade või erandolukordade korral on vastav teavitus PRIA kodulehel.

Ekraanipildi jagamine

Kui vajate e-PRIA teenuse kasutamisel PRIA teenistuja abi, siis on võimalik oma ekraanipilti e-PRIA kuvast jagada PRIA teenistujaga. Ekraanipildi jagamine tuleb PRIA teenistujaga enne telefoni teel kokku leppida.

Ekraanipildi jagamiseks tuleb taotlusel vajutada nuppu „Vajad abi? Vajuta siia“  ning siis „Jaga PRIA töötajaga enda ekraanipilti“. Pärast nupule vajutamist genereeritakse samasse aknasse unikaalne kood, mis tuleb öelda teenistujale, kellega ekraanipilti jagada soovite. Ühenduse loomisel kuvatakse teade teenistuja nimega, kellega on ekraanipilt jagatud.

Saate igal ajahetkel sessiooni katkestada. PRIA teenistuja näeb pilti vaid sellest e-PRIAs olevast ekraanivaatest, millel tegutsete. PRIA teenistuja ei saa kliendi eest ühtegi valikut teenuses ära teha.

Meetme kohta tekkivatele sisulistele küsimustele leiate vastuse ka abimaterjalist „Abiks taotlejale“, mis on kättesaadav PRIA kodulehel.

üldandmed

Üldandmete samm koosneb kahest plokist:

Taotleja andmed. Süsteem kuvab välja PRIAle esitatud isiku- ja kontaktandmed taotluse menetluses vajalike toimingute ja infovahetuse läbiviimiseks. Isiku- ja kontaktandmeid saate uuendada e-PRIA peamenüü punktis „Kliendi andmed“, välja arvatud juriidiliste isikute e-post, mida saab muuta Äriregistris.

Volitatud esindaja andmed taotluse menetlemisel. Süsteem kuvab välja taotleja esindaja isiku- ja kontaktandmed, kellega PRIA võtab esmajärjekorras ühendust juhul, kui esitatud taotluse osas tekib küsimusi või on vaja edastada infot. Kui on mitu esindajat ja esitatava taotluse osas soovite anda PRIAle kontaktisikuks mõne teise esindusõigust omava isiku, siis saate seda teha vajutades nupule „Vaheta esindaja“ .

Seadusjärgsed õigused on automaatselt päritud äriregistrist. Vajadusel saate ka volitusi anda siinsamas keskkonnas valides ülemiselt menüüribalt „Esindusõigused ja volitused“.

"?"  küsimärgi kujutisega ikoonide  juures on näha üksikute väljade abiinfot.

Taotluse esitamisest loobumiseks ja kustutamiseks vajutage nuppu „Kustuta taotlus“. Poolelioleva taotluse kustutamine on võimalik kõikides taotluse esitamise sammudes. Süsteem väljastab teate taotluse edukast kustutamisest.

Kui üldandmed on korrektsed, siis jätkamiseks vajutage vormi all paremas nurgas nuppu „Edasi“.

mesilate andmed

Selles sammus kuvatakse taotlusele hiljemalt 01.05.2021 Teie nimele põllumajandusloomade registris registreeritud mesilad ning 01.05.2021 seisuga mesilasse registreeritud mesilasperede arvud, mis on PRIAle teavitatud ajavahemikul 1.-17. mai 2021. Teil on võimalik muuta taotletavate mesilasperede arvu.

Mesilaid ei saa taotluselt kustutada. Juhul, kui Te ei soovi mõnele taotluses toodud mesilale toetust taotleda, kirjutage selle mesila taotletavaks mesilasperede arvuks 0.

Pärast sobivate valikute tegemist tuleb jätkamiseks vajutada lehekülje all servas nuppu „Salvesta ja edasi“, mille peale kontrollib süsteem andmeid. Kui ühtegi viga või hoiatusteadet kontrollimisel ei leitud, liigutakse automaatselt edasi järgmisesse sammu.

Kui Te kohe taotlust esitada ei soovi ning soovite seda veel hiljem üle vaadata või täiendada, siis andmete salvestamiseks vajutage nuppu „Salvesta“. Eraldi salvestamine on võimalik täitmise sammus, lisaks toimub automaatne salvestamine edasi liikumisel nuppudega „Edasi“ või „Salvesta ja edasi“.

