Toetuste saajad

Teie ees olev toetuse saajate otsingumootor võimaldab Teil leida infot määratud ja väljamakstud toetuste kohta.

Määratud toetuste nimekirjas on taotlejatele määratud toetussummad, mida saab sorteerida määramise aasta, toetuse liigi, taotleja nime ja/või taotleja tegevuskoha maakonna lõikes. Andmed uuenevad üks kord ööpäevas ning kajastavad viimase 2 aasta taotlusvoorude määramisotsuseid.

Määramisotsuste andmed avaldame vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §10 lõikele (6).

NB! Juhime tähelepanu, et välja makstavad toetussummad võivad määratud summadest erineda, näiteks seoses võlgnike suhtes tehtavate tasa-arveldustega, mitteabikõlblike kuludega jne. Samuti peab PRIA füüsilistele isikutele väljamakstavatelt toetussummadelt kinni tulumaksu vastavalt tulumaksuseaduse § 19 lõikele 2 ja lõike 4 punktile 3.

Väljamakstud toetuste nimekirjast leiate info eelmise kahe finantsaasta jooksul toetusmakseid saanute kohta. Finantsaasta hõlmab perioodi alates 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini. Andmed avaldatakse üks kord aastas peale finantsaasta lõppu 31. maiks. NB! Väljamakstud toetuste otsingumootor ei sisalda käesoleva finantsaasta toetuste saajate nimekirju.

Väljamakstud toetuste andmed avalikustatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 2021/2116 art 98. Nimekirjast on leitavad toetuste saajad järgmiste fondide lõikes: otsetoetused, muud EAGF toetused, EAFRD toetused, riiklikud toetused, Euroopa kalandusfondi toetused ja kalanduse turukorraldusfondi toetused.

Nimetus

PRIA ei avalikusta toetuse saaja nime, kui toetuse saaja toetussumma on 1250 eurot või sellest väiksem. Samuti ei avalikustata toetuse saajate nimesid juhul, kui omavalitsusüksuses (vallas) on toetuse saajaid 10 või vähem. Nendel juhtudel on nimi kodeeritud.

Valitud meetmed:

Valitud meetmed:

EAFRD toetused

Riiklikud toetused

EMKF toetused

EAGF otsetoetused

EAGF muud toetused

Muud toetused

Kokku


Leiti 829 tulemust. Näidatakse 1 - 50 tulemust.

Saaja nimi Sorteeri kahanevas järjekorras Aadress Kokku
100716 VILJANDIMAA 630,00
101049 VALGAMAA 1 192,50
101528 SAAREMAA 1 040,00
103694 HIIUMAA 877,50
104788 VILJANDIMAA 842,35
105049 LÄÄNE-VIRUMAA 76,50
110877 SAAREMAA 695,50
111468 RAPLAMAA 470,00
111611 VALGAMAA 184,45
112311 LÄÄNEMAA 405,00
118368 IDA-VIRUMAA 185,30
119135 PÄRNUMAA 175,50
122338 HARJUMAA 600,00
122552 LÄÄNEMAA 1 044,00
122634 PÄRNUMAA 1 048,50
122706 SAAREMAA 994,50
122791 SAAREMAA 575,00
122817 RAPLAMAA 300,90
123428 SAAREMAA 950,00
123525 VÕRUMAA 378,00
12375 VÕRUMAA 215,05
124391 LÄÄNEMAA 513,00
12569 SAAREMAA 1 059,00
129949 SAAREMAA 159,80
130134 SAAREMAA 254,15
130142 HARJUMAA 837,50
13025 RAPLAMAA 709,25
130830 RAPLAMAA 221,00
136043 RAPLAMAA 440,30
137075 HIIUMAA 357,00
137077 RAPLAMAA 963,00
137113 TARTUMAA 1 102,75
137455 LÄÄNE-VIRUMAA 399,00
137963 VÕRUMAA 23,17
138061 LÄÄNE-VIRUMAA 276,00
138782 SAAREMAA 929,00
139687 SAAREMAA 875,00
139755 VILJANDIMAA 549,95
140056 LÄÄNEMAA 1 065,05
140296 HARJUMAA 517,50
140318 PÄRNUMAA 186,00
140454 LÄÄNEMAA 107,50
140681 LÄÄNE-VIRUMAA 68,85
140694 HIIUMAA 218,15
141022 PÄRNUMAA 713,15
141410 PÄRNUMAA 897,00
141433 PÄRNUMAA 279,00
141850 LÄÄNE-VIRUMAA 919,50
141924 SAAREMAA 447,00
142911 SAAREMAA 1 108,00