Esilehele

PRIA infokiri - veebruar 2013

  

Mis oli ja mis tuleb

Määratud toetused

Pane tähele!

Teadmiseks

e-PRIA uudised

 


  Mis oli ja mis tuleb

Eelmisel aastal maksis PRIA välja 310 miljonit eurot toetusi.
Vaata täpsemalt PRIA kodulehelt www.pria.ee/et/uudised/pria_maksis_eelmisel_aastal_310_miljonit_eurot_toetusi.html

Alates käimasoleva programmperioodi algusest 2007.a on PRIA makstud toetuste summa aasta-aastalt kasvanud (mln eurodes):

 

Tagasi algusse


 2013. a loomatoetuste vastuvõtt algab 2. märtsil

Loomakasvatuse üleminekutoetuste ja piimasektori eritoetuse taotluste vastuvõtt algab ka sellel aastal 2. märtsil ning kestab 20. märtsini. Piimasektori eritoetuse taotlust saab esitada hilinenult 21. märtsist kuni 15. aprillini, kuid siis vähendatakse taotleja toetust 1% iga hilinetud tööpäeva eest.

Kõige mugavam on taotlust esitada läbi e-PRIA, kus iga taotleja saab näha personaalselt temale vajalikku taotlemise infot, sh tema nimele registreeritud loomade andmeid ja toetusõigusi. Enne taotluse esitamist on võimalik taotlusele märgitud andmeid kontrollida ning leitud vead või puudused parandada. e-PRIA kaudu taotluse esitamine on lihtne ning mugav võimalus loomatoetuste taotlemiseks. Kui teil ei ole endal arvuti kasutamise võimalust, siis on võimalik seda teha PRIA maakondlikus teenindusbüroos.

Maakondlikus teenindusbüroos kliendiarvuti kasutamiseks soovitame aja ette registreerida (www.pria.ee/reg). Kohapeal saab PRIA töötaja teid ka portaali kasutamisel abistada. Portaali sisenemiseks ja taotluse esitamiseks on vaja kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti ning tuleb teada selle PIN-koode.

e-PRIA portaali sisenemise kohta on valminud ka videojuhend, mida on võimalik vaadata vajutades siia lingile. NB! Videojuhendi vaatamisel soovitame sisse lülitada arvuti kõlarid.

Veebruari teises pooles saadab PRIA mullu loomakasvatustoetusi taotlenutele postiga koju trükise tänavuste loomakasvatustoetuste kohta. Kellel on PRIA registris olemas e-posti aadress, võivad teavitusmaterjali oodata enda e-posti aadressile.

Juhime tähelepanu, et piimasektori eritoetuse taotlejatele kehtib nõuetele vastavuse süsteem, mistõttu tuleb sarnaselt eelmise aastaga pindalatoetuste taotlemise perioodil esitada PRIAle täidetult nõuetele vastavuse küsimustiku. Täpsem info selle kohta on samuti peatselt leitav koduleheltLoomakasvatuse valdkonnast.

2013. aasta kohta kehtivate nõuetele vastavuse süsteemi nõuetega saab tutvuda PRIA kodulehe Nõuetele vastavuse leheküljel.

 

Tagasi algusse  


 PRIA kuulutas välja riigihanke toiduabi tarnija leidmiseks

2013. aastaks taotlesid PRIA vahendusel Euroopa Liidu toiduabi 21 heategevusorganisatsiooni orienteeruvalt 140 000 inimese jaoks. Toiduabi tarnija leidmiseks kuulutas PRIA välja kuulutanud riigihanke – selle sisu vt https://riigihanked.riik.ee/register/Home.html.

Hanke tulemusel tarnitakse pakkuja  esitatud pakkumuses märgitud kogustes makarone, tatart, neljaviljahelbeid, nisujahu, riisi, mannat, suhkrut, rapsiõli.

Edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja peab esitama enne hankelepingu sõlmimist hankija nimele tagatise suurusega  ligi 2,6 miljonit eurot.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19. märts.

Ühtlasi tuletab PRIA meelde, et 2012. aastal EL-i toiduabina saadud tooted tuleb abivajajatele laiali jagada hiljemalt 28. veebruariks 2013.

 Tagasi algusse 

Käimasolevad ja algavad taotlusvoorud

Jätkuvad taotlusvoorud
  Meede Vastuvõtmise aeg 2013 Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
EAGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
 MAK*   4. Leader-meede projektitoetus  läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
MAK* 1.3. Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine 2.jaan-30.okt Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA  50 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest, vajadusel 90  tööpäeva jooksul. 
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad veebruaris
Riiklik**** Turuarendustoetus 1.-15.veebr PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel Määramine otsustatakse 40 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates
Riiklik**** Koolitustoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale 1.veebr-31.okt Posti teel: PRIA Keskus 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest
EKF** 1.1. Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks 11.-18.veebr PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonna teenindusbürood. 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajast arvates
EKF** 2.2. Sisevete kalanduse investeeringutoetus 11.-18.veebr PRIA Tartu, Põlva, Jõgeva, Viljandi, Ida-Viru ja Lääne-Viru teenindusbürood; kuludokumentide esitamine  Tartumaa teenindusbüroosse 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtajast arvates
Riiklik**** Põllumajandusloomade aretustoetus 15.-20.veebr PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates
MAK* 1.1 Koolitus- ja teavitustegevuse toetamine 25.veebr-4.märts  Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood 95 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast arvates
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad märtsis
Riiklik**** Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus  2.-20. märts Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 29.05.2013
Riiklik**** Ute kasvatamise üleminekutoetus 2.-20. märts Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 29.05.2013
Riiklik**** Ute  üleminekutoetus 2.-20. märts Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 29.05.2013
Riiklik**** Veise  üleminekutoetus 2.-20. märts Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 29.05.2013
Riiklik**** Piima üleminekutoetus 2.-20. märts Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 29.05.2013
EAGF*** Piimasektori eritoetus 2.-20.märts, hilinenult saab esitada 21.märts-15.aprill Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 01.12.2013
MAK* Tootjarühmade tunnustamine  4.märts-19.aug PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
EKF** 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng II osa (projektitoetus) 5.-19.märts PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikud teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates
EKF** 2.1. Vesiviljeluse investeeringutoetus 11.-15.märts PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 90 tööpäeva jooksul  taotluse esitamise tähtajast arvates
EKF** 2.3. Investeeringud töötlemisse ja turustamisse 18.-25.märts PRIA maakondlikes teenindusbüroodes 90 tööpäeva jooksul  taotluse esitamise tähtajast arvates

NB! PRIA toetuste ajakava näitab taotlusvoorude planeerimist ja see võib jooksvalt muutuda. Lõplikud täpsed taotluste vastuvõtuajad teatame Ametlikes Teadaannetes. Jooksvat infot jälgige PRIA kodulehelt aadressil http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/toetuste_ajakava/toetuste_ajakava/.

*MAK - Maaelu Arengukava
**EKF - Euroopa Kalandusfond
***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus


Tagasi algusse


Määratud toetused

MAK Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK meede 2.3.3) 2012  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5) 2012  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Loomade karjatamise toetus 2012 (MAK meede 2.4)  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK 2.1) 2012  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Kohalikku sorti taimede („Sangaste“ rukis) kasvatamise toetus 2012 (MAK meede 2.3.4)  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014  Nimekiri PRIA kodulehel

 Tagasi algusse

Jaanuaris määratud investeeringutoetused

Aasta algul lõpetas PRIA eelmisel aastal esitatud MAK  nõuandetoetuse (meede 1.3) taotluste menetlemise. Vastuvõtt kestis  2. jaanuarist 30. novembrini ja  kokku esitati 922 taotlust kogusummas 655 333,16 eurot.  Toetus määrati 914 taotluse alusel, 6 taotlust annulleeriti ning kaks said mittemääramise otsuse, sest taotlus ei olnud abikõlblik.

Andmeid toetuse saajate kohta vt PRIA kodulehelt.

MAK meetme 3.1 (maapiirkondade majandustegevuse investeeringutoetus väikeprojektidele) taotluste vastuvõtt  oli 17.-31.08.2012. Kokku laekus PRIAsse 356 taotlust summas 25 233 394 eurot.  Selle taotlusvooru eelarve on 14,4 mln eurot.

Esitatud taotluste kogusumma hakkas dokumentide menetlemise kestel kahanema, põhjuseks nii taotluste annulleerimine ettevõtjate endi poolt kui ka PRIA eitavate otsused. Abikõlblike projektide hindamise ajaks oli neile taotletavate toetuste kogusummaks 19 831 761 eurot.

