Kas PRIA saab abistada kasutajat jagatud ekraanipildi abil?

e-PRIA teenuste kasutajate abistamiseks on loodud teenus, mis võimaldab kliendil iseteeninduskeskkonnas oma arvuti ekraanipilti jagada PRIA teenistujaga. Nii saab teenistuja telefoni teel klienti e-PRIA kasutamisel abistada.

Kui klient on võtnud telefoni teel ühendust PRIA infotelefoniga, siis on tal samal ajal võimalik jagada oma arvuti ekraanipilti PRIA teenistujaga.

Vajutades e-PRIA iseteeninduskeskkonnas nupule „Vajad abi? Vajuta siia“ genereeritakse kliendi arvuti ekraanile unikaalne kood, mis tuleb öelda teenistujale, kellega ekraanipilti jagada soovitakse. Ühenduse loomisel kuvatakse kliendile teade teenistuja nimega, kellega on ekraanipilt jagatud. Klient saab igal ajahetkel sessiooni katkestada.

PRIA teenistuja näeb pilti vaid kliendi sellest e-PRIAs olevast ekraanivaatest, millel klient samaaegselt tegutseb. Teenistuja ei saa kliendi eest ühtegi valikut teenuses ära teha – seda teeb teenistujalt telefonitsi saadavate juhiste abil klient ise. Samuti ei anna PRIA teenistuja nõu e-PRIAs esitatavate dokumentide, nt taotluse või äriplaani sisuliseks koostamiseks.