Toetuste saajad

Teie ees olev toetuse saajate otsingumootor võimaldab Teil leida infot määratud ja väljamakstud toetuste kohta.

Määratud toetuste nimekirjas on taotlejatele määratud toetussummad, mida saab sorteerida määramise aasta, toetuse liigi, taotleja nime ja/või taotleja tegevuskoha maakonna lõikes. Andmed uuenevad üks kord ööpäevas ning kajastavad viimase 2 aasta taotlusvoorude määramisotsuseid.

Määramisotsuste andmed avaldame vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §10 lõikele (6).

NB! Juhime tähelepanu, et välja makstavad toetussummad võivad määratud summadest erineda, näiteks seoses võlgnike suhtes tehtavate tasa-arveldustega, mitteabikõlblike kuludega jne. Samuti peab PRIA füüsilistele isikutele väljamakstavatelt toetussummadelt kinni tulumaksu vastavalt tulumaksuseaduse § 19 lõikele 2 ja lõike 4 punktile 3.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas peale finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 2021/2116 art 98. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: otsetoetused, muud EAGF toetused, EAFRD toetused, riiklikud toetused, Euroopa kalandusfondi toetused ja kalanduse turukorraldusfondi toetused.

Nimetus

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on 1250 eurot või sellest väiksem. Samuti ei avalikustata toetuse saajate nimesid juhul, kui omavalitsusüksuses (vallas) on toetuse saajaid 10 või vähem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud.

Valitud meetmed:

Valitud meetmed:

EAFRD toetused

Riiklikud toetused

EMKF toetused

EAGF otsetoetused

EAGF muud toetused

Muud toetused

Kokku


Leiti 15 tulemust. Näidatakse 1 - 15 tulemust.

Saaja nimi Sorteeri kahanevas järjekorras Aadress Kokku
AKTSIASELTS EST-AGAR SAAREMAA 174 214,38
AKTSIASELTS KAJAX FISHEXPORT PÄRNUMAA 28 944,50
AKTSIASELTS LÄÄTSA KALATÖÖSTUS SAAREMAA 104 438,37
EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU PÄRNUMAA 196 559,50
EESTI KALATOOTJATE KESKÜHISTU HARJUMAA 46 150,00
EESTI KUTSELISTE KALURITE ÜHISTU LÄÄNEMAA 301 646,85
OSAÜHING AVEKTRA HARJUMAA 68 499,25
OSAÜHING FORTEM HOLDING LÄÄNEMAA 85 400,19
OSAÜHING JÄRVETÄHE JÕGEVAMAA 110 000,00
OSAÜHING KALLASTE KALUR TARTUMAA 58 782,95
OSAÜHING MOROBELL LÄÄNEMAA 343 935,91
OSAÜHING PÄHKLA VÄHI- JA KALAKASVATUS SAAREMAA 78 395,87
OSAÜHING VITARSIS IDA-VIRUMAA 246 270,00
OÜ FRESHREX GROUP PÄRNUMAA 211 362,83
STONEFISH OÜ HIIUMAA 7 502,50