2019. aasta toetused

Infograafikal on välja toodud 2019. aastal toetusteks määratud summad ja määramisotsuse saanud klientide arv maakondade kaupa.

Kogu Eestis määrati toetusteks kokku 340 682 370 eurot ning määramisotsuse sai 21 470 PRIA klienti.


Infograafikal on välja toodud 2019. aastal toetusteks makstud summad ja makseid saanud klientide arv maakondade lõikes.

Kogu Eestis maksti toetusteks kokku 319 373 437 eurot ning makseid sai 21 719 PRIA klienti.