Lisatud: 13. juuli 2017

Viimati muudetud: 15. jaanuar 2020

A A A
Prindi

Koolikava toetus

Koolikava toetuse eesmärgiks on soodustada puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete jõudmist lasteni ja toetada tervislike toitumisharjumuste kujunemist. Koolikava toetuse taotlusi saab esitada aastaringselt uues e-PRIAs

 

EESMÄRK

Koolikava toetuse eesmärgiks on:

  • Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete üldist tarbimist;
  • kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi;
  • tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.

 

VASTUVÕTU AEG JA  -KOHT

Taotlusi võetakse vastu aastaringselt uues e-PRIAs.

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Selleks palume täita ja esitada „Avaldus andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse." Avalduse ja selgitava teksti leiate siit.

Kui soovite lisada kedagi ennast esindama, tuleb selleks esitada PRIA-le volitus.

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Koolikava toetuse raames on võimalik taotleda toetust:

  • piima ja piimatoodete pakkumiseks ja/või;
  • puu- ja köögivilja toodete pakkumiseks ja/või;
  • kaasnevate haridusmeetmete elluviimiseks.

Toetust saavad taotleda:

  • Haridusasutus (nt lasteaed, algkool, põhikool, gümnaasium)
  • Linna- või vallavalitsus enda territooriumil paiknevate haridusasutuste nimel
  • Haridusasutust või haridusasutusi esindav juriidiline isik (nt toitlustaja, piimatööstus)

Kaks viimasena nimetatud taotlejat saavad toetust taotleda ainult juhul, kui nad on selles eelnevalt vastavate haridusasutustega kirjalikult kokku leppinud. Haridusasutus peab eelnevalt andma nõusoleku enda nimel toetust taotleda ning kirjalik kokkulepe tuleb PRIA-le esitada koos heakskiidu taotlusega.

Toetuse taotlemiseks peab taotleja olema eelnevalt PRIA poolt heakskiidetud. Heakskiidu taotlemisel uues e-PRIAs kinnitab taotleja esindaja, et on teadlik toetuse taotlemisega seonduvatest nõuetest ja tingimustest ning võtab kohustuse neid täita. Heakskiidu taotlusi saab PRIA-le esitada jooksvalt - kindlat esitamistähtaega määratud ei ole. Heakskiidu andmine otsustatakse hiljemalt 30. päeval pärast heakskiidu taotluse esitamist. Toetuse taotlemise aluseks olevat perioodi hakatakse arvestama heakskiidu otsustamise päevale järgnevast tööpäevast. Taotlejale antav heakskiit on tähtajatu.

Uues E-PRIA keskkonnas on võimalik andmeid üles laadida PRIA poolt ette antud Exceli malliga. Taotleja kes soovib Exceli võimalust kasutada pöördub malli saamiseks turukorraldus@pria.ee  


Toetuse sihtrühm

Koolipuuvilja ja –köögivilja pakkumise sihtgrupiks on koolieelse lasteasutuse lapsed ja haridusasutuse 1.-5. klassi õpilased.

Koolipiima pakkumise sihtgrupiks on  koolieelse lasteasutuse lapsed ja haridusasutuse 1.-12. klassi õpilased ning kutsekeskharidust omandavad õpilased, kes õpivad kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis.

Kaasnevate haridusmeetmete elluviimise toetuse sihtgrupiks on koolieelse lasteasutuse lapsed ja haridusasutuse 1.-5. klassi õpilased.

 

Toetuse taotlemine

Koolipiima pakkumise ja koolipuuvilja ja –köögivilja pakkumise toetuse taotlemise aluseks on järgmised toetusperioodid:

1. august – 30. september;
1. oktoober - 30. november;
1. detsember - 31. jaanuar;
1. veebruar - 31. märts;
1. aprill - 31. mai;
1. juuni - 31. juuli.

Koolipuuvilja ja -köögivilja  pakkumise toetust ning koolipiima pakkumise toetust makstakse tarbitud koguste ja tehtud kulutuste alusel tagantjärele. Toetuse taotlusi on võimalik esitada läbi uue e-PRIA 3 kuu jooksul pärast vastava perioodi lõppu. Toodete maksumused tuleb esitada ilma käibemaksuta.

Kui taotluse esitamise tähtaega ületatakse vähem kui 60 päeva võrra, siis toetust makstakse, kuid seda vähendatakse järgmiselt:

a) 5 % võrra, kui tähtaega ületatakse 1–30 päeva;

b) 10 % võrra, kui tähtaega ületatakse 31–60 päeva.

Kui tähtaega ületatakse rohkem kui 60 päeva, vähendatakse toetust iga järgneva päeva kohta 1 % võrra, mis on arvutatud jääksummalt.

Kaasnevate haridusmeetmete tegevuste eest saab toetuse taotlust esitada 1. – 15. veebruaril.

Kaasnavate haridusmeetmete elluviimiseks antavat toetust võib kasutada ainult nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist ning mille tegevus on lõpetatud ning mille eest on tasutud taotluse esitamise aasta 31. juuliks.

Kaasnevate haridusmeetmete kulud ei tohi olla ebaproportsionaalselt suured ning need peavad olema vastavuses heade finantsjuhtimise põhimõtetega, eriti ökonoomsuse ja tasuvuse põhimõttega.

Kui taotleja tellib kaasnevate haridusmeetmete elluviimiseks teenuse või ostab toote ja kui teenuse või toote maksumus ületab 500 eurot, peab ta olema saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust. Juhul kui taotleja ei ole saanud kolme hinnapakkumust või ei ole valinud odavaimat pakkumust, peab ta seda põhjendama. Kui kolme hinnapakkumust ei olnud võimalik saada ning on võetud üks hinnapakkumus, tuleb esitada seotud tegevuste eelarve kululiikide kaupa. Kui taotleja tellib kaasnevate haridusmeetmete elluviimiseks teenuse või ostab toote ja kui teenuse või toote maksumus ei ületa 500 eurot, peab ta olema saanud ühe hinnapakkumuse.

Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase teenuse või toote eest tasutava hinnaga.

Hinnapakkumuste ärakirjad tuleb koos taotlusega esitada PRIA-le läbi e-PRIA.

Kui nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks vajalik summa ületab ettenähtud eelarvet, vähendab PRIA kaasnevate haridusmeetmete elluviimise toetuse taotlejale määratava toetuse suurust võrdeliselt taotletava toetuse suurusega ja teavitab toetuse vähendamisest taotlejat otsuse ärakirja või väljavõtte teel.

Kaasnevate haridusmeetmete elluviimise korraldamise korral esitab taotleja vähemalt kaks nädalat enne selle toimumise algust PRIA-le teate, mis sisaldab tegevuse kohta järgmisi andmeid

- toimumise algus

- toimumise lõpp

- toimumise koht

- kontaktisiku andmed

Teavitus tegevuse toimumise kohta tuleb esitada läbi e-PRIA.

Kaasnevate haridusmeetmete elluviimise maksetaotlus tuleb taotlejal esitada maksetaotluse esitamise aasta 10. augustiks.

Maksetaotlusega koos tuleb esitada järgmised dokumendid:

1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt taotleja tellis teenuse või ostis toote;

2) selle isikuga sõlmitud asjakohase lepingu ärakiri, kellelt taotleja tellis teenuse või ostis toote;

3) punktides 1 ja 2 nimetatud dokumentidel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;

4) osutatud teenuse või ostetud toote üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri vajaduse korral.

 

Toetatavad tooted/kulud

Koolipiima pakkumine

Kuumtöödeldud maitsestamata täispiim rasvasisaldusega vähemalt 3,5%

Kuumtöödeldud maitsestamata piim rasvasisaldusega 2,5%

Kuumtöödeldud maitsestamata piim rasvasisaldusega 1,5% - 1,8%

Maitsestamata täispiimajogurt vähemalt 3,5% rasvasisaldusega

Maitsestamata piimajogurt rasvasisaldusega 1,5% - 3%­

Keefir rasvasisaldusega 2,5%

Maitsestamata hapupiim rasvasisaldusega vähemalt 1,5%

Hapendatud pett, rasvasisaldusega kuni 0,5%

 

Koolipuuvilja ja –köögivilja pakkumine

Värsked või jahutatud:

Tomat, lillkapsas, spargelkapsas, roosakapsas, valge või punane peakapsas, valge või punane peakapsas, nuikapsas, lehtkapsas, muu söödav kapsas perekonnast Brassica, peasalat, aedsalat, salatisigur, sigur, porgand, naeris, juurseller, söögipeet, aed-piimjuur, redis, kaalikas, kurgid, spargel, seller, paprika, kabatšokk, herned (poetatud või poetamata), aedoad (poetatud või poetamata), kõrvits, patisson, kõrvitsalised.

 

Värsked:

Õunad, pirnid, küdooniad, hapukirsid, kirsid, ploomid, laukaploomid, maasikad, vaarikad, murakad, mustad sõstrad, punased sõstrad, valged sõstrad, karusmarjad, pohlad, mustikad, jõhvikad, astelpaju marjad.

 

Külmutatud:

hapukirsid, kirsid, maasikad, vaarikad, murakad, mustad sõstrad, punased sõstrad, valge sõstrad,  karusmarjad, pohlad, mustikad, jõhvikad, astelpaju marjad.

 

Toetusskeemi raames ei toetata lõunamaiste puuviljade nagu nt banaanide, kiivide, apelsinide, mandariinide jne tarbimist.

Koolipuuviljakava raames jagatud puu- ja köögiviljad peavad laste tavapärasele toidule looma lisandväärtuse, seega ei saa koolipuuvilja- ja köögivilja toetuse raames jagatav toode olla sama, mida samal ajal pakutakse samal päeval koolitoidu põhimenüüs, samuti ei tohi põhimenüü asendada puu- ja köögivilja. Näiteks kui põhimenüüs pakutakse porgandisalatit, siis ei tohi samal ajal pakkuda koolipuuvilja ja -köögivilja kava raames värsket porgandit, küll aga võib pakkuda õuna. See annab toidule lisandväärtuse ja tagab pakutavate toodete mitmekesisuse.

Kaasnevate haridusmeetmete alt on toetatavad:

- kulud, mis on seotud degusteerimisklasside korraldamisega, aiandusürituste kavandamise ja läbiviimisega, põllumajandusettevõtete külastusega ja muu samalaadse tegevusega, mille eesmärk on viia lapsed põllumajandusele lähemale;

-  selliste kaasnevate meetmete kulud, mille käigus õpetatakse lapsi teemadel, mis on seotud põllumajandusega, tervislike toitumisharjumustega ning puu- ja köögiviljatoodete turustamise ja tarbimisega seotud keskkonnaküsimustega;

-  selliste kaasnevate meetmete kulud, millega toetatakse osutatud toodete jagamist ja mis vastavad koolidele puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärkidele.

TOETUSE MÄÄR JA VÄLJAMAKSMINE

Koolipuuvilja ja -köögivilja pakkumises taotlejale antava toetuse määraks on kehtestatud 0,05 eurot lapse kohta õppepäevas.

Koolipiimatoodete pakkumises pakkumises taotlejale antava toetuse määraks on kehtestatud 0,108 eurot lapse kohta õppepäevas.

Koolipiimatoodete pakkumises on toetatavaks maksimumkoguseks on 0,25 liitrit piima või piimatoodet koolipäevas ühe lapse kohta.

Mõlemad toetused makstakse välja hiljemalt kolme kuu jooksul pärast nõuetekohaselt täidetud taotluse esitamist.

Kaasnevate haridusmeetmete elluviimise toetuse piirmäär on 30 eurot õpilase kohta õppeaastas.

Toetus makstakse välja kolme kuu jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse esitamisest, seega hiljemalt 10. novembril (kui maksetaotlus esitatakse 10. augustil).

 

VAHEAEGADEST TEAVITAMINE

Kui taotlejaks on põhikool või gümnaasium ja kooli pidaja on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel kehtestanud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, teavitab kool sellest PRIA-t õppeaasta alguses.

Kui taotlejaks on kutseõppeasutus või rakenduskõrgkool, teavitab ta õppeaasta vaheajast või puhkusest PRIA-t õppeaasta alguses.

 

EUROOPA LIIDU KOOLIKAVA TOETUSE TEEMALINE PLAKAT

Koolikavas osalejatele Euroopa Liidu rolli teadvustamiseks tuleb paigaldada haridusasutusse nähtavale kohale komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/40 artikli 12 kohaselt Euroopa Liidu koolikava plakat, mis peab asuma osaleva haridusasutuse peasissekäigu juures selgelt nähtavas kohas. Kaasnevate haridusmeetmete raames kasutatavatel õppematerjalidel ja vahenditel peab olema Euroopa Liidu lipp ja sõna „koolikava“ ning juhul, kui materjalide ja vahendite suurus seda võimaldab, siis viide Euroopa Liidu antavale rahalisele toetusele.

 

Viited Euroopa Liidu rahalisele panusele peavad olema vähemalt sama selgelt nähtavad kui viited muude avalik-õiguslike või eraõiguslike isikute tehtud panustele. Euroopa Liidu koolikava plakat peab vastama järgmistele komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/40 lisas sätestatud miinimumnõuetele:

−        plakati suurus: A3 või suurem;

−        tähed: 1 cm või suuremad;

−        pealkiri: Euroopa Liidu koolikava;

−        sisu vähemalt järgmises sõnastuses: „Meie [täpsustage haridusasutuse liik (nt lasteaed / eelkool / alg- või keskkool)] osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolikavas“;

−        plakatil peab olema Euroopa Liidu embleem. Embleemi nõuded on kirjeldatud siin.

 

Lisaks on soovitatav rõhutada puu- ja köögiviljade ning piima ja piimatoodete toiteväärtuselisi eeliseid ja anda lastele toitumisalaseid suuniseid. Plakati olemasolu kontrollib PRIA kohapealse kontrolli käigus.

 

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot saab telefonil 737 7678, e-posti aadress info@pria.ee

LISAMATERJALIDbronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus