Toetuste saajad

Toetuse saajate otsingumootor võimaldab leida infot väljamakstud toetuste kohta.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas pärast finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 artiklile 98. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetused, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) toetused.

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on ühes finantsaastas kõigi toetusmeetmete peale kokku 1250 eurot või sellest väiksem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud. Juhul kui kodeerituna on toetuse saajaid samas omavalitsusüksuses kõikide toetusmeetmete peale kokku kümme või vähem, või ühe toetusmeetme peale viis või vähem, siis kuvatakse aadressireal ainult maakond.

Alates 1. detsembrist 2023 ei avalikusta PRIA enam oma kodulehel infot toetustaotluste rahuldamise kohta, st näiteks toetuse määramise saanud taotleja nime ja määratud summat. Taotlejaid informeeritakse toetuse määramisest või mittemääramisest kliendi ametlikule e-posti aadressile saadetava e-kirjaga. Nendele klientidele, kes e-posti ei kasuta, saadetakse otsus tavapostiga. Lisaks on otsused kliendi jaoks nähtavad e-PRIAs tema isiklikul kontol.

Valitud meetmed:

EAGF toetused

EAFRD toetused


Tulemusi ei leitud.