Toetuste saajad

Teie ees olev toetuse saajate otsingumootor võimaldab Teil leida infot määratud ja väljamakstud toetuste kohta.

Määratud toetuste nimekirjas on taotlejatele määratud toetussummad, mida saab sorteerida määramise aasta, toetuse liigi, taotleja nime ja/või taotleja tegevuskoha maakonna lõikes. Andmed uuenevad üks kord ööpäevas ning kajastavad viimase 2 aasta taotlusvoorude määramisotsuseid.

Määramisotsuste andmed avaldame vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §10 lõikele (6).

NB! Juhime tähelepanu, et välja makstavad toetussummad võivad määratud summadest erineda, näiteks seoses võlgnike suhtes tehtavate tasa-arveldustega, mitteabikõlblike kuludega jne. Samuti peab PRIA füüsilistele isikutele väljamakstavatelt toetussummadelt kinni tulumaksu vastavalt tulumaksuseaduse § 19 lõikele 2 ja lõike 4 punktile 3.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas peale finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 2021/2116 art 98. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: otsetoetused, muud EAGF toetused, EAFRD toetused, riiklikud toetused, Euroopa kalandusfondi toetused ja kalanduse turukorraldusfondi toetused.

Nimetus

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on 1250 eurot või sellest väiksem. Samuti ei avalikustata toetuse saajate nimesid juhul, kui omavalitsusüksuses (vallas) on toetuse saajaid 10 või vähem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud.

Valitud meetmed:

Valitud meetmed:

EAFRD toetused

Riiklikud toetused

EMKF toetused

EAGF otsetoetused

EAGF muud toetused

Muud toetused

Kokku


Leiti 1217 tulemust. Näidatakse 1 - 50 tulemust.

Saaja nimi Aadress Sorteeri kahanevas järjekorras Kokku
103137 HARJUMAA 1 148,06
112928 HARJUMAA 449,17
120997 HARJUMAA 279,90
122409 HARJUMAA 789,39
122721 HARJUMAA 1 246,95
122782 HARJUMAA 1 250,00
123415 HARJUMAA 1 030,74
133103 HARJUMAA 978,79
136814 HARJUMAA 286,59
137561 HARJUMAA 179,34
139578 HARJUMAA 1 243,59
143283 HARJUMAA 1 250,00
143724 HARJUMAA 1 250,00
144165 HARJUMAA 1 250,00
144313 HARJUMAA 987,17
145492 HARJUMAA 1 250,00
148915 HARJUMAA 1 250,00
151032 HARJUMAA 323,46
151244 HARJUMAA 167,60
151268 HARJUMAA 435,76
151758 HARJUMAA 616,77
157714 HARJUMAA 587,44
158914 HARJUMAA 311,74
160275 HARJUMAA 858,11
162354 HARJUMAA 1 250,00
163394 HARJUMAA 1 081,02
164238 HARJUMAA 1 250,00
164531 HARJUMAA 594,31
164646 HARJUMAA 251,41
164912 HARJUMAA 1 250,00
164995 HARJUMAA 1 117,90
164998 HARJUMAA 1 042,47
165555 HARJUMAA 713,98
166154 HARJUMAA 261,45
170735 HARJUMAA 831,29
30679 HARJUMAA 1 040,80
3220 HARJUMAA 1 250,00
35937 HARJUMAA 196,09
46859 HARJUMAA 377,10
47010 HARJUMAA 1 250,00
6118 HARJUMAA 1 250,00
62849 HARJUMAA 1 250,00
69583 HARJUMAA 1 250,00
71164 HARJUMAA 1 089,41
71515 HARJUMAA 682,14
72332 HARJUMAA 429,05
72337 HARJUMAA 873,20
72749 HARJUMAA 1 250,00
72758 HARJUMAA 419,01
75961 HARJUMAA 1 250,00