Mul ei olnud võimalik sel aastal rohumaid tähtajaks niita ja sain teavituse, et rohumaad on hooldamata. Mida pean tegema?

Kohe, kui selgub asjaolu, et nõudeid ei ole võimalik tähtajaks täita, siis tuleb kindlasti e-PRIAs teha taotluse muudatusavaldus. See tuleb  e-PRIAs teha enne, kui PRIA teavitab kontrollitulemustest. Sellistele põldudele taotlemisest tuleb loobuda. Kui PRIA on juba saatnud teavituse rohumaade hooldamata jätmise kohta, siis taotlusmärget taotluselt enam eemaldada ei saa. Kui taotlejal on hooldamata jätmise kohta olemas selgitus, siis tuleb teavituskirjale vastata ja esitada vastavad selgitused.