Kasutusjuhend mesilaspere toetuse (TARU) taotluse esitamiseks

Taotlust saab esitada 1.05.2020. a südaööst kuni 15.05.2020. a südaööni. Taotletavate mesilasperede arvu vähenemisest saab teavitada kuni 26.06.2020. a.

Mesilaspere toetuse taotlust on võimalik esitada alles seejärel, kui mesilaste pidamiseks kasutatav ala on registreeritud põllumajandusloomade registris ning põllumajandusloomade registrisse on kantud mesilasperede arv 1.05.2020. a seisuga.

  • Uue mesila registreerimist saab teha vanas e-PRIAs kasutades selleks teenust „Hoone, ala või mesila registreerimine“. Teenuse juhend „Loomapidamishoone, -ala või mesila registreerimise juhend“ on kättesaadav PRIA kodulehelt. Teenuses tuleb „Loomaliigid“ plokis valida „Mesilased“ ning „Tootmissuund“ plokis „Mesilased ja mesindussaadused“. Mitme valiku tegemiseks tuleb all hoida Ctrl nuppu. Kui uue mesila registreerimine toimub hiljemalt 1.05.2020. a, siis tuleb mesilasperede arv 1.05.2020. a seisuga teatada ePRIAs, kasutades selleks teenust „Mesilasperede arvu teatamine“ (Registrid -> Alusta uut taotlust -> Mesilasperede arvu teatamine). NB! Kui uue mesila registreerimine toimub pärast 1.05.2020. a, tuleb mesilasperede arvu teatamiseks ja muude täiendavate mesila registrisse kandmise või mesilasperede arvu teatamise küsimuste korral pöörduda PRIA registrite osakonna infotelefonile 731 2311 või e-posti aadressil loomade [dot] register [at] pria [dot] ee.
  • Olemasoleva hoone või ala andmeid saab muuta vanas e-PRIAs teenuses „Hoone, ala või mesila vaatamine, muutmine ja likvideerimine“. Likvideeritud hoone või ala uuesti kasutusele võtmiseks tuleb tühjendada likvideerimise kuupäeva ja põhjuse väljad.

Varasemalt registrisse kantud mesilates asuvate mesilasperede arvu teatamiseks kasutage e-PRIAs menüü „Registrid“ alt avanevat nuppu „Alusta uut taotlust“. Taotluse liigi valikus valige „Mesilasperede arvu teatamine“.

Mesilasperede arvu õigeaegne teatamine ajavahemikus 1.-15. mai on eelduseks mesilasperede toetuse saamisel.

Registrimuudatused jõuavad e-PRIAs Mesilaspere toetuse taotlusele 5 minuti jooksul.

Mesilaspere toetuse taotlust saate esitada ainult PRIA iseteeninduskeskkonnas, kuhu saate siseneda klõpsates https://epria.pria.ee/.

e-PRIAsse sisenemiseks on teil vaja ID-kaarti või Mobiil-IDd. Siseneda on võimalik ka kasutades TARA (turvaline autentimine asutuste e-teenustesse) teenust, kus lisavõimalusena saab sisse logida kasutades pangalinki või Smart-IDd.

Palume Teil enne taotluse esitamist kontrollida oma ID-kaardi ja selle sertifikaatide kehtivust ning PIN-koodide olemasolu.

e-PRIAs saab tegutseda taotleja ametlik esindaja (äriregistri järgi) või volitatud esindaja. Soovi korral saab esindusõiguslik isik e-PRIA kaudu volitada ka mõnda teist isikut mesilaspere toetuse taotlust esitama. Selleks tuleb klõpsata e-PRIA ülemiselt menüüribalt „Esindusõigused ja volitused“ ning avaneval vormil nuppu „Lisa uus volitus“.

Kasutusjuhend on leitav nupu „Vajad abi? Vajuta siia“ alt ning on kättesaadav igal taotluse/dokumendi täitmise sammul.

Küsimärgi kujutisega ikoonide „? juures on näha üksikute väljade abiinfot.

PRIA infotelefonid ja e-posti aadressid:

  • PRIA registrite osakonna infotelefon 731 2311, e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee
  • PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679, e-posti aadress info [at] pria [dot] ee

PRIA infotelefonide teenindusaeg on esmaspäevast reedeni kell 9.00-16.00. Lühendatud tööpäevade või erandolukordade korral on vastav teavitus PRIA kodulehel.

Ekraanipildi jagamine

Kui vajate e-PRIA teenuse kasutamisel PRIA teenistuja abi, siis on võimalik oma ekraanipilti e-PRIA kuvast jagada PRIA teenistujaga. Ekraanipildi jagamine tuleb PRIA teenistujaga enne telefoni teel kokku leppida.

Ekraanipildi jagamiseks tuleb vajutada nuppu „Vajad abi? Vajuta siia“  ning siis „Jaga PRIA töötajaga enda ekraanipilti. Pärast nupule vajutamist genereeritakse kliendi arvuti ekraanile unikaalne kood, mis tuleb öelda teenistujale, kellega ekraanipilti jagada soovitakse. Ühenduse loomisel kuvatakse kliendile teade teenistuja nimega, kellega on ekraanipilt jagatud.

Klient saab igal ajahetkel sessiooni katkestada. PRIA teenistuja näeb pilti vaid kliendi sellest e-PRIAs olevast ekraanivaatest, millel klient samaaegselt tegutseb. PRIA teenistuja ei saa kliendi eest ühtegi valikut teenuses ära teha.

Meetme kohta tekkivatele sisulistele küsimustele leiate vastuse ka abimaterjalist „Abiks taotlejale“, mis on kättesaadav PRIA kodulehel.

Pärast e-PRIAsse sisse logimist tuleb valida esindatav, kelle taotlust esitama hakkate. Esindatavat isikut saate muuta/valida ekraani paremas servas oleva rippmenüü kaudu (vt pilt 1).

Seejärel tuleb sinisel menüüribal vajutada nuppu „Taotlemine“.

Pilt 1 – esindatava valimine ja taotlemisega alustamine

 

Pärast taotlemise nupu vajutamist tuleb vajutada nuppu „Esita toetustaotlus“ ning avanenud aknas valida rippmenüüst meede „TARU - Mesilaspere toetus“ (vt pilt 2).

Pilt 2 – toetustaotluse valimine

 

Pärast meetme valimist vajutage „Alusta esitamist“ ning seejärel luuakse taotlus. Taotlus koosneb kolmest sammust, mis tuleb järjestikku läbida.

Üldandmete samm koosneb kahest plokist:

Taotleja andmed. Süsteem kuvab välja PRIAle esitatud isiku- ja kontaktandmed taotluse menetluses vajalike toimingute ja infovahetuse läbiviimiseks. Isiku- ja kontaktandmeid saate uuendada e-PRIAs „Kliendi andmed“ sakis.

Volitatud esindaja andmed taotluse menetlemisel. Süsteem kuvab välja taotleja esindaja isiku- ja kontaktandmed, kellega PRIA võtab esmajärjekorras ühendust juhul, kui esitatud taotluse osas tekib küsimusi või on vaja edastada infot. Kui Teil on mitu esindajat ja esitatava taotluse osas soovite anda PRIAle kontaktisikuks mõne teise esindusõigust omava isiku, siis saate seda teha vajutades nupule „Vaheta esindaja“ (vt pilt 3).

Seadusjärgsed õigused on automaatselt päritud äriregistrist. Vajadusel saate ka volitusi anda siinsamas keskkonnas valides ülemiselt menüüribalt „Esindusõigused ja volitused“.

Pilt 3 - üldandmed

Selles sammus kuvatakse taotlusele ette Teie nimele põllumajandusloomade registris registreeritud mesilad ning 01.05.2020. a seisuga mesilasse registreeritud mesilasperede arvud, mis on PRIAle teavitatud hiljemalt 15. maiks. Teil on võimalik muuta taotletavate mesilasperede arvu.

