Kas registris saab taotleja/loomapidaja andmeid sulgeda?

Kui tegevus on toetuse taotlejana (sh ei ole pooleliolevaid kohustusi) ja/või loomapidajana või loakohustusega ettevõtjana (sh ei oma loomi ning ei kasuta registris olevat tegevuskohata) lõpetatud, siis soovitame andmed sulgeda ka põllumajandustoetuste ja põllumassiivide ja/või põllumajandusloomade registris. Andmete sulgemiseks tuleb esitada PRIAle (kliendiregister [at] pria [dot] ee) vabas vormis tahteavaldus, mis on esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud