Inimene ostab ühe sea ning tapab ta oma tarbeks - kas siis inimene, kes sea ostab, peab olema loomapidajana arvel ja kas tegevuskoht peab olema registreeritud?

Vastavalt Loomatauditõrje seadusele käsitletakse loomakasvatushoonete ja -rajatiste ning loomade pidamiseks piiritletud aladena kohti, kus loomade pidamise eesmärgiks on muuhulgas ka loomsete saaduste saamine.

Loomakasvatushooned ja -rajatised peavad olema kantud põllumajandusloomade registrisse ja neil peab olema registrinumber, olenemata loomade arvust.

Seega, kui inimene kasvatab siga oma tarbeks, tuleb tal andmed kanda põllumajandusloomade registrisse ja registreerida tegevuskoht (nt laut). Loomapidajad, kelle vahel sead liikusid, peavad esitama selle liikumise kohta andmed ka põllumajandusloomade registrisse.