Toetuste saajad

Teie ees olev toetuse saajate otsingumootor võimaldab Teil leida infot määratud ja väljamakstud toetuste kohta.

Määratud toetuste nimekirjas on taotlejatele määratud toetussummad, mida saab sorteerida määramise aasta, toetuse liigi, taotleja nime ja/või taotleja tegevuskoha maakonna lõikes. Andmed uuenevad üks kord ööpäevas ning kajastavad viimase 2 aasta taotlusvoorude määramisotsuseid.

Määramisotsuste andmed avaldame vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §10 lõikele (6).

NB! Juhime tähelepanu, et välja makstavad toetussummad võivad määratud summadest erineda, näiteks seoses võlgnike suhtes tehtavate tasa-arveldustega, mitteabikõlblike kuludega jne. Samuti peab PRIA füüsilistele isikutele väljamakstavatelt toetussummadelt kinni tulumaksu vastavalt tulumaksuseaduse § 19 lõikele 2 ja lõike 4 punktile 3.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas peale finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 2021/2116 art 98. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: otsetoetused, muud EAGF toetused, EAFRD toetused, riiklikud toetused, Euroopa kalandusfondi toetused ja kalanduse turukorraldusfondi toetused.

Nimetus

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on 1250 eurot või sellest väiksem. Samuti ei avalikustata toetuse saajate nimesid juhul, kui omavalitsusüksuses (vallas) on toetuse saajaid 10 või vähem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud.

Valitud meetmed:

Valitud meetmed:

EAFRD toetused

Riiklikud toetused

EMKF toetused

EAGF otsetoetused

EAGF muud toetused

Muud toetused

Kokku


Leiti 1217 tulemust. Näidatakse 1 - 50 tulemust.

Saaja nimi Aadress Kokku Sorteeri kahanevas järjekorras
57189 SAAREMAA 103,23
89456 IDA-VIRUMAA 151,11
151244 HARJUMAA 167,60
157394 VALGAMAA 167,60
13312 VILJANDIMAA 167,60
85656 VÕRUMAA 167,60
140916 JÄRVAMAA 169,28
39699 VÕRUMAA 169,28
35242 LÄÄNE-VIRUMAA 170,95
139454 SAAREMAA 170,95
76037 PÄRNUMAA 172,63
40027 VILJANDIMAA 172,63
72841 JÄRVAMAA 174,31
68995 JÕGEVAMAA 174,31
42297 VÕRUMAA 174,31
63414 PÕLVAMAA 175,98
136582 PÕLVAMAA 177,66
67763 SAAREMAA 177,66
156819 TARTUMAA 177,66
137561 HARJUMAA 179,34
105782 JÕGEVAMAA 181,01
80321 SAAREMAA 181,01
143607 VÕRUMAA 181,01
156634 VÕRUMAA 181,01
164430 SAAREMAA 181,23
87340 PÄRNUMAA 184,37
82458 LÄÄNEMAA 186,03
150672 VÕRUMAA 186,03
71703 VÕRUMAA 186,03
70611 VÕRUMAA 187,71
106708 TARTUMAA 189,38
79123 VALGAMAA 189,38
86676 VALGAMAA 189,38
143787 JÄRVAMAA 191,06
87445 LÄÄNE-VIRUMAA 191,06
37479 TARTUMAA 191,06
97231 TARTUMAA 191,06
164845 VÕRUMAA 191,06
162716 PÄRNUMAA 192,74
133140 TARTUMAA 192,74
39986 VÕRUMAA 192,74
72726 VÕRUMAA 192,74
80993 VÕRUMAA 192,74
74209 JÄRVAMAA 194,41
35937 HARJUMAA 196,09
25306 TARTUMAA 196,09
38035 VILJANDIMAA 197,44
115362 PÕLVAMAA 197,77
120189 VÕRUMAA 197,77
161174 VÕRUMAA 201,12