Vana e-PRIA kasutusjuhend dokumendi üleslaadimiseks (pindalatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks)

Portaali sisenemise kohta lugege palun juhendist „e-PRIA kasutusjuhend vana e-PRIA teenuste kasutamiseks".

e-PRIA dokumendi üleslaadimise teenus võimaldab esitada elektrooniliselt pindalatoetuse taotluse lisadokumente, mida teiste e-PRIA teenuste kaudu esitada ei ole võimalik.

Antud teenuse kaudu saab esitada järgmisi dokumente:

  • noore põllumajandustootja toetuse lisainfot (nt MTÜ liikmete nimekiri);
  • pärimisdokumente;
  • avaldusi, selgitusi, vastuskirju jms;
  • hobuse passi koopiaid  (seoses loomade heaolu toetusega);
  • veterinaartõendeid või loomaarsti teatisi (seoses ohustatud tõugu looma pidamise toetusega);
  • MAH-toetuse koolituse tunnistusi;
  • teatisi (näiteks liigniiskuse ja teiste sarnaste juhtumite kohta).

 

Kui olete jõudnud vanasse e-PRIA portaali, valige menüüst „Teenused“.

Valige pindalatoetuste alalõigust taotluste alt Dokumendi üleslaadimine (pindalatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks).

dokumendi üleslaadimise teenus

 

Vormi avamisel kuvatakse esimese osana „Taotleja üldandmed“. Kontaktandmed tulevad vormile automaatselt PRIA kliendiregistrist.

teenuse kuva

 

Kui Teie andmed on muutunud, palume need ära muuta, kasutades e-PRIA teenust „Kliendi andmed“. Andmete muudatused jõustuvad koheselt, kuid uued andmed jõuavad vanasse e-PRIAsse 2 minuti pärast.

Soovitud faili lisamiseks vajutage nuppu „Lisa uus fail“. Avaneb uus aken, kus saate valida faili, mida soovite üles laadida.

Dokumentide lisamine

Faili valimiseks vajutage „Vali fail“ nupule ning valige arvutist üleslaetav fail, lisage faili pealkiri (kuni 120 tähemärki) ning vajutage nupule „Lae dokument“. Järgmise faili lisamiseks vajutage uuesti „Vali fail" ning korrake eelnevat tegevust. Süsteem väljastab teate faili edukast lisamisest iga faili kohta eraldi.

teade

 

Kui kõik soovitud failid on dokumendile lisatud, saate dokumendi esitamise kuvale tagasi liikuda, vajutades nuppu „Tagasi“. NB! Juhime tähelepanu, et failide edukas lisamine dokumendile ei tähenda, et dokument on PRIAle esitatud.

Dokumendi laadimine e-PRIAs

Lisatud faili saab esitamata dokumendilt avada nupuga „Lae dokument“ ja eemaldada, vajutades nupule „X“.

NB! Üleslaetavale dokumendile ei ole vaja lisada digitaalallkirja, v.a juhul, kui tegemist on kahepoolse dokumendiga, kus on vajalik teise osapoole digitaalallkiri.

Dokumendi üleslaadimisel ei tohi üks üleslaetav fail olla suurem kui 10MB ja üleslaetavad failid kokku suuremad kui 50 MB.

Dokumendile on võimalik lisada ka üldisi märkusi.

Kui olete andmed sisestanud ja soovite dokumendi esitada, vajutage nuppu „Edasi“. Nupu vajutamisel kontrollib süsteem sisestatud andmeid ning pooleliolev dokument salvestatakse automaatselt. 

Andmete kontrollimise tulemusena kuvatakse vead ekraanil ning dokumendi esitamiseks tuleb need eelnevalt kõrvaldada.

teade tühja dokumenti ei ole võimalik esitada

 

Vormi lõpus on järgmised nupud ja valikud:

vormi lõpus olevad nupud

 

„Tagasi“ nupp viib eelmisele lehele tagasi.

 NB! Brauseri „Back“ nupp e-PRIA portaalis ei tööta.

“Salvesta portaali“ nupp salvestab dokumendi ja sellel olevad andmed portaali, dokument jääb edasitäitmise olekusse ja ei ole PRIAle esitatud! Hiljem saab dokumenti edasi täita või PRIAle esitamiseks avada, valides peamenüüst „Dokumendid“ alajaotuse „Esitamata“.

dokumendid menüü

 

“Kontrolli andmeid“ nupp salvestab taotluse ja sellel olevad andmed portaali, taotlus jääb pooleli olekusse ja ei ole PRIAle esitatud! Nupu vajutamisel kontrollib süsteem sisestatud andmete terviklikkust ja formaati.

Kui soovite enne dokumendi esitamist teha muudatusi vajutage nuppu „Muuda“, siis kuvatakse sama vorm muudetaval kujul.

Dokumendi esitamisest loobumiseks ja kustutamiseks vajutage nuppu „Kustuta“. Süsteem väljastab teate dokumendi edukast kustutamisest.

Salvesta andmed formaadis: Trükk (PDF), XML, CSV:

Vajutusega lingile „Trükk (PDF)“ kuvatakse dokumendi andmed PDF-vormingus eraldi veebilehitseja aknas. Veebilehitseja võimalusi kasutades saab dokumenti välja trükkida ja salvestada. PDF-vormingus saab dokumendi salvestada igas esitamise sammus.

Vajutusega lingile „XML“ kuvatakse vormi andmed XML-vormingus failina eraldi veebilehitseja aknas. Veebilehitseja võimalusi kasutades saab vormi salvestada arvutisse soovitud asukohta.

Vajutusega lingile „CSV“ kuvatakse dokumendile lisatud failide andmed CSV-vormingus eraldi veebilehitseja aknas. CSV-vormingus faili on võimalik vaadata tabelarvutustarkvaraga, näiteks Microsoft Excelis. Veebilehitseja võimalusi kasutades saab taotlust salvestada arvutisse soovitud asukohta.

Kui olete sisestatud andmed üle vaadanud ja veendunud, et kõik on nii, nagu soovite, siis klõpsake dokumendi esitamiseks nupul „Esita dokument“.

Teie dokument edastatakse PRIAle.

Dokumendi eduka esitamise korral kuvatakse dokumendi registreerimise number.

 
Dokumendi eelvaade e-PRIAs

„Vaata“ lingile klõpsates kuvatakse esitatud dokumendist PDF-vormingus fail. Link tekib mõne aja möödudes pärast seda, kui esitatud dokumendi PDF-vormingus fail on koostatud. 

„Vaata vormi“ lingi kaudu pääseb esitatud dokumendi vormile.

Esitatud dokumenti muuta ja annulleerida ei saa.

Kui soovite dokumendi esitamise kohta kinnitust e-posti teel, tellige see enne dokumendi esitamist portaali seadete alt (link üleval paremas nurgas „Seaded“).

seaded nupp

 

seaded kuva

 

Avanenud aknas tehke märge kasti „Soovin dokumendi esitamise teadet PRIA kliendiandmetes olevale e-posti aadressile“. Väljale „e-posti aadress“ kuvatakse kliendi e-posti aadress PRIA kliendiregistrist.

Kui Teie andmed PRIA kliendiregistris on muutunud, palume need üle vaadata, valides menüüribalt „Kliendi andmed“.

kliendi andmed menüü