Maaelu arengu toetuste arendusspetsialist (määratud ajaks)

 

PRIA on Eesti Vabariigi Maaeluministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus. PRIA ülesandeks on riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Kalandusfondi toetuste ja turukorralduslike toetuste andmise korraldamine, seadusega ettenähtud põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine, nende andmete töötlemine ning analüüsimine.

Meie missiooniks on toetada Eesti maaelu arengut. Kogu meie tegevus on suunatud elukvaliteedi parandamisele maal. Meie töö kaugema tulemusena näeme, et elamine maal on võimalusterohke ning pakub kindlustunnet.

Meie põhiväärtused: professionaalsus, kliendikesksus, koostöö, tõhusus.

 

MAAELU ARENGU TOETUSTE ARENDUSSPETSIALIST (määratud ajaks)

Arendusspetsialisti töö sisuks on toetuste andmist reguleerivate õigusaktide läbitöötamine ja koostöö Maaeluministeeriumiga, menetlussüsteemi seadistamine, menetlussüsteemi arendamiseks vajalike sisendite kirjeldamine ning testimine sh sise- ja väliskliendi koolitamine. Samuti meetmeprotsesside väljatöötamine ja tööjuhiste koostamine. Töö eeldab suhtlemist asutuse klientidega ja teiste ametiasutustega telefoni ja kirja teel, milles on olulisel kohal heade kliendisuhete loomine, viisakas ja lahendustele orienteeritud käitumine.

Sul on head eeldused kui oled meeskonnamängija, oskad näha detaile, kuid  ei unusta suurt pilti. Olulisel kohal on näha protsesside omavahelisi seoseid. Oled sobiv inimene meie meeskonda, kui oled hea suhtleja, enesejuhtija ja prioriteetide seadja, otsustuskindel, lahendustele orienteeritud, uuendusmeelne ning initsiatiivikas.

Pakume huvitavat ja väljakutseid võimaldavat eneseteostust, töö tulemustest sõltuvalt paindlikku tööaega ja osalist kaugtöö võimalust, tänapäevast töökeskkonda ja -vahendeid, õppimis- ja arenemisvõimalusi ning toredaid töökaaslasi.

 

Sobival kandidaadil on:

  • kõrgharidus
  • meeskonnatöökogemus ja huvi arendustöö vastu
  • hea pingetaluvus ja julgus oma seisukohti kaitsta

 

Kasuks tuleb:

  • IT-alane haridus või varasem IT arenduse kogemus        
  • teadmised Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalanduspoliitikast
  • varasem õigusaktidega töötamise kogemus
  • inglise keele oskus
  • hea huumorimeel ja lai silmaring

 

Kandideerimiseks palume saata kandideerimisavaldus, CV ja motivatsioonikiri aadressil konkurss [at] pria [dot] ee . Kandideerimise tähtaeg on 12.07.2020. a.

Väljavalituks osutunud kandidaatidega suhtleme kõnes ja pildis Skype vahendusel.

Palume lisada kandideerimisavaldusele enda Skype konto.

Konkursile dokumentide esitamisega loeme kandideerija nõustunuks, et dokumentides avaldatud isikuandmeid kasutab PRIA kandidaadi teenistuskohale sobivuse hindamiseks. Täpsem teave siin.

Tööle asumise aeg:

august 2020

Töö asukoht:  

Tähe 4, Tartu 51010

Tööaeg:            

täistööaeg (määratud ajaks, kuni lapsehoolduspuhkusel viibiva teenistuja naasmiseni)

Pakutav palk:

pärast edukat katseaega 1400 eurot (bruto)

Ametikoha nimetus: arengutoetuste osakonna arendusbüroo arendusspetsialist

Konkursi kontaktisik:

Liisi Kase (värbamisspetsialist), konkurss [at] pria [dot] ee, telefon 737 1343

Töö sisu kohta annab infot:

Heiki Sepp (arendusbüroo ärianalüütik), Heiki [dot] Sepp [at] pria [dot] ee, telefon 737 7661