Kokkuvõttes tegi PRIA 170 otsust toetuse määramiseks, 111 mittemääramis e otsust eelarvevahendite nappuse tõttu, 63 (!!!) mittemääramist projektide abikõlbmatuse tõttu. 11 taotlust annulleeriti ja üks oli ebakorrektne. Võrreldes sama meetme eelmise taotlusvooruga  oli nõuetele mittevastavaid taotlusi poole rohkem. Toetuse saajate andmed vt siit.

 Tagasi algusse

Kestab keskkonnatoetuste maksmine

Juba jaanuari lõpus alustas PRIA loomade karjatamise toetuse ja kohalikku sorti taimede (’Sangaste’ rukki) kasvatamise toetuste väljamaksmist. Veebruaris MAKi keskkonnatoetuste väljamaksmine jätkub.

Juriidilistele isikutele määratud toetuste kohta leiate andmed iga vastava meetme üldinfo juurest PRIA kodulehelt lingi „Toetuse saajad“ alt. Täpsemat infot enda toetuste väljamaksmise kuupäevade kohta saavad kõik kliendid e-PRIA-st.

Taotlejad näevad võlgnevuste all trahvisummasid, millised tekivad loomade või pindalaliste erinevuste eest, mis ületavad 50% kindlakstehtud loomade arvu või pindala. Sellisel juhul taotlejale toetust ei määrata ja lisaks tekib trahv, mis vastab loomade arvule või pindalale, millega taotlemisel eksiti. See trahv ei ole võlg, mis nõutakse taotlejalt igal juhul sisse vaid see trahvisumma tasaarvestatakse ühekordselt toetustega, mis taotlejale määratakse järgneva kolme kalendriaasta jooksul. Juhul kui taotleja ei esita PRIA-le trahvi tekkimisele järgneva kolme aasta jooksul ühtegi taotlust, siis nimetatud trahv kustutatakse.

2012. a keskkonnatoetustest ja nende vähendamisest saab täpsemalt lugeda PRIA kodulehelt.

 Tagasi algusse


  Pane tähele!


2013 rakendusid loomade heaolu nõuded

Alates 1. jaanuarist 2013 kuuluvad nõuetele vastavuse süsteemi kohustuslike majandamisnõuete hulka loomade heaolu nõuded. Neid tuleb täita ja täitmist võidakse kontrollida aastaringselt.

Loomade heaolu all mõistetakse loomade kaitset inimese sellise tegevuse või tegevusetuse eest, mis ohustab või võib ohustada loomade tervist või heaolu. Loomade heaolu võib määratleda loomade vajaduste, enesetunde, stressi ja tervise kaudu.

Loomade heaolu valdkond hõlmab nõudeid ruumidele ja ehitistele loomade pidamisel, vasikate ja sigade tervisekontrolli ning veterinaarseid menetlusi sigade osas. Loomade heaolu nõuete osas viib kohapealseid kontrolle läbi Veterinaar- ja Toiduamet.

KM 16: Vasikate pidamise miinimumnõuded

KM 17: Sigade pidamise miinimumnõuded

KM 18: Põllumajandusloomade kaitse – nõuded, mis kehtivad kõikidele põllumajanduslikel eesmärkidel peetavatele loomadele (veised, sead, lambad, kitsed, hobused, kanad, broilerid, karusloomad).

Nõuetega sisuga tutvuda PRIA kodulehel  http://www.pria.ee/nouetelevastavus.

 Tagasi algusse

MAKi ja EKFi investeeringuprojektide lõpetamise tähtajad

Meenutame eelnenud aastatel Maaelu Arengukava ja Euroopa Kalandusfondi investeeringumeetmetest toetuste saajatele, millal saabuvad tähtajad projektide lõpetamiseks.

Investeeringu elluviimise tähtajaks tuleb PRIAle esitada lõplikud kuludeklaratsioonid.

