Toetuste ajakava

2024. a prognoositav ajakava

Juhime tähelepanu, et käesoleva aasta tabeli puhul on tegemist toetuste ajakava prognoosiga, mis võib jooksvalt muutuda! Tabelit täiendatakse pidevalt!

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EAFRD3

Leader projektitoetus (meede 19)
MAK 2014-2020

jaanuar-aprill

e-PRIA

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul alates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

 

EAFRD3 LEADER projektitoetus (meede 8.4)
ÜPP SK 2023-2027
alates veebruarist e-PRIA hiljemalt 50 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku 40 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest

EAFRD3

Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1)
MAK 2014-2020

28.02-31.12

e-PRIA

30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast

30 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

EAFRD3 Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine avatud aastaringselt e-PRIA           X             X
EAFRD3

Perioodi 2023–2027 tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetusÜPP SK 2023-2027

alates 15.11.2023 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub e-PRIA 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 35 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse esitamise tähtpäevast
EAFRD3 Perioodi 2023–2027 nõuandeteenuse osutamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
alates 31.01 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub e-PRIA PRIA teeb otsuse METKi toetuse taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest  kahe kuu jooksul arvates §-s 15 nimetatud dokumentide saamisest
EAGF2, Riiklik1

Koolikava toetus alates 2023/2024. õppeaastast

avatud aastaringselt e-PRIA kolme kuu jooksul taotluse esitamisest kolme kuu jooksul taotluse esitamisest
Riiklik1 Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus avatud kuni eelarvelisi vahendeid jätkub e-PRIA 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul

EAGF2

Teravilja sekkumiskokkuost (pehme nisu) 

01.01-31.05 ja 01.10-31.12

e-posti või posti teel
PRIA keskuse
aadressil

            X

65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

EAGF2 Teravilja sekkumiskokkuost (kõva nisu, oder, mais)  avatud aastaringselt e-posti või posti teel
PRIA keskuse
aadressil
            X 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest
EAGF2 Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) märts-september posti teel
PRIA keskuse
aadressil
            X 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest
EMKVF5 Perioodi 2021-2027  kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) (meede 2.2.3.1) alates 17.04. kuni eelarvelisi vahendeid jätkub e-PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMKVF5 Perioodi 2021-2027  kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) (meede 2.2.3.2) alates 15.05. kuni eelarvelisi vahendeid jätkub e-PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMKVF5 Perioodi 2021-2027  kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud) (meede 2.2.3.3) alates 15.05. kuni eelarvelisi vahendeid jätkub e-PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest 25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMKVF5 Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus (meede 1.4.1.2)  28.02-20.03 e-PRIA 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 20 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates
EMKVF5 Projektitoetus (meede 3.1.3) alates juunist e-PRIA    
EAFRD3 Investeeringud ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks
ÜPP SK 2023-2027
august -  detsember e-PRIA    

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine
Riiklik1

Põllumajandustootja asendamise toetus

20.12.2023-15.01.2024 e-PRIA 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 35 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest
Riiklik1

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

05.01-15.01 e-PRIA 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast
EAFRD3 Perioodi 2023–2027 nõuandeteenuse osutamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
alates 31.01 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub e-PRIA PRIA teeb otsuse METKi toetuse taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamises  kahe kuu jooksul arvates §-s 15 nimetatud dokumentide saamisest
EMKVF5 Kalapüügi teadmussiirdetoetus (meede 1.1.5) 24.01-30.01 eeltäitmine,
31.01-07.02 taotluse esitamine
e-PRIA 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest  40 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EMKVF5 Vesiviljeluse teadmussiirdetoetus (meede 2.1.4) 24.01-30.01 eeltäitmine,
31.01-07.02 taotluse esitamine
e-PRIA 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest  40 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EMKVF5 Vee-elusressursside väärindamise teadmussiirdetoetus (meede 2.2.9) 24.01-30.01 eeltäitmine,
31.01-07.02 taotluse esitamine
e-PRIA 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest  40 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

 

Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine
Riiklik1 Turuarendustoetus 01.02-15.02 e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 45 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide esitamisest
Riiklik1 Põllumajandusloomade aretustoetus 01.02-15.02 e-PRIA 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EMKVF5 Kalapüügi teadmussiirdetoetus (meede 1.1.5) 24.01-30.01 eeltäitmine,
31.01-07.02 taotluse esitamine
e-PRIA 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest 40 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EMKVF5 Vesiviljeluse teadmussiirdetoetus (meede 2.1.4) 24.01-30.01 eeltäitmine,
31.01-07.02 taotluse esitamine
e-PRIA 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest 40 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EMKVF5 Vee-elusressursside väärindamise teadmussiirdetoetus (meede 2.2.9) 24.01-30.01 eeltäitmine,
31.01-07.02 taotluse esitamine
e-PRIA 35 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest 40 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EAFRD3 Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1)
MAK 2014-2020
28.02-31.12 e-PRIA 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMKVF5 Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus (meede 1.4.1.2)

28.02-20.03

e-PRIA 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates  20 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates
EAFRD3 Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (meede 16.2)
MAK 2014-2020
05.02-13.02 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) või posti teel PRIA keskuse aadressil 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
EAFRD3 Perioodi 2023-2027 loomatauditõrje programmi rakendamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
14.02-13.03 e-PRIA 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.  30 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse esitamise tähtpäevast.
EAFRD3 LEADER projektitoetus (meede 8.4)
ÜPP SK 2023-2027
alates veebruarist e-PRIA hiljemalt 50 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku 40 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

FondMeedeTaotluste vastuvõtu aegTaotluste vastuvõtu kohtToetuse määramineToetuse maksmine
EAFRD3Perioodi 2023-2027 loomatauditõrje programmi rakendamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
14.02-13.03e-PRIA30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast30 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse esitamise tähtpäevast
EAGF2Piimalehma kasvatamise otsetoetus 
ÜPP SK 2023-2027
02.03-15.04e-PRIA10.12.2024alates detsember 2024
EAGF2Ammlehma kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
02.03-15.04e-PRIA10.12.2024alates detsember 2024
EAGF2Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
02.03-15.04e-PRIA10.12.2024alates detsember 2024
EAFRD3Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus teadus- ja arendusasutusele (meede 4.1.1)MAK 2014-202018.-28.03e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee) või posti teel PRIA keskuse aadressil45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevastkolme kuu jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EAGF2Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber)märts-septemberposti teel PRIA keskuse aadressil        Xhiljemalt 65. päeval pärast või/lõssipulbri ülevõtmist

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

 

FondMeedeTaotluste vastuvõtu aegTaotluste vastuvõtu kohtToetuse määramineToetuse maksmine
EAGF2Piimalehma kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
02.03-15.04e-PRIA10.12.2024alates detsember 2024
EAGF2Ammlehma kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
02.03-15.04e-PRIA10.12.2024alates detsember 2024
EAGF2Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
02.03-15.04e-PRIA10.12.2024alates detsember 2024
EAFRD3, Riiklik1  Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
04.-30.04e-PRIA01.03.2025-30.04.202501.03.2025-30.06.2025
EAFRD3Perioodi 2023-2027 kvaliteedikava arendamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.-17.04e-PRIA45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse esitamisest
EMKVF5Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (messid) (meede 2.2.3.1)alates 17.04 kuni eelarvelisi vahendeid jätkube-PRIA50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMKVF5Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus (Kohaliku tegevusrühma toetus) (meede 3.1.2)29.04-15.05e-PRIA25 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest 

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

FondMeedeTaotluste vastuvõtu aegTaotluste vastuvõtu kohtToetuse määramineToetuse maksmine
Riiklik1Mesilaspere toetus01.05-10.05e-PRIA10.12.2024hiljemalt 31.12.2024
EAGF2Põhisissetuleku toetus 
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.12.2024alates detsember 2024
EAGF2Ümberjaotav toetus 
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.12.2024alates detsember 2024
EAGF2Noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.12.2024hiljemalt juuni 2025
EAGF2Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.12.2024hiljemalt juuni 2025
EAGF2Puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.12.2024hiljemalt juuni 2025
EAGF2Seemnekartuli kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.12.2024hiljemalt juuni 2025
EAGF2Keskkonnasõbraliku majandamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAGF2Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAGF2Ökoalade toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAGF2Ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAGF2Mesilaste korjeala toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 
ÜPP  SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Loomade heaolu toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Loomade tervist edendavate kõrgemate majapidamisnõuete toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Põhjavee kaitse toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Pinnavee kaitse toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Pärandniidu hooldamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Turvas- ja erodeeritud mullaga väärtusliku püsirohumaa kaitse toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Põhjavee kaitse alal asuva väärtusliku püsirohumaa kaitse toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
MAK 2014-2020
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
MAK 2014-2020
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Perioodi 2023–2027 maaparandussüsteemi eesvoolu uuendamise ning keskkonnakaitserajatise ehitamise ja uuendamise investeeringutoetus
ÜPP SK 2023-2027
02.-09.05e-PRIA60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevastkolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMKVF5Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (sertifikaadid) (meede 2.2.3.2)alates 15.05 kuni eelarvelisi vahendeid jätkube-PRIA50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMKVF5Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turuarendustoetus (turu-uuringud) (meede 2.2.3.3)alates 15.05 kuni eelarvelisi vahendeid jätkube-PRIA50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest25 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMKVF5Kalade kudemistingimuste parendamise toetus (meede 1.6.1) e-PRIA  

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

FondMeedeTaotluste vastuvõtu aegTaotluste vastuvõtu kohtToetuse määramineToetuse maksmine
EAGF2Põhisissetuleku toetus 
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.12.2024alates detsember 2024
EAGF2Ümberjaotav toetus 
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.12.2024alates detsember 2024
EAGF2Noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.12.2024hiljemalt juuni 2025
EAGF2Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.12.2024hiljemalt juuni 2025
EAGF2Puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.12.2024hiljemalt juuni 2025
EAGF2Seemnekartuli kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.12.2024hiljemalt juuni 2025
EAGF2Keskkonnasõbraliku majandamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAGF2Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAGF2Ökoalade toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAGF2Ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAGF2Mesilaste korjeala toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Loomade heaolu toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Loomade tervist edendavate kõrgemate majapidamisnõuete toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Põhjavee kaitse toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Pinnavee kaitse toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Pärandniidu hooldamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Turvas- ja erodeeritud mullaga väärtusliku püsirohumaa kaitse toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Põhjavee kaitse alal asuva väärtusliku püsirohumaa kaitse toetus
ÜPP SK 2023-2027
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
MAK 2014-2020
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EAFRD3Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
MAK 2014-2020
täpsustamisele-PRIA10.02.2025hiljemalt juuni 2025
EMKVF5Püügivahendi parendamise toetus (meede 1.1.2) e-PRIA  
EMKVF5Tootmis- ja turustamiskavade toetus (meede 2.2.2) e-PRIA  
EMKVF5Projektitoetus (meede 3.1.3)alates juuniste-PRIA  

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

           

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EAFRD3 Investeeringud ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks
ÜPP SK 2023-2027
august-detsember e-PRIA    
EAFRD3 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (meede 6.1)
MAK 2014-2020
august-september e-PRIA    
EAFRD3 Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus (meede 3.1)
MAK 2014-2020
  e-PRIA 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast kolme kuu jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse esitamisest
EAGF2 Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus alates 1.08 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub e-PRIA 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EMKVF5 Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise investeeringutoetus (meede 2.2.5.1)   e-PRIA    
EMKVF5 Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise investeeringutoetus (ressursitõhusus)  (meede 2.2.5.2)   e-PRIA    

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EAFRD3 Perioodi 2023-2027 kvaliteedikava raames toodetud toodete teavitus- ja müügiedenduse toetus                                 ÜPP SK 2023-2027   e-PRIA    
EMKVF5 Väisturgude avamise ja avatuna hoidmise toetus (meede 2.2.6)   e-PRIA    
EAGF2, Riiklik1 Koolikava kaasnevate haridusmeetme toetus 15.-31.10 e-PRIA 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EAFRD3

Perioodi 2023-2027 lühikeste tarneahelate või kohaliku turu arendamine
ÜPP SK 2023-2027 

  e-PRIA    
EAFRD3 Perioodi 2023-2027 arendusosaku andmise toetus
ÜPP SK 2023-2027
  e-PRIA    
EAFRD3 Põllumajandustootjate materiaalsed ja immateriaalsed investeeringud
ÜPP SK 2023-2027
  e-PRIA    
EMKVF5 Kalalaeva mootori vahetamise toetus (meede 1.2.1)   e-PRIA    
EMKVF5 Kalapüügi ettevõtte innovatsioonitoetus (meede 1.1.1)   e-PRIA    
EMKVF5 Riiklike kalauuringute toetus (meede 1.1.6)   e-PRIA    

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EAFRD3 Perioodi 2023–2027 maaparandussüsteemide ajakohastamise ning erateede uuendamise investeeringutoetus
ÜPP SK 2023-2027
  e-PRIA    

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

Toetuste ajakavad aastate kaupa

Метка Added