Esilehele

PRIA infokiri - veebruar 2012

 

PRIA logo Mis oli ja mis tuleb – jaanuar ja veebruar 2012

- PRIA maksis mullu toetusteks üle 286 miljoni euro

- PRIA Läänemaa teenindusbüroo kolib!

- Saabumas on tulude deklareerimise aeg – tähelepanuks FIE’dele

- 2012. a loomatoetuste vastuvõtt algab 2. märtsil

- Investeeringutoetuste määramised jaanuaris ja veebruaris

- 2011. aastal taotletud keskkonnatoetuste määramised ja väljamaksed

- Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

- Määratud toetused

PRIA logo Pane tähele! - Alustage pindalatoetuste taotlemise ettevalmistamist e-PRIAs juba praegu – on kevadtööde ajal lihtsam!

PRIA logoe-PRIA - e-PRIAs avanesid uued e-teenused, valminud on esimesed videojuhendid

 


 

PRIA logo Mis oli ja mis tuleb – jaanuar ja veebruar 2012

 

PRIA maksis mullu toetusteks üle 286 miljoni euro
2011. aastal maksis PRIA ligi 90 toetusmeetme raames toetusi 22 640 kliendile. Koos osaliselt ettemakstud toetustega maksime välja 286,4 miljonit eurot põllumajanduse, kalanduse, metsanduse ja maaelu edendamiseks, toiduprogrammide ja turukorralduse toetamiseks.
Kui võrrelda lõppenud aasta toetuste üldsummat 2010.a omaga, siis jõudis 2011.a toetusesaajateni üle 26 miljoni euro rohkem.
Suurima osa väljamakstud summast moodustas Euroopa Liidu eelarvest rahastatav ühtne pindalatoetus – 16 291 põllumeest said kokku 80,4 mln eurot. Lisandus veel 35,8 mln eurot täiendavaid pindala- ja loomatoetusi Eesti riigieelarvest.

Maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) keskkonna- ja loomatoetustena maksis PRIA välja üle 56 mln euro. Põllumajandusettevõtete ajakohastamiseks (tehnika ja seadmed, ehitised ja nende renoveerimine ning taristud, loomakasvatushooned ja –seadmed, bioenergia tootmine) maksis PRIA üle 27,6 mln euro. Metsaga seotud investeeringutoetusteks maksti 3,2 mln ja maaparandusega seotud projektideks 7,2 mln, töötleva tööstuse investeeringuteks 6,8 mln eurot. 4,7 mln eurot said starditoetuseks põllumajandustootmisega alustavad noortalunikud, kel vanust alla 40 eluaasta.

Maamajanduse mitmekesistamiseks väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist maksis PRIA elluviidud projektide toetuseks 10,5 mln eurot. Ligi 12 mln eurot said projektid külaelu arendamiseks. Kohalikule initsiatiivile tugineva ja Eesti maapiirkondade arengut turgutava LEADER-programmi raames maksis PRIA toetusteks 15,4 mln eurot.

Ligi 14,4 mln eurot said toetustena kätte Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 (EKF) investeeringuprojektide elluviijad.
Koolipiima- ja koolipuuviljaprogrammide rahastamiseks kulus mullu 1,7 mln eurot, toiduabiks 0,8 mln, turukorraldustoetusteks põllumajandustoodete valdkonnas 1,1 mln ja kalanduses 2,4 mln eurot.

Lähemalt on võimalik sel teemal lugeda PRIA kodulehelt: http://www.pria.ee/et/uudised/PRIAUudised/pria_maksis_mullu_toetusteks_le_286_miljoni_euro.html

Tagasi algusse

 

PRIA Läänemaa teenindusbüroo kolib!
Head PRIA Läänemaa teenindusbüroo kliendid. Anname teada, et  PRIA Läänemaa teenindusbüroo on 9. Veebruaril 2012 büroo kolimise tõttu suletud!  Alates 10. veebruarist  2012  ootame teid juba uuel aadressil Jaani 10, Haapsalu. Vabandame ebameeldivuste pärast ja kohtumiseni meie uutes ruumides. Vaadake ka uue teenindusbüroo asukohta kaardil

Tagasi algusse

 

Saabumas on tulude deklareerimise aeg – tähelepanuks FIE’dele

PRIA maksab kõigile taotlejatele toetuse välja ilma tulumaksu maha arvestamata. Kui toetuse saajaks on eraisik, siis ongi seaduse alusel makstav toetus tulumaksuvaba. Ettevõtlusega seoses saadud toetused kuuluvad aga maksustamisele ning FIEdel tuleb ettevõtlusega seotud toetused tuluna deklareerida, täites füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vormi E.

