Loomapidamishoone, -ala või mesila vaatamise, muutmise, likvideerimise juhend

Teenuse  „Hoone, ala või mesila vaatamine, muutmine ja likvideerimine“ kaudu saab vaadata, muuta ja likvideerida kõiki isiku poolt põllumajandusloomade registrisse kantud hooneid, alasid ja mesilaid (juhendis edaspidi: tegevuskoht), kus tegeletakse:

1) teatamiskohustusega tegevustega;

2) loakohustusega tegevustega.

Kui tegevuskoha staatus on „Kehtiv“, siis on objekt registri andmetel kasutuses, kui tegevuskoha staatus on „Likvideeritud“, siis ei ole objekt registri andmetel kasutuses.

Kui e-PRIAs on valitud teenus „Hoone, ala või mesila vaatamine, muutmine ja likvideerimine“, avaneb nimekiri isiku poolt põllumajandusloomade registrisse kantud tegevuskohtadest.

 

Konkreetse tegevuskoha vaatamiseks, muutmiseks või likvideerimiseks vajuta veerus „Ehitis“ oleval lingil.

 

Konkreetse tegevuskoha andmete avamisel on andmed tegevuskoha kohta jaotatud vahelehtedele, millele vajutades näeb konkreetsel vahelehel olevaid andmeid.

 

Vajutades tegevuskoha mistahes vahelehel nuppu „Muuda“, saab alustada tegevuskoha andmete muutmisega.

 

Andmete muutmiseks tuleb sammus „Täitmine“ sisestada muutunud andmed ja vajutada pärast muudatuste tegemist nuppu „Edasi“.

 

Sammus „Eelvaade“ on võimalik üle vaadata tehtud muudatused. Lisaks kuvatakse info, et dokument on esitamata.

Antud sammus on võimalik:

a) minna andmeid uuesti muutma, vajutades nupul „Muuda“;

b) muutmine katkestada, vajutades nupul „Kustuta“;

c) esitada muutunud andmed, vajutades nupul „Esita  dokument“.

NB! Oluline on teada, et kaardil tegevuskohaks märgitud punkti kasutaja muuta ei saa. Kui tegevuskoha asukoht on märgitud ekslikult valesse kohta, palume ühendust võtta registrite osakonna infotelefonil 731 2311 või e-posti aadressil loomade [dot] register [at] pria [dot] ee.

Kui muudetavad andmed on sisestatud ning sammus „Eelvaade“ üle vaadatud, tuleb muudatuste registrisse kandmiseks vajutada nuppu „Esita dokument“.

Kuvatakse teade, kus on info, et dokument on PRIAle esitatud ning välja on toodud kanderaamatu number (s.o. dokumendi registreerimise number).

 

Likvideerimise andmete sisestamine toimub samamoodi nagu andmete muutmine (vt eelmine samm „Tegevuskoha andmete muutmine“). Andmete muutmiseks tuleb täita plokis „Likvideerimine“ andmeväljad „Kuupäev“ ja „Põhjus“ või kui soovitakse varasemalt likvideeritud tegevuskohta taas kehtivaks muuta, siis tuleb likvideerimise andmed vastavatelt väljadelt eemaldada.

 

Kui muudetavad andmed on sisestatud ning sammus „Eelvaade“ üle vaadatud, tuleb muudatuste registrisse kandmiseks vajutada nuppu „Esita dokument“.

Kuvatakse teade, kus on info, et dokument on PRIAle esitatud ning välja on toodud kanderaamatu number (s.o. dokumendi registreerimise number).

Lisainfo:

registrite osakonna infotelefon 731 2311

e-posti aadress loomade [dot] register [at] pria [dot] ee