Mesilaid ei saa taotluselt kustutada. Juhul, kui Te ei soovi mõnele taotluses toodud mesilale toetust taotleda, kirjutage selle mesila taotletavaks mesilasperede arvuks 0.

Pärast sobivate valikute tegemist tuleb järgmise vaateni jõudmiseks klõpsata „Salvesta ja edasi“ nuppu (vt pilt 4).

Pilt 4 - mesilate andmed

Esitamise sammus kuvatakse taotletavate mesilasperede arv kokku. Lisaks saab avada täidetud taotluse PDF faili (võimaldab kontrollida, et kõik andmed on korrektselt taotlusele kirja saanud). PDF failis on kõik taotluse sammud eraldi lehel. Esitamise sammus on võimalik anda ka nõusolek mesilaspere toetuse taotluse kohta tehtava otsuse kätte toimetamiseks Teie PRIA kliendiregistris olevale e-posti aadressile (vt pilt 5).

Taotluse esitamiseks vajutage nuppu „Esita taotlus“ (vt pilt 5).

Pilt 5 - taotluse esitamine

 

Kui Te ei soovi kohe taotlust esitada ning soovite seda veel hiljem üle vaadata või täiendada, siis saate seda teha. Salvestage sisestatud andmed (eraldi salvestamine on võimalik üldandmete ja mesilate andmete sammudes, lisaks toimub automaatne salvestamine edasi liikumisel nupuga „Salvesta ja edasi“) ning hiljem saate pooleli oleva taotluse avada klõpsates peamenüüs „Taotlemine“ ning alajaotuses „Esitamata taotlused“ saate avada taotluse, seda täiendada ning seejärel esitada.

Taotluse esitamisest loobumiseks ja kustutamiseks vajutage nuppu „Kustuta taotlus“. Poolelioleva taotluse kustutamine on võimalik kõikides taotluse esitamise sammudes. Süsteem väljastab teate taotluse edukast kustutamisest.

Taotluse eduka esitamise korral kuvatakse vastav teade ja taotluse registreerimisnumber. Kui taotlus on saanud registreerimisnumbri, siis on dokument PRIAs arvele võetud ja andmed PRIAle edastatud (vt pilt 6).

Pilt 6 - teade taotluse esitamisest

Vaatamine

Esitatud taotlust saate hiljem vaadata klõpsates peamenüüs „Taotlemine“ ning valides alajaotuses „Esitatud taotlused“ soovitud taotluse. Esitatud taotlusel näete sammude kaupa esitatud andmeid, lisaks saate vaadata esitatud taotluse pdf faili ning esitada taotluse muudatus- ja tagasivõtmise taotlust (vt pilt 7).

Pilt 7 - esitatud taotluse vaatamine

 

Pilt 8 - esitatud taotlus

 

Muutmine

Taotluse muutmiseks avage esitatud taotlus (vt pilt 8) ja klõpsake nuppu „Esita muudatustaotlus“, muutke või täiendage soovitud andmeid, lisage selgitus (vähemalt 30 tähemärki) ning esitage taotlus sarnaselt eelpool kirjeldatuga.

Tagasi võtmine

Taotluse tagasivõtmiseks ehk annulleerimiseks avage esitatud taotlus (vt pilt 8) ja klõpsake nuppu „Esita tagasivõtmise taotlus“. Avaneb toetustaotluse tagasivõtmise taotlus (vt pilt 9).

Pilt 9 - taotluse tagasivõtmine

 

Avalduse taotluse annulleerimiseks peate vormistama eraldi dokumendina ja lisama selle tagasivõtmise taotluse juurde, vajutades selleks nuppu „Lisa fail“ ning valides vastava faili oma arvutist. Üleslaetavale dokumendile ei ole vaja lisada digitaalallkirja. Lisaks saab lahtrisse „Selgitus“ lisada märkuseid kuni 1000 tähemärgi ulatuses. Dokumendi esitamiseks vajutage nuppu „Esita“.