Toetuste ajakava

2021. a prognoositav ajakava

Juhime tähelepanu, et käesoleva aasta tabeli puhul on tegemist toetuste ajakava prognoosiga, mis võib jooksvalt muutuda! Tabelit täiendatakse pidevalt!

Avatud pikema perioodi vältel

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK*

LEADER kohalikuks arenguks (meede 19)

avatud läbi aasta

e-PRIA

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul alates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

 

MAK*

Nõustajate koolitustoetus  (meede 2.3)

hanke korras

X

X

hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

MAK*

Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus (meede 1.4)

hanke korras

X

X

hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

MAK*

Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamine (meede 2.1)

hanke korras

X

X

hankelepingus kokku lepitud aja jooksul

MAK* Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1) 17.06-31.12 e-PRIA 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

EMKF**

Algatusrühma koostöötegevused (meede 3.4)

avatud läbi aasta

e-postiga
aadressil
info [at] pria [dot] ee
või posti teel
PRIA keskuse
aadressil

hiljemalt 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast

25 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamise kuupäevast

EMKF**

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus) (meede 3.3)

avatud läbi aasta

e-postiga
aadressil
info [at] pria [dot] ee
või posti teel
PRIA keskuse
aadressil

 

 

EAGF***

Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus

avatud läbi aasta

e-PRIA

kolme kuu jooksul taotluse esitamisest

kolme kuu jooksul taotluse esitamisest

EAGF***

Teravilja sekkumiskokkuost

 

e-posti või posti teel

X

65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020 

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine
Riiklik****

Põllumajandustootja asendamise toetus

20.12.2020 - 15.01.2021 e-PRIA 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest  35 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
Riiklik****

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

05.-15.01 e-PRIA 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine
Riiklik**** Turuarendustoetus 01.-15.02 e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast  45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide esitamisest
EAGF*** Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus 01.-15.02 e-PRIA 40 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide esitamisest
Riiklik**** Toidu ekspordivõimaluste edendamine hanke korras e-PRIA 50 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast  
Riiklik**** Põllumajandusloomade aretustoetus 01.-15.02 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EMKF** Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus (meede 2.11) 17.-25.02 e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 10 tööpäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest
EMKF** Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus (meede 4.4.5) 17.-25.02 e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 10 tööpäeva jooksul alates toetuse maksmise otsuse tegemisest

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EAGF*** Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) 01.03.-30.09           X  

EAGF***

Piimalehma kasvatamise otsetoetus

02.-22.03

Hilinenult    23.03-16.04****

e-PRIA

10.12.2021

alates detsember 2021

EAGF*** Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus

02.-22.03

Hilinenult    23.03-16.04****

e-PRIA 10.12.2021 alates detsember 2021

EAGF***

Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus

02.-22.03

Hilinenult    23.03-16.04****

e-PRIA

10.12.2021

alates detsember 2021

 
Riiklik COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus põllumajandustootjale 15.-22.03 e-PRIA juuni 2021 juuni 2021

EMKF**

Kalapüügi-ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (meede 4.4.3)

01.03-31.12

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest

25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest

MAK*

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (meede 6.4)

17.-31.03

e-PRIA

70 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast

kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest.

MAK* Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus (meede 3.2) 03.-10.03 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 60  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Hilinenult esitatud taotluse korral vähendatakse toetussummat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta

 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK* Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (meede 6.3)

31.03-06.04 eeltäitmine;
07.-14.04 
taotluse esitamine

e-PRIA 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast
MAK* NATURA 2000 toetus erametsamaale (meede 12.1) 4.-22.04. e-PRIA hiljemalt 30.04.2022 hiljemalt 30.06.2022
MAK* Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (meede 16.2) 26.04-3.05 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK* Teadmussiirde ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused) (meede 1.1) 14.-19.04 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 100  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK* Teadmussiirde ja teavituse toetus (maakondliku ulatusega tegevused) (meede 1.2) 14.-19.04 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 100  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK* Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1) 05.-26.04. e-PRIA 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMKF** Tootmis- ja turustamiskavade toetus (meede 4.1) 21.-28.04 e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMKF** Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus (meede 2.6) 26.-30.04. e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 40 tööpäeva jooksul alates maksetaotluse esitamisest.

 * MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Riiklik****   Mesilaspere toetus 1.-17.05 e-PRIA   kuni 31.12.2021
EAGF*** Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2.-21.05 Hilinenult 22.05-15.06 e-PRIA 10.12.2021 alates detsember 2021
EAGF*** Noore põllumajandustootja toetus 2.-21.05 Hilinenult 22.05-15.06 e-PRIA 10.12.2021 alates detsember 2021
EAGF*** Väikepõllumajandustootja toetus 2.-21.05 Hilinenult 22.05-15.06 e-PRIA 10.12.2021 alates detsember 2021
EAGF*** Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus 2.-21.05 Hilinenult 22.05-15.06 e-PRIA 10.12.2021 alates detsember 2021
EAFRD***** Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2.-21.05 Hilinenult 22.05-15.06 e-PRIA 10.02.2022 alates veebruar 2022
EAFRD***** Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2.-21.05 Hilinenult 22.05-15.06 e-PRIA 10.02.2022 alates veebruar 2022
EAFRD***** Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2.-21.05 Hilinenult 22.05-15.06 e-PRIA 10.02.2022 alates veebruar 2022
EAFRD***** Keskkonnasõbraliku  puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2.-21.05 Hilinenult 22.05-15.06 e-PRIA 10.02.2022 alates veebruar 2022
EAFRD***** Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2.-21.05 Hilinenult 22.05-15.06 e-PRIA 10.02.2022 alates veebruar 2022
EAFRD***** Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2.-21.05 Hilinenult 22.05-15.06 e-PRIA 10.02.2022 alates veebruar 2022
EAFRD***** Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2.-21.05 Hilinenult 22.05-15.06 e-PRIA 10.02.2022 alates veebruar 2022
EAFRD***** Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2.-21.05 Hilinenult 22.05-15.06 e-PRIA 10.02.2022 alates veebruar 2022
EAFRD***** Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAK 2014-2020 meede 11) 2.-21.05 Hilinenult 22.05-15.06 e-PRIA 10.02.2022 alates veebruar 2022
EAFRD***** Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2.-21.05 Hilinenult 22.05-15.06 e-PRIA 10.02.2022 alates veebruar 2022
EAFRD***** Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2.-21.05 Hilinenult 22.05-15.06 e-PRIA 10.02.2022 alates veebruar 2022
EMK** Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus (meede 1.18)   Maaeluministeerium    

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

*****EAFRD - Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond

Hilinenult esitatud taotluse korral vähendatakse toetussummat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK*

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (meede 16.4)

28.06-05.07

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast

kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest    

MAK* Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1) 17.06.-31.12 e-PRIA 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK*

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (meede 16.4)

28.06-05.07

e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast

kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest

MAK* Mikro-ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (meede 4.2.1) 28.07-11.08 e-PRIA  80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest
Riiklik**** Toidu ekspordivõimaluste edendamine 21.07-05.08 e-PRIA  50 kalendripäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast         x

 * MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK* Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (meede 4.2.1) 28.07-11.08 e-PRIA      80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK* Toidu ekspordivõimaluste edendamine 21.07-05.08 e-PRIA 50 kalendripäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast         X
MAK* Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (meede 6.1) 18.-24.08 eeltäitmine, 25.08- 01.09 taotluse esitamine e-PRIA 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast Toetuse esimene osa (kuni 75% määratud toetusest) makstakse välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist.
MAK* Tootjarühmade tunnustamine (meede 9.1.1) 23.-30.08 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil        x         x
EMKF** Püügivahendi parendamise toetus (meede 1.15) 30.08-03.09 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest alates 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste maksetaotluse dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK*

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (meede 8)

22.09-06.10 Erametsakeskus 100  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK* Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (meede 4.2.2) 15.-21.09 eeltäitmine,  22.-29.09 taotluse esitamine e-PRIA 80 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK*

Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (meede 4.2.3)

15.-21.09 eeltäitmine, 22.-29.09 taotluse esitamine e-PRIA 80 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
MAK* Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus maksetaotluste esitamine (meede 3.1) 13.-20.09 e-PRIA        x kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK* Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (meede 8) 22.09-06.10 Erametsakeskus 100  tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMKF** Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (meede 4.4.4)

29.09.-5.10. eeltäitmine 6.10.-13.10 taotluse esitamine

     e-PRIA 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase maksetaotluse saamist
Riiklik**** COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus kalapüügitoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale 6.-13.10      e-PRIA 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 20 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse laekumisest.
MAK* Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksetaotluste esitamine (meede 9.1.2) 18.10-30.11 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil        x kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

MAK* Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse maksetaotluste esitamine (meede 9.1.2) 18.10-30.11 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil          x kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
Riiklik**** Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 3.-10.11 e-PRIA 20 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates 10 tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Riiklik**** Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus   e-PRIA    
EMKF** Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse (meede 2.2.1) 15.-22.12 e-PRIA    
EMKF**

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus (meede 4.4.1)

22.-30.12 e-PRIA    
MAK* Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele (meede 4.3.1) 08.-15.12. e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kahe kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest alates
MAK* Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus (meede 4.3.2) 01.-07.12. eeltäitmine, 08.-15.12. taotluse esitamine e-PRIA 75 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest alates

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2014-2020

**EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Toetuste ajakavad aastate kaupa

Label Added