Avaleht

Taimekasvatus

pindalatoetused

keskkonnatoetused

investeeringud

taimekasvatus

Loomakasvatus

Loomakasvatus

Investeeringud

Kalandus

Euroopa Kalandusfondi (EKF) toetused

Kalanduse riiklikud toetused

Nõuanne, koolitus, arendamine

Nõuanne ja nõuandesüsteem

Koolitus ja teavitustegevused

Asendamine ja Praktika

LEADER

Kohalikud tegevusgrupid

külaelu arendamine

LEADER

Külaelu arendamine

Turism

Külade uuendamine ja areng

Mitmekesistamine

Metsandus

Metsa taastamine

Investeerimine

Põllumaa metsastamine

Turukorraldus

Eksport ja import

Eraladustamine ja sekkumiskokkuost

Piimakvoot

Tööstused

Tootmine

Töötlemine

Ühistegevused

Euroopa Liidu toiduprogrammid

Koolipiim

Koolipuuvili

Toiduabi

Registrid

Kliendiregister. Loomade register. Põllumassiivide register

Püsirohumaade säilitamine

VEEBIKAART

Uudised

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas täna käskkirja, millega peatab alates 23. maist kastmõrdadega kalapüügi Pärnu maakonnas Kihnu ja Manija saare püsielanikele, sest räime lubatud aastasaak on piirkonnas ammendumas.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Piimatoodete sekkumiskokkuost

Koolipuuvilja- ja köögivilja toetus + seotud tegevused

Teravilja sekkumiskokkuost

Koolipiimatoetus

Või eraladustamine

Lõssipulbri eraladustamine

Tootjarühmade tunnustamine 2015

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus 2015

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8) 2015

Loomatoetused 2015 ÜLDINFO

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2015

Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus 2015

Loomade karjatamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.4) 2015

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2015

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2015

Pindalatoetused 2015 ÜLDINFO

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2015

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2015

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.1) 2015

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.3) 2015

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.5) 2015

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10) 2015

Piirkondliku mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2015

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK 2007-2013 meede 2.3.2) 2015

Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAK 2014-2020 meede 11) 2015

Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK2007-2013 meede 2.1) 2015

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse tegevuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2015

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravim- ja maitsetaimekasvatuse tegevuse ning maasikakasvatuse tegevuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2015

Noore põllumajandustootja toetus 2015

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2015

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus 2015 (MAK 2014-2020 meede 10.1.5)

Kohalikku sorti taimede (’Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus 2015 (MAK 2007-2013 meede 2.3.4)

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2015

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart