e-PRIAst

e-PRIA on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) iseteeninduskeskkond, mille PRIA kaudu saavad kliendid kasutada PRIA poolt pakutavaid elektroonilisi teenuseid.

e-PRIAsse saab sisse logida aadressil epria.pria.ee.

e-PRIA portaali sisenemiseks on teil vaja ID-kaarti või Mobiil-IDd. Siseneda on võimalik ka kasutades TARA (turvaline autentimine asutuste e-teenustesse) teenust, kus lisavõimalusena saab sisse logida kasutades Smart-IDd.

Juhime tähelepanu, et kord kuus toimuvad PRIA infosüsteemide korralised hooldustööd. 2024. a korraliste hoolduste toimumise ajad on: 11.01, 19.02, 14.03, 11.04, 16.05, 13.06, 11.07, 15.08, 12.09, 10.10, 14.11 ja 12.12. Nendel kuupäevadel võib meie e-teenustes esineda tõrkeid alates kella 17.00st kuni järgmise tööpäeva hommikul kella 8.00ni.

Korraliste hoolduspäevade järgselt võidakse kuvada PRIA kodulehel toetuste määramiste andmeid ning statistika rubriigis olevaid andmeid üle-eelmise päeva seisuga. 

PRIA iseteeninduskeskkond on pidevas arengus ja hetkel pole võimalik kõiki PRIA poolt pakutavaid teenuseid kasutada e-teenusena. Alljärgnevalt toome välja loetelu nendest PRIA poolt pakutavatest teenustest, mida me pakume läbi vana iseteeninduskeskkonna. Selleks, et tegutseda vanas e-PRIAs, tuleb pärast sisselogimist valida menüüpuntkist „vana e-PRIA“.

Pindalatoetused

 • Põldude ajaloolised andmed

Litsentside teenused

 • Ekspordilitsentsi taotlus
 • Impordilitsentsi taotlus
 • Väljavõtte ja õiguste ülekandmise taotlus
 • Litsentside nimekiri

Loomade register

 • Loomade andmed
 • Loomapidajaga seotud vigased andmed
 • Veiste, lammaste, kitsede märgistamine
 • Veiste, lammaste, kitsede esmakordne poegimine (kui järglast ei ole võimalik märgistada), kadumine, hukkumine
 • Veiste, lammaste, kitsede tapmine Eestis
 • Veiste, lammaste, kitsede Eesti-sisene liikumine
 • Asenduskõrvamärkide tellimine
 • Veiste, lammaste, kitsede Eesti-sisene massliikumine

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) e-teenused

 • Metsa uuendamise toetuse taotlus
 • Looduskaitselised piirangud (ka Natura mets)
 • Metsameede
 • Nõustamistoetus – aruande esitamine
 • Nõustamistoetus – taotluse esitamine