Loomade statistika

Infograafikal on välja toodud veiste arv maakondade lõikes 3. veebruari 2020. aasta seisuga.

Kogu Eestis oli sel hetkel registreeritud 252 326 veist.


Infograafikal on välja toodud mesilasperede arv maakondade lõikes 1. novembri 2019. aasta seisuga.

Kogu Eestis oli sel hetkel registreeritud 41 727 mesilasperet.