Toetuste saajad

Teie ees olev toetuse saajate otsingumootor võimaldab Teil leida toetuse saajaid 2008.-2012. finantsaastate kohta.
Juhime tähelepanu, et finantsaasta kestvus hõlmab perioodi 16.10.200n-1 kuni 15.10.200n.

Leitavad on 2008.-2012. finantsaasta toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: otsetoetused, muud EAGF toetused, EAFRD toetused, riiklikud toetused, Euroopa kalandusfondi toetused, kalanduse turukorraldusfondi toetused ja MAK toetused 2004-2006. Otsingut on võimalik teostada nii ühe kui mitme fondi osas korraga, samuti on võimalik otsida konkreetse toetusmeetme järgi.

Juhime tähelepanu, et seoses Euroopa Kohtu otsusega ei ole alates 9. novembrist 2010 PRIAl enam õigust avalikustada eraisikutele ja FIEdele makstavate toetuste andmeid oma kodulehel. Teile tehtavate maksete kohta on kõige mugavam saada infot elektroonilise kliendiportaali e-PRIA vahendusel.

NB! Otsingumootor ei sisalda käesoleva aasta toetuste saajate nimekirju. Käesoleval aastal toetust saanute nimekirjad leiate pärast määramist meetme lehelt.


Head kasutamist!

NB! Juhime tähelepanu, et kui olete sisestanud nime ja finantsaasta ning käivitanud otsingumootori, siis kõigepealt näete fondide lõikes koondsummasid. Klikates kliendi nimel saate näha detailseid andmeid s.t. kõikide meetmete kaupa ja üle kõikide finantsaastate andmeid. Andmeid saate sorteerida vastava veeru päise peal klikates.


Valitud: Muuda
-
-
-
-
-
-
-
-
* Finantsaasta: 16.10.200n-1 kuni 15.10.200n