Meede

Millal toimus toetuse taotlemine

Tähtaeg kuludokumentide esitamiseks

MAK 3.1 (maaettevõtluse mitmekesistamise suurprojektid)

2010

jaanuar /märts 2013

EKF 3.1.2 (ühistegevused)

2009

veebr.13

MAK 1.5.2 (investeeringutoetus puidu töötlemiseks)

2010

veebr.13

MAK 1.4.3 (bioenergia)

2010

veebr.13

MAK 1.8 (maaparandus)

2010

veebr.13

MAK 1.4.2 (loomakasvatusehitised)

2010

apr.13

MAK 1.6 (toodangu töötlemise investeeringutoetus)

2010

apr.13

MAK 1.4.1  (mikropõllumajandusettevõtte investeeringutoetus)

2010

mai.13

MAK 1.4.2 (loomakasvatusehitised)

2008 sügis

juuni.13

EKF 2.2 (sisevete kalandus)

2011

juuni.13

EKF 1.3 (kalalaevade pardale tehtavad investeeringud ja selektiivsus)

2011

juuni.13

 Tagasi algusse


Teadmiseks

 

PRIA teavitab taotlejaid 2012. aasta ortofotode põhjal muudetud põllumassiividest

PRIA valmistub maikuus algavaks pindalatoetuste taotlusvooruks ning veebruaris alustame klientide teavitamist 2012. aastal tehtud ortofotode põhjal muudetavatest põllumassiividest. Lisaks 2012. aasta ortofotodele on põllumassiivide uute piiride määratlemiseks kasutatud ka järgmisi alusmaterjale:

1.            katastriüksuste piirid;
2.            2012. aastal taotlejate poolt esitatud pindalatoetuste taotlustele lisatud kaardid; 
3.            eelnevate aastate ortofotod. Neid kasutatakse eelkõige mittetoetusõiguslike objektide järjepidevuse hindamisel; 
4.            2011.–2012. a toimunud GPS-mõõtmiste tulemused.

Teavitamist e-kirjaga alustatakse Saaremaa uuendatud põllumassiividega seoses.

Liituvuse koefitsient võib muutuda

PRIA-l on eelteade ka  taotlejatele, kelle maad asuvad Hiiu, Lääne, Pärnu või Saare maakondades. – Pärast seda, kui mõni aasta tagasi kehtestati vähenduskoefitsient liituvusega põllumassiividel, on kõigi nimetatud maakondade kohta saadud uued ortofotod.  Lisaks põllumassiivide piiride uuendamisele vaadatakse üle ka liituvusega alade piirid ja hinnatakse üle seni kehtinud maakonnapõhised koefitsiendid.

Täpsemalt plaanime teavitada liituvusega massiivide maksimaalse toetusõigusliku pindala võimalikest muudatustest märtsis.

Miks tegeleda muudatustega just nüüd?

PRIA põllumassiivide register on aluseks pindalatoetuste menetlemisel.

Praegu on pindalatoetuse taotlejatel õige aeg enda kasutuses olevate põllumassiivide piire kontrollida, vajadusel muudatusi teha ning nendest PRIAle teada anda. Kui piirimuudatuse-ettepanekute tegemine jääb pindalatoetuste taotlemise ajale, siis võib juhtuda, et muudatust ei jõuta piisavalt kiiresti registrisse kanda. See võib kiirel ajal sinna jõuda alles kuu aja pärast.

Lisaks seniste põllumaade piiride täpsustamisele on paras aeg hakata mõtlema sellele, kas soovite sel taotlusaastal võtta kasutusele uusi maid, mida eelmisel aastal taotlusel ei kajastunud. Selleks tuleb esitada PRIA põldude registri büroole avaldus põllumassiivi kaardi väljastamiseks, näidates avalduses ära põllumassiivi või katastriüksuse numbri.

Avalduste tegemisel palume arvestada, et põllumassiivide registrisse ei saa kanda juurde maad, mida pole 2003/2004. aastal toimunud maade deklareerimise käigus deklareeritud (ehk mis polnud 30.juunil 2003 heas põllumajanduslikus korras). Esitades avalduse praegu või hiljemalt 1.aprilliks 2013 väldite olukorda, mil teil pole võimalik uutele massiividele sel aastal taotlust esitada, sest põllumassiivid vajavad enne kaardi väljastamist kontrollimist uusimate ortofotode alusel või vahel ka kohapeal.

PRIA küsib uute põllumassiivide kasutuselevõtmisel ka kinnitust maakasutusõiguse olemasolu kohta (vt pikemalt artiklist „Kasulikke teadmisi maakasutusõigusest“).


Info kodulehelt, teenus e-PRIAst

Viimasel kahel aastal aktiivses kasutuses olnud põllumassiivide piirid on nähtavad PRIA põllumassiivide veebikaardil www.pria.ee . Nende osas saate teha ettepaneku kasutusest väljas oleva maa uuesti kasutusele võtmiseks ja põllumassiivide piiride muutmiseks,  kasutades e-PRIA teenust „Põllumassiivi piiri ettepanek“.

Teenuse leiate e-PRIA portaalist (https://epria.pria.ee/epria/) teenuste nimekirjast Pindalatoetuste alajaotusest. Selle e-teenuse kaudu põllumassiivi piiri kohta ettepanekute esitamisel kehtivad samad reeglid, mis paberil ja elektroonilise kirja teel edastatud ettepanekute puhul.

Tähelepanu, taotlejad, kelle maad asuvad Hiiu-, Lääne- ja Saaremaal, Harju-, Pärnu- ja Raplamaa lääneosas või Kagu-Eesti piirialadel! Teie ei pruugi praegu veebikaardilt oma massiive leida. Maa-amet tegi eelmisel suvel pilte Lääne-Eesti kohal ning PRIA uuendab valminud uute ortofotode alusel kuni märtsikuuni põllumassiivide piire. Massiivide andmed jõuavad kaardirakendustesse tagasi jooksvalt pärast seda, kui PRIA on massiivid üle vaadanud ja vajadusel muutnud.

Kindlasti palume eelnevaga arvestada, kui soovite esitada e-PRIAs 2012.  aasta pindalatoetuste taotluse muudatusavaldust, kuna muutmisel olevaid põllumassiive ei saa te enne nende piiride uuendamist uuesti pindalatoetuste taotlusele lisada. Valdavalt on 2012 pindalatoetused juba määratud ja makstud, kuid muudatusavalduse esitamine on veel võimalik Nartura põllu toetuse osas.

Probleemi lahendamiseks pöörduge enne muudatusavalduse esitamist PRIA põldude registri büroo poole. Büroo kontrollib põllumassiivide toetusõiguslikkust ning viib need andmed esimesel võimalusel e-PRIAsse.

Kuidas edastada muudatusavaldust?

Avalduse palume esitada:

-          elektrooniliselt, kasutades e-PRIA teenust „Põllumassiivi piiri ettepanek“, või
-          kirjalikult PRIA põldude registri büroole (Tartu, Narva mnt 3, 51009), või
-          e-posti aadressil maa@pria.ee , või
-          lähimasse PRIA teenindusbüroosse.

Paberavalduse tegemiseks leiate kodulehelt piiride muutmise avalduse vormi siit: http://www.pria.ee/images/tinybrowser/useruploads/files/piiriparandus.pdf.

Küsimuste korral pöörduge palun põldude registri büroo poole telefonil  737 7617.

 Tagasi algusesse

 

Kasulikke teadmisi maakasutusõigusest

Pindalatoetuste taotlemise üks nõuetest sätestab, et toetust võib taotleda põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga.

Toetust võib taotleda sellise põllumajandusmaa kohta, mida kasutatakse õiguslikul alusel.

 (vt pikemalt artiklist „Kasulikke teadmisi maakasutusõigusest“).

 Tagasi algusesse


e-PRIA uudised

 

 2013. aasta alguses muutus mitu PRIA e-teenuste aadressi

Alates 2013. aasta algusest pääseb e-PRIA  portaali aadressil https://epria.pria.ee. Vana aadress https://epria.eesti.ee/epria/ suunab edaspidi kliendid automaatselt uude asukohta.

Samuti asuvad uuel aadressil ka PRIA avalik veebikaart (https://kls.pria.ee/pria_avalik_kaart/) ning MAK ja EKF toetusi kajastav veebikaart (http://kls.pria.ee/toetuste-veebikaart/).

Head e-PRIA kasutamist!

 Tagasi algusesse

Uus e-teenus investeeringutuste lisadokumentide esitamiseks

Alates 4.veebruarist saab e-PRIA kaudu esitada investeeringutoetuste lisadokumente.

See on lihtne ja mugav võimalus esitada näiteks  tähtaja pikendamise avaldust, teavitust, järelepärimisele vastus saata vmt.

Analoogselt kuludokumentide e-teenusega on lisadokumente võimalik esitada taotluse-põhiselt. Klient valib taotluse, millele ta soovib lisadokumente esitada ning avaneval vormil saab juba kirjutada täpsemalt avalduse sisu ning laadida üles vajalikud lisadokumendid.

Vaata lisatud joonistelt, kuidas uue teenuseni jõuda.

 

 

 Tagasi algusesse

Alustage põldude joonistamist e-PRIAs juba varakult

PRIA kutsub ka käesoleval aastal juba aegsasti enne taotlusvooru algust e-PRIA teenuses „Minu põllud“ enda põldudega tegutsema. Teenus „Minu põllud“ on avatud aastaringselt ja põlde saab digitaalselt e-PRIAsse joonistada ööpäev läbi. Kui teil on palju põlde, on nende esmakordne sissejoonistamine aeganõudev ja seetõttu on arukas sellega varakult alustada. Kui olete eelnevatel aastatel juba põllud ühe korra sisse joonistanud, siis tulevatel aastatel taotlusvooru ajal piisab vaid pisimuudatuste tegemisest – põldude piirid  jäävad elektrooniliselt e-PRIAsse alles ja saate neid igal ajal uuesti kasutada.

PRIA on mitmel viimasel aastal analüüsinud klientide tagasisidet „Minu põllud“ teenusele ja püüdnud lahendada kitsaskohti, millele kliendid tähelepanu on juhtinud. Ka käesoleval aastal on e-PRIA teenusesse „Minu Põllud“ lisandunud mõningad uued muudatused, mis muudavad põldude joonistamise varasemast lihtsamaks.

Muutused „Minu Põllud“ teenuses

Soovitame klientidel kindlasti kaaluda e-PRIA kaudu toetuse taotlemise võimalust ning „Minu põllud“ teenuses enda põllupiiride märkimisega tegeleda juba praegu. Mullu klientidelt saadud ettepanekute põhjal on teenusesse tehtud mitmeid uuendusi, mis muudavad põldude elektroonilise sissejoonistamise varasemast lihtsamaks.

Nii näiteks kuvatakse esmakordsel sisenemisel taotlejale „Minu põllud“ nimekirjas eelmise aasta taotluse põllud ette automaatselt. Lisandunud on ka võimalus „Minu põllud“ nimekirja lahtreid filtreerida. Selle võimaluse abil saate sorteerida andmeid endale sobivate kriteeriumite alusel. „Minu põllud“ nimekirjas säilib nüüdsest põllumassiivi või katastriüksuse number ka siis, kui ala on  vahepeal registris muutunud. „Vana“ numbrit kuvatakse veerus „Alusala taotlusel“. See muudatus aitab hõlpsamini muutunud ala ära tunda ja nimekirjast leida.

Samuti on „Minu põllud“ nimekirja lisandunud staatuste ikoonid, mille abil on kergesti eristatav, mis staatuses iga konkreetne põld on.

„Minu põllud“ teenuse kolmandas sammus näidatakse ekraani üleval paremas nurgas asuval infotahvlil nüüdsest jooksvalt, kui suure osa moodustab takistuse pinda põllu pindalast ja kui suur on põllu pindala, millest on takistuse osa juba maha arvestatud. Seega näeb klient pärast iga muudatuse tegemist jooksvalt reaalset seisu, milline on põllu kogupindala, millest on maha arvatud kõigi takistuste pindala.

Õpi e-PRIAt kasutama videojuhendi abil

Nii e-PRIA kliendiks saamise kui „Minu põllud“ teenuse  kohta käivate kasutusjuhenditega saab tutvuda PRIA kodulehel aadressil www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid. Lehelt leiate nii kirjalikke kasutusjuhendeid kui ka videojuhendeid, mille abil on võimalik näha, kuidas teenused välja näevad ja kuidas neid kasutada, et toimingud saaksid edukalt tehtud. Juhime tähelepanu, et veebruaris 2013 ei ole juhendite lehel olev taotluse täitmise juhend veel uuendatud, ega pruugi vastata täielikult 2013. aastal esitatavale taotlusvormile. See juhend on klientidele orientiiriks ja üldistest nõuetest ülevaate andmiseks. Uuendatud ja konkreetse aasta taotlusvormi käsitlev juhend lisatakse kodulehele pärast käesoleva aasta määruste ning taotlusvormide kinnitamist.

Küsimuste korral palume helistada PRIA pindalatoetuste infotelefonil 7377 679 või saata e-kiri aadressil info@pria.ee. Kui soovite põldude joonistamisel juhendamist, siis pöörduge julgesti meie teenindusbüroodesse, kus on kliendiarvutid ja meie töötajad, kes aitavad ning juhendavad teid.

Tagasi algusesse

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee