Vana e-PRIA kasutusjuhend dokumendi üleslaadimiseks (loomatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks)

Portaali sisenemise kohta lugege palun juhendist „e-PRIA kasutusjuhend vana e-PRIA teenuste kasutamiseks".

e-PRIA dokumendi üleslaadimise teenus võimaldab esitada elektrooniliselt loomakasvatuse toetuste taotluse lisadokumente, mida teiste e-PRIA teenuste kaudu esitada ei ole võimalik.

Antud teenuse kaudu saab esitada järgmisi dokumente:

  • pärimisdokumente
  • avaldusi, selgitusi, vastuskirju jms
  • vormi PT51A (Andmed kasutatava maa ja põllumajandusloomade kohta isikul, kes ei ole PRIA registrite andmetel põllumajandusliku tegevusega tegelev isik)

Kui olete jõudnud vanasse e-PRIA portaali, valige menüüst „Teenused“.

Valige loomatoetuste alalõigust taotluste alt „Dokumendi üleslaadimine (loomatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks).

 

 

Vormi avamisel kuvatakse esimese osana Taotleja üldandmed“. Kliendi ja esindaja kontaktandmed on pärit PRIA kliendiregistrist.

 

Kui Teie andmed on muutunud, palume need muuta, kasutades PRIA iseteeninduskeskkonna https://epria.pria.ee/ teenust „Kliendi andmed“. Andmete muudatused jõustuvad koheselt, kuid uued andmed jõuavad vanasse e-PRIAsse 2 minuti pärast.

Soovitud faili lisamiseks vajutage nuppu „Lisa uus fail“. Avaneb uus aken, kus saate valida faili, mida soovite üles laadida.

 

Faili valimiseks vajutage „Vali fail“ nupule ning valige arvutist üleslaetav fail, lisage faili pealkiri (kuni 120 tähemärki) ning vajutage nupule „Lae dokument“. Järgmise faili lisamiseks vajutage uuesti „Vali fail“ ning korrake eelnevat tegevust. Süsteem väljastab teate faili edukast lisamisest iga faili kohta eraldi.

 

Kui kõik soovitud failid on dokumendile lisatud, saate dokumendi esitamise kuvale tagasi liikuda, vajutades nuppu „Tagasi“.

 

Lisatud faili saab esitamata dokumendilt avada nupuga „Lae dokument“ ja eemaldada vajutades nupule „X“.

Üleslaetavale dokumendile ei ole vaja lisada digitaalallkirja. Dokumendi üleslaadimisel ei tohi üks üleslaetav fail olla suurem kui 10 MB ja üleslaetavad failid kokku suuremad kui 50 MB.

Dokumendile on võimalik lisada ka üldisi märkusi.

Kui olete andmed sisestanud ja soovite dokumendi esitada, vajutage nuppu „Edasi“. Nupu vajutamisel kontrollib süsteem sisestatud andmeid ning pooleliolev dokument salvestatakse automaatselt. 

Andmete kontrollimise tulemusena kuvatakse vead ekraanil ning dokumendi esitamiseks tuleb need eelnevalt kõrvaldada.

 

Vormi lõpus on järgmised nupud ja valikud:

 

„Tagasi“ nupp viib eelmisele lehele tagasi.

 NB! Brauseri „Back“ nupp e-PRIA portaalis ei tööta.

"Salvesta portaali“ nupp salvestab dokumendi ja sellel olevad andmed portaali, dokument jääb edasitäitmise olekusse ja ei ole PRIAle esitatud! Hiljem saab dokumenti edasi täita või PRIAle esitamiseks avada, valides peamenüüst „Dokumendid“ alajaotuse „Esitamata dokumendid“.

 

"Kontrolli andmeid“ nupp salvestab dokumendi ja sellel olevad andmed portaali, dokument jääb pooleliolevasse olekusse ja ei ole PRIAle esitatud! Nupu vajutamisel kontrollib süsteem sisestatud andmete terviklikkust ja formaati.

Dokumendile enne esitamist paranduste sisseviimiseks vajutage vormi lõpus nuppu „Muuda“, siis kuvatakse sama vorm muudetaval kujul.

Dokumendi esitamisest loobumiseks ja kustutamiseks vajutage nuppu „Kustuta“. Süsteem väljastab teate dokumendi edukast kustutamisest.

Salvesta andmed formaadis: Trükk (PDF), XML, CSV:

Trükk PDF-vormingus – Vajutusega lingile „Trükk (PDF)“ kuvatakse dokumendi andmed taotluse vormina PDF-vormingus eraldi veebilehitseja aknas. Veebilehitseja võimalusi kasutades saab dokumenti välja trükkida ja salvestada. PDF-vormingus saab dokumendi salvestada igas esitamise sammus.

Kuvamine XML-vormingus – Vajutusega lingile „XML“ kuvatakse vormi andmed XML-vormingus failina eraldi veebilehitseja aknas. Veebilehitseja võimalusi kasutades saab vormi salvestada arvutis soovitud asukohta.

Tabeli andmete kuvamine CSV-vormingus – Vajutusega lingile „CSV“ kuvatakse dokumendile lisatud failide andmed CSV-vormingus eraldi veebilehitseja aknas. CSV-vormingus faili on võimalik vaadata tabelarvutustarkvaraga, näiteks Microsoft Excelis. Veebilehitseja võimalusi kasutades saab dokumenti salvestada arvutis soovitud asukohta.

Kui olete sisestatud andmed üle vaadanud ja veendunud, et kõik on nii, nagu soovite, siis klõpsake dokumendi esitamiseks nupul „Esita dokument“.

Teie dokument edastatakse PRIAle.

Dokumendi eduka esitamise korral kuvatakse dokumendi registreerimise number.

 

Vaata lingile klõpsates kuvatakse esitatud dokumendist PDF-vormingus fail. Link tekib mõne aja möödudes pärast seda, kui esitatud dokumendi PDF-vormingus fail on koostatud. 

Vaata vormi“ lingi kaudu pääseb esitatud dokumendi vormile.

Esitatud dokumenti muuta ja annulleerida ei saa.

Kui soovite dokumendi esitamisel kinnitust e-posti teatena, saate selle tellida enne dokumendi esitamist portaali seadete alt (link üleval paremas nurgas „Seaded“).

 

 

Avanenud aknas tehke märge kasti „Soovin dokumendi esitamise teadet PRIA kliendiandmetes olevale e-posti aadressile“. E-posti aadressväljale on kuvatud aadress, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

Kui soovite e-posti aadressi muuta või lisada, siis saate seda teha e-PRIAs, valides menüüribalt „Kliendi andmed“.