Hiljem saate poolelioleva taotluse uuesti avada vajutades peamenüüs „Taotlemine“  ning valides alajaotuses „Esitamata taotlused“  soovitud taotluse või vajutades peamenüüs „Dokumendid“ ning avanenud kuval otsides soovitud taotluse ja vajutades dokumendi pealkirjal. Seejärel saate seda täiendada ning esitada.

esitamine

Esitamise sammus kuvatakse taotletavate mesilasperede arv. Lisaks saate avada täidetud taotluse PDF-faili (võimaldab kontrollida, et kõik andmed on korrektselt taotlusele kirja saanud). PDF-failis on kõik taotluse sammud eraldi lehel.

Kinnituste osas tuleb täita kohustuslikud märkeruudud, mis on tähistatud punase tärniga „*“.

Taotluse esitamiseks vajutage nuppu „Esita taotlus“ .

Taotluse eduka esitamise korral kuvatakse vastav teade ja taotluse registreerimisnumber. Kui taotlus on saanud registreerimisnumbri, siis on dokument PRIAs arvele võetud ja andmed PRIAle edastatud.

esitamise teade

Vaatamine

Esitatud taotlust saate hiljem vaadata vajutades peamenüüs „Taotlemine“ ning valides alajaotuses „Esitatud taotlused“ soovitud taotluse või vajutades peamenüüs „Dokumendid“  ning avanenud kuval otsides soovitud taotluse ja vajutades dokumendi pealkirjal.

Pilt 7 - esitatud taotluse vaatamine

 

Esitatud taotlus 

esitatud taotlus

Vasakul sinisel paneelil näete vertikaalmenüüd, kus on tumesinisega märgitud aktiivne taotlus, mis hetkel avatud. Kui on esitatud muudatustaotlusi, siis kõige esimesena kuvatakse kehtiv taotluse versioon ning selle all kõik muudatustaotlused. Muudatustaotlused on kuvatud ajalises järjekorras, kõige viimasena esitatud muudatustaotlus kõige ees.

Vertikaalmenüüs näete esitatud taotluse staatust

 • „Registreeritud“ – toetustaotlus on registreeritud ehk PRIAs arvele võetud;
 • „Menetluses“ – toetustaotlus on menetlusse võetud;
 • „Tagasivõtmise taotlus menetluses“ – toetustaotluse kohta on esitatud tagasivõtmise taotlus, mis ootab PRIA poolset kinnitamist;
 • „Tagasi võetud“ – toetustaotluse tagasivõtmise taotlus on PRIA poolt kinnitatud ja taotlus on tagasi võetud;
 • „Otsus koostatud“ – toetuse osas on otsus kinnitatud;
 • „Välja makstud“
 • „Lõpetatud“

Valitud taotlusel näete sakkide kaupa esitatud andmeid, saate esitada taotluse muudatus- ja tagasivõtmise taotlust (nupud „Esita tagasivõtmise taotlus“ ja „Esita muudatustaotlus“, vt p. 4.2 ja 4.3) ning vaadata esitatud taotluste ja muudatuste PDF-faile (nupud „Laadi alla esitatud taotluse PDF“ või „Esitatud taotluste PDF-id“).

„Lisadokumendid“ menüüpunkt tekib lisadokumendi lisamisel (tagasivõtmise taotluse lisamisel). „Lisadokumendid“ menüüpunkti ei kuvata, kui toimikus ei ole lisadokumente. Kui leidub vähemalt üks lisadokument, siis on menüüpunkt nähtaval.

„Lisadokumendid“ menüüpunkti avamisel peidetakse „Toetustaotlus“ menüüpunkti all olevad muudatustaotlused. „Toetustaotlus“ peale minnes ilmuvad jälle nähtavale.

Nupp „Laadi alla esitatud taotluse PDF“  kuvatakse, kui on esitatud ainult taotlus ning muudatustaotlusi esitatud ei ole ja PDF-fail on genereeritud (kui PDF-i veel genereeritud ei ole, siis nuppu ei kuvata).

Nupp „Esitatud taotluste PDF-id“ kuvatakse, kui lisaks taotlusele on esitatud vähemalt üks muudatustaotlus. Nupule vajutades kuvatakse modaalaken taotluste nimekirjaga, sorteerituna esitamise aja järgi - kõige viimasena esitatud taotlused kõige ees ja kõige esimesena esitatud taotlus kõige all. Kui tegemist on põhitaotlusega, siis kuvatakse PDF-i ikoon ja sellele vajutades avatakse vastav fail. Kui tegemist on muudatustaotlusega, siis kuvatakse väljal nii muudatustaotluse PDF-fail kui ka muudatuste PDF-fail. Muudatustaotluse PDF-i ikoonile vajutamisel avatakse esitatud muudatustaotluse fail, muudatuste PDF-i ikoonile vajutamisel avatakse muudatuste võrdluse fail.

taotluste pdfid

 

Muutmine

Taotluse muutmiseks avage esitatud toetustaotlus ja vajutage nuppu „Esita muudatustaotlus“, muutke või täiendage soovitud andmeid, lisage selgitus (vähemalt 30 tähemärki) ning esitage taotlus sarnaselt eelpool kirjeldatuga.

Taotlusperioodil tehtud ja PRIAle esitatud muudatused kinnitatakse automaatselt. Pärast taotlusperioodi tehtud muudatused vaatab PRIA üle ning nende aktsepteerimine või mitteaktsepteerimine (nt kohapealsete kontrollide tõttu) võtab täiendava aja.

Muudatuse tagasilükkamisest antakse Teile teada kirja teel.

Esitatud muudatustaotluse staatust näete vasakul vertikaalmenüüs.

muudatustaotlus
 • „Registreeritud“ – muudatustaotlus on registreeritud ehk PRIAs arvele võetud;
 • „Menetluses“ – muudatustaotlus ootab PRIA poolset kinnitamist;
 • „Aktsepteeritud“ – muudatustaotlus on PRIA poolt kinnitatud ja kõik muudatused arvestatud;
 • „Tagasilükatud“ – muudatustaotlus on PRIA poolt kinnitatud ja ühegi muudatusega ei ole arvestatud;
 • „Tagasi võetud“ – toetustaotlus ja sh muudatustaotlus on tagasi võetud.

 

Taotluse tagasi võtmine

Toetustaotluse tagasivõtmiseks, ehk annulleerimiseks, avage esitatud toetustaotlus ja vajutage nuppu „Esita tagasivõtmise taotlus“.

Avaneb tagasivõtmise taotlus.

Toetustaotluse tagasivõtmisel võetakse tagasi kõik taotlusega seotud dokumendid, sh muudatustaotlused. Toetustaotluse tagasi võtmisel olete samas seisus nagu enne taotluse esitamist. Kui esitate taotluse tagasivõtmise taotluse taotlusperioodil, saate esitada uue taotluse. Pärast taotlusperioodi enam uut taotlust esitada ei saa.

Pärast taotluste esitamise perioodi lõppu esitatud tagasivõtmise taotlused vaadatakse enne aktsepteerimist PRIA poolt üle.

tagasivõtmise taotlus

 

Avalduse taotluse annulleerimiseks peate vormistama eraldi dokumendina ja lisama selle tagasivõtmise taotluse juurde, vajutades selleks nuppu „Lisa fail“  ning valides vastava faili oma arvutist.

Üleslaetavale dokumendile ei ole vaja lisada digitaalallkirja. Lisaks saab lahtrisse „Selgitus“  lisada märkuseid kuni 1000 tähemärgi ulatuses.

Dokumendi esitamiseks vajutage nuppu „Esita“, mille peale küsitakse esitamise kinnitust ning kuvatavas kinnituse aknas vajutage „Kinnita“.

Esitatud tagasivõtmise taotluse staatust näete, kui avate vasakust vertikaalmenüüst menüüpunkti „Lisadokumendid“.

tagasivõtmise staatus
 • „Esitatud“ – tagasivõtmise taotlus on PRIAle esitatud ja ootab PRIA poolset kinnitamist;
 • Analüüsitud/kontrollitud“ – tagasivõtmise taotlus on PRIA poolt kinnitatud. Toetustaotluse staatuse järgi näete, kas tagasivõtmine on aktsepteeritud (toetustaotluse staatus on „Tagasi võetud“) või mitte (toetustaotluse staatus on jätkuvalt „Menetluses“).

Antud taotluse korral lisadokumentide esitamine nupust „Lisa dokument“ ei ole võimalik. Vajalikud dokumendid saab esitada e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee.