Palun selgitage põllulindude soodustamiseks mõeldud erisuse kasutamise võimalusi.

  1. kui taotleja taotleb keskkonnasõbraliku majandamise toetust (KSM 2014+), võib alates teisest kohustuseaastast jätta püsirohumaa üle aasta niitmata. Arvestama peab, et niitmata või hooldamata saab maa jätta sellises ulatuses, mis ei ületa KSM toetusõigusliku maa pindala. Niitmata või hooldamata saab jätta terve põllu, mitte põllu osa;
  2. kui taotleja taotleb keskkonnasõbraliku majandamise toetust (KSM 2014+) ja piirkondlikku mullakaitse toetust (MULD), võib ta alates KSM teisest kohustuseaastast jätta lühiajalise rohumaa, mille kohta taotleb MULD toetust, ja püsirohumaa üle aasta niitmata. Arvestama peab, et niitmata või hooldamata saab maa jätta sellises ulatuses, mis ei ületa KSM toetusõigusliku maa pindala. Niitmata või hooldamata saab jätta terve põllu, mitte põllu osa.

NB! Erisuse kasutamisel peavad olema õiged alused. Nii näiteks ei kehti põllulindude erisus nt mahetoetuse taotlemisel või KSM lühiajalise rohumaa puhul.

Kui taotleja ühel aastal kasutas põllulindude erisust, siis järgmisel aastal seda erisust samadel põldudel (see tähendab samas asukohas) kasutada ei saa.