Tulumaksuvaba on FIE saadud ettevõtlusega seotud toetus vaid siis, kui saadud toetus kantakse erikontole tulevaste investeeringute tarbeks.

FIEde maksustamise kohta PRIA toetuste saamisel on uuendatud info MTA kodulehel http://www.emta.ee/index.php?id=27393.
Erikonto kohta on selgitus samuti maksuameti kodulehel, vt http://www.emta.ee/index.php?id=30080.
Tulude deklareerimise ja toetuste maksustamise teemaliste küsimustega palub PRIA pöörduda otse Maksu- ja Tolliameti poole infotelefonil 1811 või e-kirjaga aadressil fyysisik@emta.ee

PRIA tuletab oma FIEdest klientidele meelde, et tulude deklareerimata jätmine ja hilisem eksimuse selgumine võib kaasa tuua riikliku maksu maksuvõlgnevuse. Likvideerimata ja ajatamata maksuvõlg aga on takistuseks PRIAst investeeringutoetuste saamisel.

Rohkem infot ka PRIA kodulehe leheküljelt PRIA toetuste maksustamine

Tagasi algusse

 

2012. a loomatoetuste vastuvõtt algab 2. märtsil
Loomakasvatustoetuste ja piimasektori eritoetuse taotluste vastuvõtt algab ka sellel aastal 2. märtsil ning kestab 20. märtsini. Piimasektori eritoetuse taotlust saab esitada ka hilinenult 21. märtsist kuni 16. aprillini, kuid siis vähendatakse taotleja toetust 1% iga hilinetud tööpäeva eest. Täpsema info loomatoetuse taotlusvooru kohta leiate lähiajal PRIA kodulehelt valdkonnast Loomakasvatus

Kõige mugavam on taotlust esitada läbi e-PRIA, kus iga taotleja saab näha personaalselt temale vajalikku taotlemise infot, sh tema nimele registreeritud loomade andmeid. Enne taotluse esitamist on võimalik taotlusele märgitud andmeid kontrollida ning leitud vead või puudused parandada. e-PRIA kaudu taotluse esitamine on lihtne ning mugav võimalus loomatoetuste taotlemiseks. Kui teil ei ole endal arvuti kasutamise võimalust, siis on võimalik seda teha PRIA maakondlikus teenindusbüroos. Maakondlikus teenindusbüroos kliendiarvuti kasutamiseks on samuti võimalik endale aeg ette registreerida (www.pria.ee/reg) ning kohapeal saab PRIA töötaja teid ka portaali kasutamisel abistada.
Portaali sisenemiseks ja loomatoetuse taotluse esitamiseks on vajalik kehtivate sertifikaatidega ID kaardi olemasolu või soovi korral saab käesoleval aastal taotlusvormi esitada veel ka pangaparoolidega portaali sisenedes. E-PRIA portaali sisenemise kohta on valminud ka videojuhend, mida on võimalik vaadata klikates siia lingile NB! Videojuhendi vaatamisel on soovitav sisse lülitada arvuti kõlarid.

Veebruari  teises pooles saadab PRIA mullu loomakasvatustoetusi taotlenutele postiga koju trükise tänavuste loomakasvatustoetuste taotlemise kohta. Kellel on PRIA registris olemas e-posti aadress, võivad teavitusmaterjali oodata enda e-posti aadressile.

Juhime samuti tähelepanu, et piimasektori eritoetuse taotlejatele kehtivad nõuetele vastavuse nõuded, mistõttu peab käesoleval aastal pindalatoetuste taotlemise perioodil esitama PRIAle täidetud nõuetele vastavuse küsimustiku. Täpsem info selle kohta on samuti peatselt leitav kodulehelt Loomakasvatuse valdkonnast. 2012. Aasta kohta kehtivate Nõuetele vastavuse süsteemi nõuetega saab tutvuda PRIA kodulehe Nõuetele vastavuse leheküljel

Loomatoetuste väljamaksmine toimub käesoleval aastal koos pindalatoetuste väljamaksmisega algusega 2012. a detsembris. Täpsemalt on võimalik otsetoetuste väljamaksmise korra muudatuste kohta võimalik lugeda PRIA kodulehel artiklist: PRIA teatab: otsetoetuste maksmisel tuleb olulisi muudatusi

Tagasi algusse

 

Investeeringutoetuste määramised jaanuaris ja veebruaris
31.jaanuaril toimus meetme 3.1 toetuse määramine. Nimekirjad toetuse saajate kohta on avaldatud PRIA kodulehel, endale määratud toetuse kohta on võimalik saada infot e-PRIA portaalist ja kõikidele taotlejatele saadetakse vastavad teavitused ka kirjalikult.

Veebruaris on oodata veel mitmete investeeringumeetmete määramise otsuseid.

Otsuste tegemise tähtajad on järgmised:

 Tagasi algusse

 

2011. aastal taotletud keskkonnatoetuste määramised ja väljamaksed
Juba jaanuari lõpus alustati loomade karjatamistoetuse ja kohalikku sorti taimede kasvatamise toetuse väljamaksmist. Veebruaris keskkonnatoetuste väljamaksmine jätkub. Juriidiliste isikute osas leiate info PRIA kodulehelt. Täpsemat infot toetuste väljamaksmise kuupäevade kohta saavad enda kohta kõik kliendid e-PRIA-st.

Alljärgnevalt väike ülevaade ka Maaelu Arengukava (MAK) 2007-2013 toetuste raames 2011. aastal ebasoodsamate piirkondade toetuse (ESA), keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM), mahepõllumajandusliku tootmise toetuse (MAH), poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse (PLK) ja ohustatud tõugu looma pidamise toetuse osas määratud toetustest ja nende toetuste peamistest vähendamiste põhjustest. Kokku määrati nimetatud toetuste raames 46 988 096,40 EUR toetuseid.

- Ebasoodsamate piirkondade üheaastase toetuse kohta koostati 2011. a kokku otsuseid 8823 taotlejale ning määratud toetussumma kokku on 8 917 184,19 EUR. Ebasoodsamate piirkondade viieaastase toetuse kohta koostati 2011. a otsuseid kokku 298 taotlejale ning määratud toetussumma kokku on 250 089,17 EUR. Põhiliselt vähendati toetust taotletud ja kindlaksmääratud pinna erinevuse tõttu ning toetuse taotlemise eest ebasoodsamas piirkonnas mitte asuvatele aladele.

 - Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse otsused koostati kokku 2042 taotlejale. Määratud toetussumma kokku on 21 658 807,95 EUR. Peamiseks toetussumma vähendamise põhjuseks oli toetuse taotlemine suuremale pinnale kui oli KSM toetuse kohustusealune pind (1361 taotlejat).                          280 taotlejal vähendati toetust KSM toetuse viljavahelduse nõuete rikkumiste eest.

- Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse otsused koostati kokku 1376 taotlejale. Määratud toetussumma kokku on 11 228 415,52 EUR. Toetuse vähendamise peamisteks põhjusteks olid taotletud ja kindlaksmääratud pinna erinevused ning asjaolu, et taotletud rohumaa iga hektari kohta ei peetud põllumajandusettevõttes vähemalt 0,2 ühikule vastaval hulgal mahepõllumajanduslikke karjatatavaid loomi.

- Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse otsuseid koostati kokku 962 taotlejale. Määratud toetussumma kokku on 4 409 510,22 EUR. Toetust vähendati põhiliselt taotletud ja kindlaksmääratud pinna erinevuse eest ning niitmise ja karjatamise nõuete rikkumise eest.

- Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse otsuseid koostati kokku 908 taotlejale. Määratud toetussumma kokku on 524 089,35 EUR. Toetust vähendati peamiselt selle tõttu, et taotleja ei olnud esitanud loomapidamisõigust tõendavat dokumenti, taotletud numbriga/nimega loom ei olnud kantud tõuraamatu põhiossa või ei olnud sinna kandmiseks sobilik, loom oli nõuetekohaselt identifitseerimata, loom oli surnud taotlusaastal ja taotleja ei olnud surnud looma teise toetusnõuetekohase loomaga asendanud.

Tagasi algusseKäimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Praegu käimas olevate ning veebruaris-märtsis algavate taotlusvoorude kohta leiate info alljärgnevast tabelist:

 

Taotlusvoorud, mis algasid jaanuaris ja jätkuvad veebruaris
EAGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta Taotluste vastuvõtt PRIA keskuses, lisaks saab keskusesse taotlusi esitada posti teel ja e-posti teel ning e-PRIA kaudu Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta Taotluste vastuvõtt PRIA keskuses, lisaks saab keskusesse taotlusi esitada posti teel ja e-posti teel ning e-PRIA kaudu Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
MAK* 1.3a Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine (Nõuanne) 02.01.-30.11.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
MAK* 4. LEADER projektitaotlused 02.01.-31.12.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
Taotlusvoorud, mis algavad veebruaris    
Riiklik**** Turuarendustoetus 01.02.-15.02.2012 Taotluste vastuvõtt PRIA keskuses, lisaks saab keskusesse taotlusi esitada posti teel ja e-posti teel Määramine otsustatakse 40 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates
Riiklik**** Põllumajandusloomade aretustoetus  15.02 - 20.02.2012 Taotluste vastuvõtt PRIA keskuses, lisaks saab keskusesse taotlusi esitada posti teel ja e-posti teel Määramine otsustatakse 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 
MAK 2.5.1 Kiviaia rajamise ja taastamise toetus 06.02.-17.02.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 
Taotlusvoorud, mis algavad märtsis    
Riiklik**** Ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus (viimane) 2.03-20.03.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 1.12.2012
Riiklik**** Ute kasvatamise täiendav otsetoetus (viimane) 2.03-20.03.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 1.12.2012
Riiklik**** Ute täiendav otsetoetus (viimane) 2.03-20.03.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 1.12.2012
Riiklik**** Veise täiendav otsetoetus (viimane) 2.03-20.03.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 1.12.2012
Riiklik**** Piima täiendav otsetoetus (viimane) 2.03-20.03.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 1.12.2012
EAGF*** Piimasektori eritoetus 2.03-20.03.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 01.12.2012
EKF** 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng (projektitoetus) 05.03.-19.03.2012 PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikud teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates
MAK* Tootjarühmade tunnustamine 05.03.-12.10.2012 Taotluste vastuvõtt PRIA keskuses, lisaks saab keskusesse taotlusi esitada posti teel ja e-posti teel 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
MAK* 1.7.1. Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö 20.03.-02.04.2012 Taotluste vastuvõtt PRIA keskuses, lisaks saab keskusesse taotlusi esitada posti teel ja e-posti teel 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 
MAK* 1.1 Koolitus- ja teavitustegevuse toetamine 26.03.-09.04.2012 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood 110 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast 

 Tagasi algusse

 

Määratud toetused

Ülevaate jaanuari ja veebruari alguse jooksul määratud toetustest leiate alljärgnevast tabelist. Juhime tähelepanu, et kodulehel on avaldatud vaid juriidilistest isikutest toetusesaajate andmed. Füüsilised isikud ja FIE'd leiavad endale määratud toetuste kohta info e-PRIA portaalist.

 

MAK Nõuandetoetus (MAK meede 1.3) 2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK 2.1) 2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2.3.1) 2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Mahepõllumajandusliku tootmise toetus Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel (MAK meede 2.3.2) 2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK meede 2.3.3) 2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5) 2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Loomade karjatamise toetus 2011 (MAK meede 2.4) Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) VÄIKEPROJEKTID 2011 Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014 nimekiri PRIA kodulehel
EKF Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meetme 4.1 projektitaotlused) 2011 kolmas taotlusvoor Nimekiri PRIA kodulehel

 

 Tagasi algusse


 

PRIA logoPane tähele!

Alustage pindalatoetuste taotlemise ettevalmistamist e-PRIAs juba praegu – on kevadtööde ajal lihtsam!

Saabunud on paras aeg hakata mõtlema 2012. aasta kevadel toimuva pindalatoetuste taotlusvooru peale. Kevadise taotluse ettevalmistamine ja põldude digitaalne sissejoonistamine e-PRIA portaalis on võimalik juba praegu, kui väljas on lumi maas ja põllul veel suuri töid teha ei saa. 

e-PRIAs avatud teenus nimega „Minu põllud“, mis on avatud aastaringselt ja kus on võimalik põlde e-PRIAsse sisse joonistada kasvõi ööpäev läbi.  Kui teil on palju põlde, mis vajavad digitaalset sissejoonistamist, siis on see esialgu kindlasti aega nõudev protsess ja seetõttu on arukas sellega varakult alustada. Samas, kui suur töö kord tehtud saab, siis tuleval aastal kevadise taotlusvooru ajal piisab vaid pisimuudatuste tegemisest - põllud jäävad elektrooniliselt e-PRIAsse alles ja saate neid igal ajal uuesti kasutada.

Kui te arvate, et vajate põldude joonistamisel juhendamist, siis pöörduge julgesti meie teenindusbüroodesse, kus on olemas kliendiarvutid ja meie töötajad aitavad ning juhendavad teid.

Põllumassiivide kasutusest

e-PRIA portaalis on näha viimasel kahel aastal aktiivses kasutuses olnud põllumassiivide piirid ja 2011. aastal tehtud uute ortofotode põhjal muudetud põllumassiivide piirid.Käesoleval aastal on tehtud uute ortofotode põhjal kaartide uuendusi Pärnumaa, Viljandimaa ja Tartumaa lõunaosades, Valga, Põlva ja Võru maakonnas. Veebruaris alustab PRIA ka muudetud põllumassiivide osas taotlejate teavitamist. Esimeses järjekorras alustatakse teavitamist e-kirja teel Valgamaa lõunapoolse osa ja Võrumaa edelaosa uuendatud põllumassiivide osas.
Lisaks e-PRIA „Minu põllud“ teenusele on võimalik põllumassiivide piire vaadata PRIA põllumassiivide avalikul veebikaardil, kuhu on võimalik siseneda läbi PRIA kodulehe www.pria.ee(kaardi ikoon esilehe all paremal nurgas).

Juhime siiski tähelepanu, et kõik uuendused ei ole hetkeseisuga veel sisse viidud ja nii tuleb Põlvamaa klientidel e-PRIA teenuse kasutamisega veel veidi oodata, kuna Põlvamaa massiivide uuendamise osas töö veel käib. Ülejäänud maakondades on muudatused sisse viidud ja ka Põlvamaa klientide uued massiivid jõuavad uuendatud lähinädalate jooksul. Seniks ei ole Põlvamaal uuendatavad põllumassiivid veebikaardil ja e-PRIA „Minu põllud“ teenuses leitavad.

Lisaks olemasolevate põllumaade piiride täpsustamisele on enne põldude joonistamise teenuse kasutama hakkamist samuti paras aeg mõelda sellele, kas 2012 taotlusaastal soovitakse võtta kasutusele uusi maid, mida 2011 aastal taotlusel ei kajastunud. Selleks tuleb esitada PRIA põldude registri büroole avaldus põllumassiivi kaardi väljastamiseks, näidates avalduses ära kas põllumassiivi numbri või katastriüksuse numbri.

Avalduste tegemisel palun arvestage, et põllumassiivide registrisse ei saa kanda juurde maad, mida pole 2003/2004 aastal toimunud maade deklareerimise käigus deklareeritud (ehk mis polnud 30.juunil 2003 heas põllumajanduslikus korras). Esitades avalduse praegu või hiljemalt 1.aprilliks 2012 väldite olukorda, mil teil pole võimalik uutele massiividele järgmisel aastal taotlust esitada, sest põllumassiivid vajavad enne kaardi väljastamist kontrollimist uusimate ortofotode alusel ka kohapeal.

Piiride muutmise avalduse vormi leiate PRIA kodulehelt: http://www.pria.ee/images/tinybrowser/useruploads/files/piiriparandus.pdf

Palume selle esitada kirjalikult PRIA põldude registri büroole (Tartu, Narva mnt 3, 51009) võie-posti aadressil maa@pria.ee. Samuti võite avalduse tuua lähimasse PRIA teenindusbüroosse.

 

e-PRIA kasutamine

Kui soovite e-PRIAs enda põldude sissejoonistamisega alustada, siis tuleb esmalt saada e-PRIA kliendiks. Kui olete eraisik, siis piisab selleks ID-kaardiga, Mobiil-IDga või pangaparoolidega e-PRIAsse sisse logimisest ja kohe esimese asjana kuvatakse teile e-PRIA kasutamise leping, mis tuleb peale läbi lugemist lihtsalt kinnitada ja oletegi e-PRIA kasutaja. Juriidilistel isikutel sõltub e-PRIA kaudu lepingu sõlmimise võimalus sellest, kas lepingut sõlmida sooviv inimene on kantud äriregistri B kaardile või mitte. e-PRIA kasutamise lepingu sõlmimise kohta leiate rohkem infot PRIA kodulehelt e-PRIA alajaotusest aadressil www.pria.ee/et/ePRIA/Leping

„Minu põllud“ teenuse kasutusjuhendiga on võimalik tutvuda PRIA kodulehel aadressil www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid ja samuti on juhend leitav e-PRIAs „Minu põllud“ teenuse juures.

Probleemide korral aitab teid Pindalatoetuste infotelefon 7377 679 või palume pöörduda e-posti aadressil info@pria.ee

Head e-PRIA kasutamist!

 Tagasi algusse


 

PRIA logo e-PRIA

e-PRIAs avanesid uued e-teenused, valminud on esimesed videojuhendid

PRIA arendab jätkuvalt elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenuseid eesmärgiga pakkuda klientidele võimalust suhelda PRIAga paberivabalt ja teenindusbüroosse tulemata. Taas on avanenud kaks  uut teenust investeeringutoetuste valdkonnast - LEADER projektitoetuse ja nõuandetoetuse taotlejatele.

LEADER-projektitoetused e-PRIAsse!

Möödunud aasta lõpu avanes e-PRIA uus teenus, mis võimaldab LEADER projektitoetuste taotlejail PRIAga seotud asjad korda ajada e-PRIA kaudu. Pärast kohaliku tegevusgrupi käest enda taotlusele heakskiidu saamist  võib projektitoetuse taotleja nüüd esitada enda taotlused PRIAle elektrooniliselt.

e-PRIA LEADER-projektitoetuse teenus on üles ehitatud selliselt, et projektitoetuse taotleja täidab e-PRIAs avalduse, vähese tähtsusega abi teatise ja piiratud summas riigiabi teatise ning lisab juurde kõik nõutavad dokumendid. Kui ta on taotluse digitaalselt allkirjastanud, jõuab see e-PRIA kaudu automaatselt LEADERi kohalikule tegevusgrupile kinnitamiseks. Kohalik tegevusgrupp kontrollib, kas taotlus on nende poolt heaks kiidetud ja annab selle kohta kinnituse. Kui kohalik tegevusgrupp on taotluse e-PRIAs kinnitanud, jõuab see automaatselt PRIAsse.

e-PRIA kaudu teenuse kasutamine ei ole keeruline, kuid enne e-PRIA kasutamist tuleks läbi mõelda, kas teil on kõik vajalikud dokumendid olemas elektroonsel kujul, et saaksite need e-PRIAsse üles laadida. Tähelepanuks:  e-PRIAsse lisatavate failide nimedes ei ole soovitatav kasutada täpitähti või muid erisümboleid.

Kuna dokumendid jõuavad otse läbi e-PRIA tegevusgruppidele kinnitamiseks, siis peab ka vastav kohalik tegevusgrupp ise olema e-PRIA klient, muidu  ei ole projektitoetuse taotlejal võimalik teenust kasutada. Seetõttu on kasulik enne e-PRIA kaudu dokumentide esitamist tegevusgrupilt uurida, kas  see on juba e-PRIAs kasutajaks registreerinud.


Valminud on esimesed videojuhende-PRIA videojuhend

Klientidele e-PRIA teenuse tutvustamiseks ja kasutamise lihtsustamiseks on PRIA alustanud videojuhendite valmistamist. Esimesena on valminud juhend just LEADERi  e-teenuse kohta.

Videojuhend näitab lihtsalt ja selgelt ette, kuidas e-PRIA teenus üles leida ja kuidas seda kasutada.  Nii kirjalikul kujul juhendi kui ka „häälega“ videojuhendid e-PRIA LEADER toetuse teenuse kasutamiseks leiate PRIA kodulehelt aadressil www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.  Soovitame kindlasti enne esmakordset teenuse kasutamist vaadata ka juhendeid – nii olete  e-PRIAsse sisenedes juba teadlik, mida sealt oodata, ning väldite asjatut ajakulu.


1. veebruaril avanes nõuandetoetuse teenus

Alates 1. veebruarist on  e-PRIAs kasutatav ka nõuandetoetuse teenus. See on mõeldud kõigile PRIA kaudu nõuandetoetust taotletavatele klientidele. 

Kuna nõuandetoetuse taotlusi esitavad klientide eest tihti konsulendid, siis juhime tähelepanu, et e-PRIA kaudu teenuse kasutamiseks peavad nii klient ise ka kui konsulent olema e-PRIA kasutajad. Selleks, et konsulent saaks kliendi eest taotluse esitada, on taotlejal vaja selleks konsulendile volitused anda. Ka seda saab teha e-PRIA vahendusel.
Kui klient on juba  varem volitanud kellegi e-PRIAs enda eest tegevusi tegema, siis uuele e-teenusele varasemad volitused automaatselt ei laiene. See tähendab, et kui varem saadud volitustega tegutsejal e-PRIAs nõuandetoetuse teenus nähtavale ei ilmu, peab klient vaatama üle volitatavale antud õigused ja lisama õiguse täita enda eest e-PRIAs nõuandetoetuse taotlust. Ka volitustega tegelemine on kõige lihtsam e-PRIA portaalis alajaotuses Volitused.


Kuludeklaratsioonid saab esitada elektrooniliselt

Nii eelnevalt mainitud kui kõigi ülejäänud Maaelu Arengukava (MAK) kui Euroopa Kalandusfondi (EKF) toetuste kuludokumente on võimalik e-PRIA vahendusel elektrooniliselt esitada juba möödunud septembrist alates. Ükskõik, kas olete taotluse esitanud e-PRIA kaudu või mõnel muul kujul – e-PRIA kaudu on võimalik kuludokumente esitada kõigi määratud toetuste osas, mis on veel menetluses. Samuti on võimalik e-PRIA kaudu näha, mis seisus on toetuste kasutamine – kui suures osas on määratud summa raames.

Kuludokumentide teenuse leiate sarnaselt kahele eelpool kirjeldatud teenusele MAK ja EKF investeeringutoetuste alalõigust.
NB! Määratud toetused on teenuses toodud viitenumbritena, mille järel toetuse määramisotsuse tegemise kuupäev- seega peate soovitava toetuse leidmiseks teadma endale määratud toetuse viitenumbrit!

Lisaks arve andmetele tuleb süsteemi kaudu esitada kindlasti ka vastava meetme määruses kehtestatud vormikohane kuludeklaratsioon, arved, tasumist tõendavad dokumendid ja muud määruses nõutud lisadokumendid. Vormikohase kuludeklaratsiooni koos vastava meetme määruses nõutavate dokumentidega leiab PRIA kodulehelt www.pria.ee iga meetme alt. Kuna need on meetmeti erinevad, siis palume kindlasti enne kuludeklaratsiooni esitamist veenduda, et esitate dokumendid, mis on vajalikud just teie toetuse puhul.

Kuludokumentide esitamise teenuse kohta on koostatud ka kasutusjuhend, kus on ekraanivaadete kaupa teenuses orienteerumine lahti kirjutatud (Kasutusjuhend - MAK ja EKF Kuludokumentide esitamise teenus)


Kuidas tulla?

e-PRIAsse sisenege  PRIA kodulehelt www.pria.ee.  Klõpsake esilehe paremal ülaservas  e-PRIA logole.  e-PRIA kasutamiseks peab klient esmalt sõlmima e-PRIA kasutamise lepingu, mida saab teha esmakordsel e-PRIAsse sisselogimisel.
Kui klient on e-PRIAsse sisenenud ja valinud esindatava, kelle nimel soovib  tegevusi teha, tuleb valida peamenüüst alajaotus Teenused.
Nii LEADER i  kui nõuandetoetuse e-teenused asuvad avanevas nimekirjas alalõigus MAK ja EKF investeeringutoetused. Teenuse valimiseks tuleb klõpsata meetme nimele ja  teid suunatakse taotluse täitmise vormile. Täitke kindlasti kõik vajalikud ja nõutud andmed. Kohustuslikud väljad on kõikjal tähistatud punase tärnikesega.

Täpsemat infot e-PRIA teenuste kasutamiseks lepingu sõlmimise ning üldiste teenuste kohta saab dokumendist „e-PRIA kasutusjuhend“, mille leiate portaali esilehel vasakul paiknevast kollaselt abiinfo paneelilt.

Kui teil tekib e-PRIA kasutamisel probleeme, võib olla abi e-PRIA korduma kippuvatest küsimustest PRIA kodulehel: http://www.pria.ee/et/ePRIA/Korduma.  e-PRIA üldine kasutusjuhend on samuti  leitav kodulehelt: http://www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.

 

e-PRIA – PRIAS käidud!

 Tagasi algusse

 


 PRIA kodulehele

Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellijate nimekirjas, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

 

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee