Toetuste saajad

Teie ees olev toetuse saajate otsingumootor võimaldab Teil leida info kahe viimase finantsaasta jooksul toetuseid saanute kohta. Juhime tähelepanu, et finantsaasta kestvus hõlmab perioodi 16.10.200n-1 kuni 15.10.200n.

Leitavad on toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: otsetoetused, muud EAGF toetused, EAFRD toetused, riiklikud toetused, Euroopa kalandusfondi toetused, kalanduse turukorraldusfondi toetused ja MAK toetused 2004-2006. Otsida on võimalik nii ühe kui mitme fondi osas korraga, samuti on võimalik otsida konkreetse toetusmeetme järgi.

Juhime tähelepanu, et kui toetusesaaja poolt ühe aasta jooksul saadud toetussumma on 1 250 eurot või sellest väiksem, siis nime ei avalikustata (Euroopa Komisjoni regulatsiooni 1306/2013 artikkel 112). Nendel juhtudel on nimi kodeeritud.

 

NB! Otsingumootor ei sisalda käesoleva aasta toetuste saajate nimekirju. Käesoleval aastal toetust saanute nimekirjad leiate pärast määramist meetme lehelt.


Head kasutamist!

NB! Juhime tähelepanu, et kui olete sisestanud nime ja finantsaasta ning käivitanud otsingumootori, siis kõigepealt näete fondide lõikes koondsummasid. Klikates kliendi nimel saate näha detailseid andmeid s.t. kõikide meetmete kaupa ja üle kõikide finantsaastate andmeid. Andmeid saate sorteerida vastava veeru päise peal klikates.


Valitud: Muuda
-
-
-
-
-
-
-
-
* Finantsaasta: 16.10.200n-1 kuni 15.10.200n