e-PRIAst

e-PRIA on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) iseteeninduskeskkond, mille PRIA kaudu saavad kliendid kasutada PRIA poolt pakutavaid elektroonilisi teenuseid.

e-PRIAsse saab sisse logida aadressil epria.pria.ee.

e-PRIA portaali sisenemiseks on teil vaja ID-kaarti või Mobiil-IDd. Siseneda on võimalik ka kasutades TARA (turvaline autentimine asutuste e-teenustesse) teenust, kus lisavõimalusena saab sisse logida kasutades Smart-IDd.

Juhime tähelepanu, et kord kuus toimuvad PRIA infosüsteemide korralised hooldustööd.

2023. a korraliste hoolduste toimumise ajad on: 12.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 19.06, 13.07, 10.08, 14.09, 12.10, 16.11 ja 14.12. Nendel kuupäevadel võib meie e-teenustes esineda tõrkeid alates kella 17.00st kuni järgmise tööpäeva hommikul kella 8.00ni.

Korraliste hoolduspäevade järgselt võidakse kuvada PRIA kodulehel toetuste määramiste andmeid ning statistika rubriigis olevaid andmeid üle-eelmise päeva seisuga. 

PRIA  iseteeninduskeskkond on pidevas arengus ja hetkel pole võimalik kõiki PRIA poolt pakutavaid teenuseid kasutada e-teenusena. Alljärgnevalt toome välja loetelu nendest PRIA poolt pakutavatest teenustest, mida me pakume läbi vana iseteeninduskeskkonna. Iseteeninduskeskkondadesse sisse- logimine toimub ühtselt aadressilt epria.pria.ee/. Selleks, et tegutseda vanas e-PRIAs, tuleb pärast sisselogimist valida „vana e-PRIA“.

Loomade registri andmete vaatamine

 • Loomade andmed
 • Loomapidajaga seotud vigased andmed

 Loomade registri andmete esitamine

 • Veiste, lammaste, kitsede märgistamine
 • Veiste, lammaste, kitsede esmakordne poegimine (kui järglast ei ole võimalik märgistada),   kadumine, hukkumine
 • Veiste, lammaste, kitsede tapmine
 • Veiste, lammaste, kitsede Eesti-sisene liikumine
 • Veiste, lammaste, kitsede Eesti-sisene massliikumine
 • Asenduskõrvamärkide tellimine

Maksete ja võlgnevuse andmed

 • Maksete andmete vaatamine
 • Võlgnevuse andmete vaatamine

Avaldused

 • Sõlmitud lepingu vaatamine

 Taotlused

 • (MAK meede 1.2) Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlus (taotlusvooru ajal)
 • (MAK meede 1.3) Nõuandetoetuse taotluse esitamine (avaneb peatselt)
 • (MAK meede 1.5.2) Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse taotlus (taotlusvooru ajal)
 • Investeeringutoetuste kuludokumentide esitamine
 • Koolipiima toetuse taotluse esitamine
 • Koolipuuvilja toetuse taotluse esitamine

    Litsentsiteenused

 • Impordilitsentsi taotlemine
 • Ekspordilitsentsi taotlemine
 • Väljavõtte ja/või õiguste ülekandmise taotlemine

 Teenuste haldus

 • Portaali seaded (mh e-kirja tellimine dokumentide esitamise kinnituseks)

Erametsakeskuse (EMK) e-teenused

 • EMK Metsa uuendamise toetuse taotlus
 • EMK Natura metsa toetuse taotlus
 • EMK Nõustamistoetus
 • EMK Metsa inventeerimise toetuse taotlus metsaühistule
 • EMK Metsameede