Toetuste saajad

Teie ees olev toetuse saajate otsingumootor võimaldab Teil leida infot määratud ja väljamakstud toetuste kohta.

Määratud toetuste nimekirjas on taotlejatele määratud toetussummad, mida saab sorteerida määramise aasta, toetuse liigi, taotleja nime ja/või taotleja tegevuskoha maakonna lõikes. Andmed uuenevad üks kord ööpäevas ning kajastavad viimase 2 aasta taotlusvoorude määramisotsuseid.

Määramisotsuste andmed avaldame vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §10 lõikele (6).

NB! Juhime tähelepanu, et välja makstavad toetussummad võivad määratud summadest erineda, näiteks seoses võlgnike suhtes tehtavate tasa-arveldustega, mitteabikõlblike kuludega jne. Samuti peab PRIA füüsilistele isikutele väljamakstavatelt toetussummadelt kinni tulumaksu vastavalt tulumaksuseaduse § 19 lõikele 2 ja lõike 4 punktile 3.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas peale finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 2021/2116 art 98. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: otsetoetused, muud EAGF toetused, EAFRD toetused, riiklikud toetused, Euroopa kalandusfondi toetused ja kalanduse turukorraldusfondi toetused.

Nimetus

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on 1250 eurot või sellest väiksem. Samuti ei avalikustata toetuse saajate nimesid juhul, kui omavalitsusüksuses (vallas) on toetuse saajaid 10 või vähem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud.

Valitud meetmed:

Valitud meetmed:

EAFRD toetused

Riiklikud toetused

EMKF toetused

EAGF otsetoetused

EAGF muud toetused

Muud toetused

Kokku


Leiti 585 tulemust. Näidatakse 1 - 50 tulemust.

Saaja nimi Aadress Sorteeri kahanevas järjekorras Kokku
143576 HARJUMAA 1 225,39
165359 HARJUMAA 243,95
612899 HARJUMAA 86,29
624037 HARJUMAA 535,33
625148 HARJUMAA 72,02
626125 HARJUMAA 658,36
626886 HARJUMAA 168,04
627056 HARJUMAA 284,82
627849 HARJUMAA 494,39
630674 HARJUMAA 474,27
632681 HARJUMAA 999,43
633270 HARJUMAA 90,18
633370 HARJUMAA 1 013,77
633373 HARJUMAA 992,94
633375 HARJUMAA 92,78
640903 HARJUMAA 940,87
641200 HARJUMAA 105,11
641282 HARJUMAA 758,60
641299 HARJUMAA 185,56
AGANAD OÜ HARJUMAA 2 538,39
ALLIKA TALU OÜ HARJUMAA 2 538,10
ARNOLD KIVISTIK KIIGI TALU HARJUMAA 2 538,07
ARUVALLA AGRO OÜ HARJUMAA 2 537,53
ERGE SAARE HARJUMAA 1 374,52
ETNA LIFE OÜ HARJUMAA 2 537,48
IDUFARM OÜ HARJUMAA 1 846,30
KOLGA VEIS OÜ HARJUMAA 2 537,16
LENNART TAMM HARJUMAA 1 438,17
MARTIN TAJUR HARJUMAA 1 271,53
MIKK ARU HARJUMAA 1 759,08
MINNA JÕGEDA HARJUMAA 1 550,78
MUULUKA FARM OÜ HARJUMAA 2 538,38
OSAÜHING LEOMINOR HARJUMAA 2 537,43
OÜ AASNAEL HARJUMAA 1 464,86
OÜ DEUVAR HARJUMAA 2 537,59
OÜ MAHE ERMA HARJUMAA 2 538,30
OÜ SIETE HARJUMAA 2 537,07
OÜ UURI PM HARJUMAA 2 536,99
PÕLISMAA OÜ HARJUMAA 2 538,00
PREVI OÜ HARJUMAA 1 322,29
SIRELI LAMBATALU OÜ HARJUMAA 2 537,60
TARK ORAS OÜ HARJUMAA 2 538,06
632982 HIIUMAA 159,60
635199 HIIUMAA 1 068,45
KALDAMÄE OÜ HIIUMAA 2 537,41
KOOTSAARE OÜ HIIUMAA 2 537,60
MARKO ARON HIIUMAA 1 576,82
MITTETULUNDUSÜHING ÕNGU VEIS HIIUMAA 2 376,15
NIIDI FARM HIIUMAA 2 537,87
ÕNGU MAHEVEIS OÜ HIIUMAA 2 538,39