Hinnakataloog

Mis on hinnakataloog?

Maaelu Arengukava programmperioodil 2014-2020 võttis PRIA investeeringutoetuste rakendamisel kasutusele mobiilsete põllumajanduslike masinate ja seadmete hinnakataloogi.

Hinnakataloogi kasutuselevõtmisega asendati hinnapakkumuste võrdlemise meetod võrdluskulude meetodiga. Taotlejal tuleb toetust taotledes valida endale sobiv masin või seade kataloogis olevate toodete hulgast. Sobiva masina puudumisel saab taotleja ise masina lisada.

Kõik sisestatud objektid läbivad valideerimise protsessi, mille käigus Eesti Taimekasvatuse Instituut (edaspidi ETKI) hindab maksumuste abikõlblikkuse piirmäära. See tähendab, et kataloogis näidatud maksumus ei määra kauba müügihinda, vaid maksimaalse piirmäära, mille ulatuses PRIA saab toetust määrata. Reaalsed tehingud ostja ja müüja vahel toimuvad vastavalt turusituatsioonile.

Valideerijad vaatavad kõik sisestatud kirjed üle ja annavad oma hinnangu, kas maksumus on mõistlik või mitte. Valideerija ise andmeid ei muuda. Ebakõlade korral saadetakse masina või seadme andmed sisestajale tagasi koos kommentaariga, mis ei sobinud ja mida võiks muuta. Valideerimise käigus saab iga masin või seade unikaalse koodi, mille alusel käib masina/seadme identifitseerimine ja mis tuleb taotlejal taotlusele märkida.

Juhime tähelepanu, et kui seadme valideerimine on peale toetuse taotlemist, kuid enne projekti lõppu hinnakataloogist aegunud, ei too see taotlejale kaasa täiendavat kohustust midagi teha. Seade peab olema hinnakataloogis valideeritud toetuse taotlemise hetkel. Edasistes etappides, nt maksetaotluste esitamise ajal, võib seade olla hinnakataloogist aegunud.

Hinnakataloogi andmete sisestamiseks tuleb sisse logida PRIA iseteeninduskeskkonda aadressil https://epria.pria.ee ja valida teenus „Hinnakataloogi objektide lisamine ja vaatamine“ või valida menüüribalt "Hinnakataloog".

Juhime tähelepanu, et andmete hinnakataloogi sisestamine ei ole ajaliselt piiratud, kuid vastavalt põllumajandusministri määrusele "Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri võrdlushindade kataloog" § 5 lg 2 kohaselt ei kinnita ETKI toetuse taotluste esitamise tähtaja vältel sellise asja piirhinda, mille omandamiseks seda toetust antakse.

Hinnakataloogis olevaid andmeid on võimalik vaadata ka ilma e-PRIAsse sisselogimata aadressil https://epria.pria.ee/hinnakataloog.

Hinnakataloogis näeb ainult neid masinaid ja seadmeid, mis on ETKI poolt valideeritud. Valideeritud masinad ja seadmed on kataloogis ’kehtivad’ kuni kaks aastat, seejärel on võimalik nende hindu soovi korral ajakohastada ning uuesti valideerimisele saata.