Inimene ostab ühe sea ning tapab ta oma tarbeks - kas siis inimene, kes sea ostab, peab olema loomapidajana arvel ja kas tegevuskoht peab olema registreeritud?

Vastavalt Veterinaarseaduse § 24 kohaselt tuleb oma tegevusest teatada ka kodumajapidamises loomi pidaval füüsilisel isikul, olenemata loomade arvust.  

Seega, kui isik kasvatab siga oma tarbeks, tuleb tal esitada loomapidamisega tegelemise teade, vt lisainfot siit. Loomapidajad, kelle vahel sead liikusid, peavad esitama selle liikumise kohta andmed ka põllumajandusloomade registrisse.