e-PRIAst

e-PRIA on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) iseteeninduskeskkond, mille PRIA kaudu saavad kliendid kasutada PRIA poolt pakutavaid elektroonilisi teenuseid.

e-PRIAsse saab sisse logida aadressil epria.pria.ee.

e-PRIA portaali sisenemiseks on teil vaja ID-kaarti või Mobiil-IDd. Siseneda on võimalik ka kasutades TARA (turvaline autentimine asutuste e-teenustesse) teenust, kus lisavõimalusena saab sisse logida kasutades Smart-IDd.

Juhime tähelepanu, et kord kuus toimuvad PRIA infosüsteemide korralised hooldustööd.

2022. a korraliste hoolduste toimumise ajad on: 13.01, 10.02, 10.03, 14.04, 12.05, 16.06, 14.07, 11.08, 15.09, 13.10, 10.11 ja 15.12. Nendel kuupäevadel võib meie e-teenustes esineda tõrkeid alates kella 17.00st kuni järgmise tööpäeva hommikul kella 8.00ni.

PRIA  iseteeninduskeskkond on pidevas arengus ja hetkel pole võimalik kõiki PRIA poolt pakutavaid teenuseid kasutada. Alljärgnevalt toome välja loetelu nendest PRIA poolt pakutavatest teenustest, mida me pakume läbi vana iseteeninduskeskkonna. Iseteeninduskeskkondadesse sisse- logimine toimub ühtselt aadressilt epria.pria.ee/. Selleks, et tegutseda vanas e-PRIAs, tuleb pärast sisselogimist valida „vana e-PRIA“.

Loomade registri andmete vaatamine

 • Loomade andmed
 • Loomapidajaga seotud vigased andmed
 • Hoone, ala või mesila vaatamine, muutmine ja likvideerimine
 • Menetluses olevad ehitised

 Loomade registri andmete esitamine

 • Veiste, lammaste, kitsede märgistamine
 • Veiste, lammaste, kitsede esmakordne poegimine (kui järglast ei ole võimalik märgistada),   kadumine, hukkumine
 • Veiste, lammaste, kitsede tapmine
 • Veiste, lammaste, kitsede Eesti-sisene liikumine
 • Veiste, lammaste, kitsede Eesti-sisene massliikumine
 • Sigade liikumine
 • Asenduskõrvamärkide tellimine
 • Lammaste ja kitsede arvu teatamine 1. jaanuari seisuga
 • Hoone, ala või mesila registreerimine
 • Vesiviljelusettevõtte registreerimine
 • Registreeri olemasolev ehitis enda nimele
 • Ettevõtte registreerimine

Maksete ja võlgnevuse andmed

 • Maksete andmete vaatamine
 • Võlgnevuse andmete vaatamine

Avaldused

 • Sõlmitud lepingu vaatamine

 Taotlused

 • Pindalatoetuste taotlusel põldude joonistamine
 • Pindalatoetuste taotluse esitamine koos põldude lisaga (taotlusvooru ajal)
 • (MAK meede 1.2) Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlus (taotlusvooru ajal)
 • (MAK meede 1.3) Nõuandetoetuse taotluse esitamine (avaneb peatselt)
 • (MAK meede 1.5.2) Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse taotlus (taotlusvooru ajal)
 • Investeeringutoetuste kuludokumentide esitamine
 • Koolipiima toetuse taotluse esitamine
 • Koolipuuvilja toetuse taotluse esitamine

    Litsentsiteenused

 • Impordilitsentsi taotlemine
 • Ekspordilitsentsi taotlemine
 • Väljavõtte ja/või õiguste ülekandmise taotlemine

 Teenuste haldus

 • Portaali seaded (mh e-kirja tellimine dokumentide esitamise kinnituseks)
 • Uudised
 • Kalendri vaatamine

Erametsakeskuse (EMK) e-teenused

 • EMK Metsa uuendamise toetuse taotlus
 • EMK Natura metsa toetuse taotlus
 • EMK Nõustamistoetus
 • EMK Metsa inventeerimise toetuse taotlus metsaühistule
 • EMK Metsameede