Toetuste ajakava

2023. a prognoositav ajakava

Juhime tähelepanu, et käesoleva aasta tabeli puhul on tegemist toetuste ajakava prognoosiga, mis võib jooksvalt muutuda! Tabelit täiendatakse pidevalt!

 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EAFRD3

Leader-meetme raames antav projektitoetus (meede 19)
MAK 2014-2020

avatud aastaringselt

e-PRIA

hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul alates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku

 

EAFRD3

Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1)
MAK 2014-2020

8.02-31.12

e-PRIA

30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast

30 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

EAGF2, Riiklik1

Koolikava koolipiima ja koolipuuvilja pakkumise toetus

avatud aastaringselt

e-PRIA

kolme kuu jooksul taotluse esitamisest

kolme kuu jooksul taotluse esitamisest

Riiklik1 Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus avatud kuni eelarvelisi vahendeid jätkub e-PRIA 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul

EAGF2

Teravilja sekkumiskokkuost (pehme nisu)

01.01-31.05,
01.10-31.12

e-posti või posti teel
PRIA keskuse
aadressil

            X

65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

EAGF2 Teravilja sekkumiskokkuost (kõva nisu, oder, mais) avatud aastaringselt e-posti või posti teel
PRIA keskuse
aadressil
           X 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest
EAGF2 Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) märts - september posti teel
PRIA keskuse
aadressil
             X 65 päeva jooksul kauba ülevõtmisest

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine
Riiklik1

Põllumajandustootja asendamise toetus

20.12.2022-16.01.2023 e-PRIA 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 35 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest
Riiklik1

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

05.01-16.01 e-PRIA 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast
EMKF4 Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (meede 4.4.4) 18.01-24.01 eeltäitmine, 25.01-01.02 taotluse esitamine e-PRIA 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest  25 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase maksetaotluse saamist
EMKF4 Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (meede 2.3) 30.01-06.02 e-posti või posti teel PRIA keskuse aadressil 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 25 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase maksetaotluse saamist

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

 

Fond Meede Taotluste vastuvõtu aeg Taotluste vastuvõtu koht Toetuse määramine Toetuse maksmine
EMKF4 Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (meede 4.4.4) 18.01-24.01 eeltäitmine, 25.01-01.02 taotluse esitamine e-PRIA 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EMKF4 Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (meede 2.3) 30.01-06.02 e-posti või posti teel PRIA keskuse aadressil 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 25 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest
Riiklik1 Turuarendustoetus 01.02-15.02 e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 45 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide esitamisest
Riiklik1 Põllumajandusloomade aretustoetus 01.02-15.02 e-PRIA 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EAFRD3 Põllumajanduskindlustustoetus (meede 17.1)
MAK 2014-2020
8.02 kuni aasta lõpuni e-PRIA 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
EAFRD3 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (meede 6.3)
MAK 2014-2020
22.02-02.03 e-PRIA 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest
EMKF4 Erakorraline toetus kalapüügiga tegelevale ettevõtjale kütuse hüvitamiseks (meede 4.3.3.1) 28.02-07.03 e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 10 tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EAFRD3 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (meede 6.3)
MAK 2014-2020
22.02-02.03 e-PRIA 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) makse tehakse 30 tööpäeva jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast
EAGF2 Piimalehma kasvatamise otsetoetus 
ÜPP SK 2023-2027
 
02.03-17.04 e-PRIA 10.12.2023 alates detsember 2023
EAGF2 Ammlehma kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
02.03-17.04 e-PRIA 10.12.2023 alates detsember 2023
EAGF2 Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
02.03-17.04 e-PRIA 10.12.2023 alates detsember 2023
EAFRD3 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (meede 4.1)
MAK 2014-2020
22.03-05.04 e-PRIA 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EAFRD3 Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus (meede 3.1)
MAK 2014-2020
22.03-29.03 e-PRIA 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast kolme kuu jooksul nõuetekohase maksetaotluse esitamisest
EAFRD3 Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Maaeluministeeriumi hallatavale riigiasutusele (meede 4.1.1)
MAK 2014-2020
23.03-20.04 e-posti teel 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohase maksetaotluse esitamisest
EMKF4 Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale elektri hüvitamiseks (meede 4.3.3.2) 29.03-05.04 e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kümne tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest
EAGF2 Mesindussektorisse sekkumise toetus
ÜPP SK 2023-2027
15.03-31.03 e-PRIA hiljemalt 60 tööpäeva jooksul alates tegevuskava esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul maksetaotluse ja kulusid tõendavate dokumentide esitamisest
EAGF2 Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber) märts - september posti teel PRIA keskuse aadressil         X hiljemalt 65. päeval pärast või/lõssipulbri ülevõtmist

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

 

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EAFRD3 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus (meede 4.1)
MAK 2014-2020
22.03-05.04 e-PRIA 90  tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EMKF4 Erakorraline toetus kalapüügiga, vesiviljelusega või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegelevale ettevõtjale elektri hüvitamiseks (meede 4.3.3.2) 29.03-05.04 e-PRIA 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kümne tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest
EAGF2 Piimalehma kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
02.03-17.04 e-PRIA 10.12.2023 alates detsember 2023
EAGF2 Ammlehma kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
02.03-17.04 e-PRIA 10.12.2023 alates detsember 2023
EAGF2 Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
02.03-17.04 e-PRIA 10.12.2023 alates detsember 2023
EAFRD3 Põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Maaeluministeeriumi hallatavale riigiasutusele  (meede 4.1.1)
MAK 2014-2020
23.03-20.04 e-posti teel 45 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast

kolme kuu jooksul nõuetekohase maksetaotluse esitamisest

 

EAFRD3, Riiklik1  

Perioodi 2023–2027 Natura 2000 erametsades elurikkuse soodustamise toetus
ÜPP SK 2023-2027

04.04-02.05 e-PRIA hiljemalt 15.12.2023 hiljemalt 31 kalendripäeva jooksul toetuse maksmise otsusest

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Riiklik1 Mesilaspere toetus 01.05-10.05 e-PRIA 10.12.2023 hiljemalt 31.12.2023
EAGF2 Põhisissetuleku toetus 
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.12.2023 alates detsember 2023
EAGF2 Ümberjaotav toetus 
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.12.2023 alates detsember 2023
EAGF2 Noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.12.2023 hiljemalt juuni 2024
EAGF2 Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.12.2023 hiljemalt juuni 2024
EAGF2 Puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.12.2023 hiljemalt juuni 2024
EAGF2 Seemnekartuli kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.12.2023 hiljemalt juuni 2024
EAGF2 Keskkonnasõbraliku majandamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAGF2 Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAGF2 Ökoalade toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAGF2 Ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAGF2 Mesilaste korjeala toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Loomade heaolu toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Loomade tervist edendavate kõrgemate majapidamisnõuete toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Põhjavee kaitse toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Pinnavee kaitse toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Pärandniidu hooldamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus
MAK 2014-2020
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus
MAK 2014-2020
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Piirkondlik mullakaitse toetus
MAK 2014-2020
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Piirkondlik veekaitse toetus
MAK 2014-2020
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
MAK 2014-2020
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
MAK 2014-2020
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
MAK 2014-2020
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus
(meede 3.2)
MAK 2014-2020
10.05-17.05 e-PRIA 60  tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
EAFRD3 Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (meede 16.4)
MAK 2014-2020
10.05-24.05 e-PRIA 90  tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
EAFRD3 Mikro-ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (meede 4.2.1)
MAK 2014-2020
17.05-31.05 e-PRIA 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EAGF2 Põhisissetuleku toetus 
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.12.2023 alates detsember 2023
EAGF2 Ümberjaotav toetus 
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.12.2023 alates detsember 2023
EAGF2 Noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.12.2023 hiljemalt juuni 2024
EAGF2 Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.12.2023 hiljemalt juuni 2024
EAGF2 Puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.12.2023 hiljemalt juuni 2024
EAGF2 Seemnekartuli kasvatamise otsetoetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.12.2023 hiljemalt juuni 2024
EAGF2 Keskkonnasõbraliku majandamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAGF2 Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAGF2 Ökoalade toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAGF2 Ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAGF2 Mesilaste korjeala toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Loomade heaolu toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Loomade tervist edendavate kõrgemate majapidamisnõuete toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Turvas- ja erodeeritud mulla kaitse toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Põhjavee kaitse toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Pinnavee kaitse toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Pärandniidu hooldamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus
MAK 2014-2020
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus
MAK 2014-2020
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Piirkondlik mullakaitse toetus
MAK 2014-2020
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Piirkondlik veekaitse toetus
MAK 2014-2020
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
MAK 2014-2020
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
MAK 2014-2020
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
MAK 2014-2020
10.05-15.06 e-PRIA 10.02.2024 hiljemalt juuni 2024
EAFRD3 LEADER kohaliku tegevusrühma toetus (meede 8.4.1)
ÜPP SK 2023-2027
08.-19.06 e-PRIA 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast hiljemalt projektitoetuse maksmise otsusele järgneva kuu 25. kuupäevaks
Riiklik1 Erakorraline toetus toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsivõime säilitamiseks (toiduainetööstustele energiakulu hüvitamine) 14.06-21.06 e-PRIA hiljemalt 31. detsember 2023 hiljemalt 31. detsember 2023
EMKF4 Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (meede 4.4.4)  20.06-30.06 e-PRIA 45 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest 25 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamist

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

Riiklik1 Erakorraline toetus toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsivõime säilitamiseks (põllumajandustoodete esmatootmine) 04.07-11.07 e-PRIA hiljemalt detsember 2023 hiljemalt detsember 2023
EMKF4 Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus (meede 4.3) 24.07-28.07 e-postiga aadressil info [at] pria [dot] ee või posti teel PRIA keskuse aadressil 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast 25 tööpäeva jooksul peale nõuetekohase maksetaotluse saamist

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EAFRD3 Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (meede 6.4)
MAK 2014-2020
09.08-06.09 e-PRIA 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest
EAFRD3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele (meede 4.3.1)
MAK 2014-2020
14.08-18.08 e-PRIA 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 2 kuu jooksul nõuetekohaste maksedokumentide laekumisest alates
Riiklik1 Haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise toetus Alates 1.08 kuni eelarvelisi vahendeid jätkub  e-PRIA 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast iga kvartali kohta sellele järgneva kvartali esimese kalendrikuu jooksul

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EAFRD3 Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (meede 6.4)
MAK 2014-2020
09.08-06.09 e-PRIA 70 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
EAFRD3 Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks (meede 4.2.6)
MAK 2014-2020
27.09-11.10 e-PRIA 65 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, kuid hiljemalt 31. detsembril 2023 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMKVF5 Kalapüügi teadmussiirdetoetus (meede 1.1.5) 20.09-26.09 eeltäitmine, 27.09-04.10 taotluse esitamine e-PRIA 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 40 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EMKVF5 Vesiviljeluse teadmussiirdetoetus (meede 2.1.4) 20.09-26.09 eeltäitmine, 27.09-04.10 taotluse esitamine e-PRIA 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 40 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EMKVF5 Vee-elusressursside väärindamise teadmussiirdetoetus (meede 2.2.9) 20.09-26.09 eeltäitmine, 27.09-04.10 taotluse esitamine e-PRIA 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 40 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EAFRD3 Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks (meede 4.2.6)
MAK 2014-2020
27.09-11.10 e-PRIA 65 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, kuid hiljemalt 31. detsembril 2023 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
EMKVF5 Kalapüügi teadmussiirdetoetus (meede 1.1.5) 20.09-26.09 eeltäitmine, 27.09-04.10 taotluse esitamine e-PRIA 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 40 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EMKVF5 Vesiviljeluse teadmussiirdetoetus (meede 2.1.4) 20.09-26.09 eeltäitmine, 27.09-04.10 taotluse esitamine e-PRIA 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 40 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EMKVF5 Vee-elusressursside väärindamise teadmussiirdetoetus (meede 2.2.9) 20.09-26.09 eeltäitmine, 27.09-04.10 taotluse esitamine e-PRIA 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest 40 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest
EMKF4 Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus (nutiseadmed) (meede 6.1)   e-PRIA    
EMKVF5 Kohaliku arengustrateegia koostamise toetus (meede 3.1.1)   e-PRIA    
EAGF2, Riiklik1 Koolikava kaasnevate haridusmeetme toetus 15.10-31.10 e-PRIA 40 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

           
EAFRD3 Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu arendamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
  e-PRIA    
EAFRD3 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (meede 6.1)
MAK 2014-2020
15.11-29.11 e-PRIA 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest
EAFRD3 Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (meede 4.2.2)
MAK 2014-2020  
15.11-29.11 e-PRIA 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
EAFRD3 Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus (meede 4.2.3)
MAK 2014-2020
15.11-29.11 e-PRIA 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest
EAFRD3 Loomataudide kontrolliprogrammide alase koostöö toetus
ÜPP SK 2023-2027
       

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

Fond

Meede

Taotluste vastuvõtu aeg

Taotluste vastuvõtu koht

Toetuse määramine

Toetuse maksmine

EAFRD3 Kvaliteedikava arendamise toetus
ÜPP SK 2023-2027
  e-PRIA    

1 Riiklik – Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus
2 EAGF – Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
3 EAFRD – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
4 EMKF – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
5 EMKVF – Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027

Toetuste ajakavad aastate kaupa

Метка Added