Lisatud: 17. november 2008

Viimati muudetud: 26. juuni 2019

A A A
Prindi

PRIAst

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on Eesti Vabariigi Maaeluministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mis loodi 2000. aasta suvel. PRIA on  Euroopa Liidu akrediteeritud makseagentuur, mille ülesandeks on riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetuste ning turukorralduslike toetuste andmise korraldamine. Oleme põllumajandusega seotud riiklike registrite (põllumajandustoetuste ja põllumassiivide register ning põllumajandusloomade register) ja muude andmekogude pidaja, nende andmete töötleja ning analüüsija.

PRIA tegutseb põhimäärusealusel. Meie plaanid kuni aastani 2020 on kirjeldatud PRIA arengukavas.

PRIAs töötab ligi 360 teenistujat, nendest 2/3 Tartu keskuses ja ülejäänud 15 maakonnas maakondlikes teenindusbüroodes. PRIA teenuseid kasutab üle 50 000 kliendi.

Eesti Vabariigi 100. juubeliks ulatus PRIA vahendusel aastate jooksul välja makstud toetuste summa 3,31 miljardi euroni., erinevaid toetuseliike on olnud paarsada . Käimasoleval rahastusperioodil 2014-2020 on toetusteks planeeritud 1,6 miljardit eurot.

Oleme oma klientide teenindamiseks arendanud e-teenuseid ja elektroonilist kliendiportaali e-PRIA. Tulevikus kavandatakse kõikide toetuste taotlusdokumentide vastuvõtt viia üle e-PRIAsse.  

Kõigi PRIA pakutavate teenuste ja toetuste kohta pakume infot oma kodulehel www.pria.ee, jooksvat teavet levitame elektroonilises infokirjas.  

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Registrikood  70005967
Aadress  Tähe 4, Tartu 51010
Telefon  737 1200
Faks  737 1201
e-post

 pria@pria.ee

 

Kõnekeskus               

e-post info@pria.ee

Otsetoetuste info tel 737 7679

Investeeringutoetuste info tel 737 7678

 Maakondlikud teenindusbürood

 

Uudised

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme raames oli ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist. Toetuse eesmärgiks on maapiirkondades eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus