Esilehele

PRIA infokiri - märts 2013

   

Mis oli ja mis tuleb

Määratud toetused

Pane tähele!

Teadmiseks

e-PRIA uudised

 


Mis oli ja mis tuleb

 

Märts on loomakasvatustoetuste taotlemise kuu

 

2.-20. märtsini võtab PRIA loomapidajatelt vastu taotlusi kuut liiki loomakasvatustoetuste saamiseks.

Toetuste eesmärk on hüvitada loomakasvatajatele osaliselt nende kulutused ja tõsta sellega nende konkurentsivõimet, motiveerides neid tootmist jätkama. Viit üleminekutoetust rahastatakse Eesti riigi eelarvest, piimasektori eritoetust Euroopa Liidu poolt.

2012.a oli viimane, mil Eestis oli lubatud riigieelarvest maksta täiendavaid otsetoetusi (top-up). Arvestades toetuste suurt rolli tootjate sissetulekus ja tagamaks sujuvat üleminekut uuele rahastamisperioodile, anti ELiga 2004.a liitunud riikidele siiski võimalus maksta tänavu riigieelarvest üleminekutoetusi. Toetuste saamise tingimused on samasugused nagu eelmisel aastal täiendavatel otsetoetustel.

Ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetust makstakse reaalselt karjas olevate ning PRIA loomade registris registreeritud loomade kohta.  Piima, ute ja veise üleminekutoetust võib saada varasemate taotlusperioodide andmete alusel määratud toetusõiguste põhjal isik, kes  jätkuvalt põllumajandusega tegeleb. Konkreetseid loomi ja piimatoodangut, mille põhjal toetusõigused on määratud, ei pea tal praegu enam olema.

Lisaks saab jätkuvalt taotleda piimasektori eritoetust, mis on mõeldud kuni 100 piimalehma pidajatele. Toetus aitab neil säilitada tootmise taset ja paremini toime tulla konkurentsis suurtootjatega.

Toetuste saamisel on üheks eelduseks see, et taotluses esitatud loomad oleksid PRIA loomade registris registreeritud. Ka toetusõiguste määramisel ja kontrollimisel on aluseks loomade register.

Kõigi loomapidamisega seotud dokumentide ja toetustaotluste esitamiseks soovitame eelistada e-PRIA portaali. e-PRIA abil saab igaüks kontrollida ka oma loomade andmeid registris ning määratud toetusõiguste andmeid.

Kes pole e-PRIAt varem kasutanud ja soovivad alustamisel abi, neil soovitame pöörduda PRIA maakondlikku teenindusbüroosse. Seal on olemas kliendiarvutid ning PRIA töötaja juhendab e-PRIA kasutajaid. Portaali sisenemiseks ja taotluse esitamiseks on kliendil vaja kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti ning tuleb teada selle PIN-koode. Soovitame kliendiarvuti kasutamiseks aja ette registreerida (www.pria.ee/reg).

Vaata ka e-PRIA portaali sisenemise kohta on valminud videojuhendit. NB! Videojuhendi vaatamisel soovitame sisse lülitada arvuti kõlarid.

Taotluste vastuvõtt kestab 20. märtsini.  Piimasektori eritoetuse taotlusi saab hilinenult esitada ka  21.märtsist 16.aprillini, kuid siis väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta.

Viit liiki üleminekutoetused määrab PRIA tänavu hiljemalt 29. mail ning maksab välja 30. septembriks. Piimasektori eritoetused määratakse 1.detsembriks ja makstakse välja 30. juuniks 2014.

Euroopa nõukogu määruse 73/2009 alusel tuleb taotlejatel, kelle kõigi otsetoetuste  summa on kokku üle 5000 euro aastas, vähendada üle 5000 euro  jäävat summat 10% võrra. Vähendamine toimub samasuguste reeglite alusel nagu eelmisel aastal.

Kuna tänavu maksab PRIA loomakasvatuse üleminekutoetused välja juba suvel, siis tehakse esmane vähendamine suvel makstavatelt toetustelt ning lõplik arvestus aasta lõpus piimasektori eritoetuse ja pindalatoetuste maksmise käigus.

Piimasektori eritoetuse tänavune eelarve on 1,25 mln eurot, pindala- ja loomapõhiste üleminekutoetuste eelarve kokku ligi 22 mln eurot.

Infot toetuste taotlemise kohta palume vaadata PRIA kodulehelt loomatoetuste rubriigist või küsida infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusesse

 

Käimasolevad ja algavad taotlusvoorud

Jätkuvad taotlusvoorud
  Meede Vastuvõtmise aeg 2013 Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
AGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
 MAK*  4. Leader-meede projektitoetus  läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
MAK* 1.3. Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine 2.jaan-30.okt Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA  50 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest, vajadusel 90  tööpäeva jooksul.
Riiklik**** Koolitustoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale 1.veebr-31.okt Posti teel: PRIA Keskus 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest
MAK* 1.1 Koolitus- ja teavitustegevuse toetamine 25.veebr-4.märts  Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood 95 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast arvates
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad märtsis
Riiklik**** Ammlehma kasvatamise üleminekutoetus 2.03-20.03.2013 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 29.05.2013
Riiklik**** Ute kasvatamise üleminekutoetus 2.03-20.03.2013 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 29.05.2013
Riiklik**** Ute üleminekutoetus 2.03-20.03.2013 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 29.05.2013
Riiklik**** Veise üleminekutoetus 2.03-20.03.2013 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 29.05.2013
Riiklik**** Piima üleminekutoetus 2.03-20.03.2013 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 29.05.2013
EAGF*** Piimasektori eritoetus 2.03-20.03.2013 Hilinenult esitamise periood 21.03-15.04.2013 Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 01.12.2013
MAK* Tootjarühmade tunnustamine  04.03.-19.08.2013 PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
EKF** 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng II osa (projektitoetus) 05.03.-19.03.2013 PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikud teenindusbürood 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtaja lõppemisest
EKF** 2.3. Investeeringud töötlemisse ja turustamisse 18.03.-25.03.2013 PRIA maakondlikes teenindusbüroodes 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad aprillis
Riiklik**** Põllumajandustootja asendamise toetus 01.04-12.04.2013 PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel Määramine otsustatakse 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 
EKF** 2.1. Vesiviljeluse investeeringutoetus 01.04.-08.04.2013 PRIA keskus  90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest (14.08.2013)
MAK* 1.6.2. Põllumajandussektori ja mahepõllumajandus-tootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetus  08.04.-19.04.2013 PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast 
Riiklik**** Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus 08.04.-15.04.2013 PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates
MAK* 1.9 Tootjarühmade loomise ja arendamise toetus 22.04.-03.05.2013 PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast 

 NB! PRIA toetuste ajakava näitab taotlusvoorude planeerimist ja see võib jooksvalt muutuda. Lõplikud täpsed taotluste vastuvõtuajad teatame Ametlikes Teadaannetes. Jooksvat infot jälgige PRIA kodulehelt aadressil http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/toetuste_ajakava/toetuste_ajakava/.

*MAK - Maaelu Arengukava
**EKF - Euroopa Kalandusfond
***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus

 Tagasi algusesse

 

Lõppenud taotlusvoorud

 

EKF meetme 1.1 (riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks) taotlusvoorus 11.-18.veebr 2013  laekus PRIAsse 10 taotlust summas 3,98 mln eurot. Meetme eelarve on 3,2 mln eurot.  Toetuse määramise otsused teeb PRIA hiljemalt 27. juunil k.a.

EKF meetme 2.2 (sisevete kalanduse toetus) taotlusvoor toimus 11.-18.veebruaril. Laekus 45 taotlust summas 0,55 mln eurot. Taotlusvooru eelarves on toetusteks 1,06 mln eurot. Määramisotsused teeb PRIA hiljemalt 30. juuniks.

Põllumajandusloomade aretustoetuse taotlusi võttis PRIA vastu 15.-20. veebruaril. Meetme eelarve on 2,0 mln eurot. Määramisotsused teeb PRIA 4.aprilliks.

Turuarendustoetuse taotluste vastuvõtt oli 1.-15.veebruaril. Meetme eelarve on 1,7 mln eurot. Laekus 106 taotlust, taotletud summa selgub kõigi dokumentide sisestamisel menetlussüsteemi. Toetused määratakse 15. aprilliks ja määratud toetuse kättesaamiseks tuleb esitada kuludeklaratsioonid hiljemalt 9. oktoobriks 2013.

 Tagasi algusesse


Määratud toetused 


Veebruaris määratud toetused
MAK Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK meede 2.3.3) 2012  Nimekiri PRIA koduleheküljel
EAGF Koolipuuviljatoetus  Nimekiri PRIA koduleheküljel
EKF Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) 2012 kolmas taotlusvoor  Nimekiri PRIA koduleheküljel
MAK Ebasoodsamate piirkondade toetus (MAK 2.1) 2012  Nimekiri PRIA koduleheküljel
MAK Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK meede 2.3.2) 2012  Nimekiri PRIA koduleheküljel
MAK Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2.3.1) 2012  Nimekiri PRIA koduleheküljel
MAK Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK meede 2.3.5) 2012  Nimekiri PRIA koduleheküljel
AGF Koolipiimatoetus  Nimekiri PRIA koduleheküljel
MAK Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) VÄIKEPROJEKTID 2012  Nimekiri PRIA koduleheküljel
MAK Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.2) 2012  Nimekiri PRIA koduleheküljel
MAK Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus (MAK meede 1.8) 2012  Nimekiri PRIA koduleheküljel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009 - 2014  Nimekiri PRIA koduleheküljel

 

Maaelu arengukava meede 1.5.2 (metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus)

Taotlusvoor toimus 8.-16. oktoobril 2012, kokku esitati 57 taotlust summas 4 451 126 eurot. Toetus määrati k.a veebruaris  11 taotluse rahastamiseks. 22 taotlust said mittemääramise otsuse taotlusvooru eelarve ammendumise tõttu, 23 taotlust abikõlbmatuse tõttu ning üks 1 taotlus annulleeriti.

 

Maaelu arengukava meede 1.8 (põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus)

Taotluste vastuvõtt toimus 1.-8. oktoobril 2012.a. Kokku esitati PRIAsse 34 taotlust summas 6 227 730 eurot. 22. veebruariks olid toetused määrati kõigile 34 projektile.

Tagasi algusesse 

 

Poollooduslike koosluste hooldamise toetused on määratud


PRIA on lõpetanud 2012.a taotluste alusel PLK toetuste määramise ja maksmise. Viimasena valmisid otsused neile 64 taotlejale, kes esitasid mullu teatise selle kohta, et seoses liigniiskusega ei olnud neil võimalik täita niitmise/karjatamisega seotud nõudeid. Euroopa Komisjon lubas maksta neile toetust osaliselt, arvestades seda, mil määral on nõudeid täidetud.

Mullu oli 2007.aastal PLK toetuse kohustuse võtnutelt võimalik oma kohustust pikendada kahe aasta võrra ehk 20. maini 2014. Sellist võimalust kasutasid 379 taotlejat. Mittemääramise otsuse said need 22, kes pidanuksid kohustuse täitmist jätkama, aga ei esitanud PLK toetuse taotlust.

Kokku esitati 943 taotlust 26 576 ha kohta. Toetusi määrati 912 taotlejale (25 128 ha kohta) kokku 4 331 200 euro eest.

 Tagasi algusesse


Pane tähele!

Vesiviljelustoetuse taotlusvoor lükkus märtsist aprilli


EKF meetme 2.1 „Vesiviljeluse investeeringutoetus“ taotluste vastuvõttu varem välja kuulutatud ajavahemikus (märtsis 2013) ei toimu. Seoses meetme määruse muutmisega lükati taotlusvoor  edasi  ning toimub 1.-8. aprillil 2013.

Tagasi algusesse 

 

Nõuetele vastavus: 2013 rakendusid loomade heaolu nõuded


Alates 1. jaanuarist 2013 kuuluvad nõuetele vastavuse süsteemi kohustuslike majandamisnõuete hulka loomade heaolu nõuded. Neid tuleb täita ja täitmist võidakse kontrollida aastaringselt.
Loe edasi

Nõuete kohta loe täpsemalt PRIA kodulehelt nõuetele vastavuse rubriigist ning trükisest "Nõuetele vastavus 2013".

 Tagasi algusesse

 

MAKi ja EKFi investeeringuprojektide lõpetamise tähtajad

Meede

Millal toimus toetuse taotlemine

Tähtaeg kulu-dokumentide esitamiseks

MAK 3.1 (maaettevõtluse mitmekesistamise suurprojektid)

2010

jaanuar /märts 2013

MAK 1.4.2 (loomakasvatusehitised)

2010

aprill 2013

MAK 1.6 (toodangu töötlemise investeeringutoetus)

2010

aprill 2013

MAK 1.4.1  (mikropõllumajandusettevõtte investeeringutoetus)

2010

mai 2013

MAK 1.4.2 (loomakasvatusehitised)

2008 sügis

juuni 2013

EKF 2.2 (sisevete kalandus)

2011

juuni 2013

EKF 1.3 (kalalaevade pardale tehtavad investeeringud ja selektiivsus)

2011

juuni 2013

 Tagasi algusesse


Teadmiseks

 

PRIA teavitab taotlejaid 2012. aasta ortofotode põhjal muudetud põllumassiividest

PRIA valmistub maikuus algavaks pindalatoetuste taotlusvooruks ning märtsis jätkame klientide teavitamist 2012. aastal tehtud ortofotode põhjal muudetavatest põllumassiividest. Lisaks 2012. aasta ortofotodele on põllumassiivide uute piiride määratlemiseks kasutatud ka järgmisi alusmaterjale:

1.            katastriüksuste piirid; 
2.            2012. aastal taotlejate poolt esitatud pindalatoetuste taotlustele lisatud kaardid;  
3.            eelnevate aastate ortofotod. Neid kasutatakse eelkõige mittetoetusõiguslike objektide järjepidevuse hindamisel;  
4.            2011.–2012. a toimunud GPS-mõõtmiste tulemused.

Teavitused puudutavad peamiselt Hiiu-, Lääne-, Pärnu- ja Saaremaa ning Kagu-Eesti piirialade taotlejaid.

Liituvusega alade piirid saavad uuendatud, koefitsiendid jäävad samaks

Lisaks põllumassiivide piiride uuendamisele uute ortofotode alusel vaadatakse üle ka liituvusega alade piirid.  Koefitsiendid jäävad kuni programmperioodi lõpuni samaks. Liituvusega põllumassiivide uued maksimaalsed toetusõiguslikud pindalad võtavad arvesse uuendatud liituvusega alade ja põllumassiivide piire. Piirid on näha põllumassiivide kaartidel, mille teavitamise käigus klientidele saadame.

Miks tegeleda muudatustega just nüüd?

PRIA põllumassiivide register on aluseks pindalatoetuste menetlemisel.

Praegu on pindalatoetuse taotlejatel õige aeg enda kasutuses olevate põllumassiivide piire kontrollida, vajadusel muudatusi teha ning nendest PRIAle teada anda. Kui piirimuudatuse-ettepanekute tegemine jääb pindalatoetuste taotlemise ajale, siis võib juhtuda, et muudatust ei jõuta piisavalt kiiresti registrisse kanda. See võib kiirel ajal sinna jõuda alles kuu aja pärast.

Lisaks seniste põllumaade piiride täpsustamisele on aeg mõelda sellele, kas soovite sel taotlusaastal võtta kasutusele uusi maid, mida eelmisel aastal taotlusel ei kajastunud. Selleks tuleb esitada PRIA põldude registri büroole avaldus põllumassiivi kaardi väljastamiseks, näidates avalduses ära põllumassiivi või katastriüksuse numbri.

Avalduste tegemisel palume arvestada, et põllumassiivide registrisse ei saa kanda juurde maad, mida pole 2003/2004. aastal toimunud maade deklareerimise käigus deklareeritud (ehk mis polnud 30.juunil 2003 heas põllumajanduslikus korras). Esitage avaldus kohe või hiljemalt 1.aprilliks 2013 – siis väldite olukorda, mil teil pole võimalik uutele massiividele sel aastal taotlust esitada, sest põllumassiivid vajavad enne kaardi väljastamist kontrollimist uusimate ortofotode alusel või vahel ka kohapeal.

Info kodulehelt, teenus e-PRIAst

Viimasel kahel aastal aktiivses kasutuses olnud põllumassiivide piirid on nähtavad PRIA põllumassiivide veebikaardil www.pria.ee . Nende osas saate teha ettepaneku kasutusest väljas oleva maa uuesti kasutusele võtmiseks ja põllumassiivide piiride muutmiseks,  kasutades e-PRIA teenust „Põllumassiivi piiri ettepanek“.

Teenuse leiate e-PRIA portaalist (https://epria.pria.ee/epria/) teenuste nimekirjast "Pindalatoetused" alajaotusest. Selle e-teenuse kaudu põllumassiivi piiri kohta ettepanekute esitamisel kehtivad samad reeglid, mis paberil ja elektroonilise kirja teel edastatud ettepanekute puhul.

Kuidas edastada muudatusavaldust?

Avalduse palume esitada:

-          elektrooniliselt, kasutades e-PRIA teenust „Põllumassiivi piiri ettepanek“, või
-          kirjalikult PRIA põldude registri büroole (Tartu, Narva mnt 3, 51009), või
-          e-posti aadressil maa@pria.ee, või
-          lähimasse PRIA teenindusbüroosse.

Paberavalduse tegemiseks leiate kodulehelt piiride muutmise avalduse vormi.

Küsimuste korral pöörduge põldude registri büroo poole telefonil  737 7617.

 Tagasi algusesse

 

PRIAst saab toetust või eraladustamiseks


Vastavalt Euroopa Komisjoni rakendusmäärusele nr 165/2013 saab PRIA-le esitada taotlusi või eraladustamise lepingu sõlmimiseks. Loe lähemalt või eraladustamise meetme kohta PRIA koduleheküljelt.

Tagasi algusesse


e-PRIA uudised

 

Loomatoetusi on mugavaim taotleda e-PRIAs


On aeg taotleda loomatoetusi - ootame Teid taotlust esitama 2.-20. märtsini.

Taotluse esitamiseks on kõige kiirem ja mugavam kasutada e-PRIA portaali, kuhu saate siseneda ka läbi PRIA kodulehe www.pria.ee. e-PRIA portaalis on paljud vajalikud eeltoimingud teie eest juba tehtud ning te saate taotluse esitada lihtsamini ja kiiremini ning endale sobival ajahetkel.

Portaal teeb juba taotluse esitamisel teie eest ära vajalikud eelkontrollid ning teavitab, kui olete taotluse täitmisel millegagi eksinud. Lisaks on e-PRIAs iga toetusliigi juures olemas personaalselt teile mõeldud lisainfo, kus teavitatakse toetusõiguste olemasolust, taotlemisõigusest ning samuti on olemas taotlemisperioodi alguse seisuga ammlehmade loetelu, kui põllumajandusloomade registris on registreeritud Teie nimel toetusõiguslikke ammlehmi.

Just eelnevad põhjused teevad e-PRIA kaudu taotlemise lihtsamaks, kui see on paberkandjal.

Lisainformatsiooni loomatoetuste taotlemise kohta leiate PRIA koduleheküljelt http://www.pria.ee/loomatoetused2013 ning loomatoetuste põhitõdede infomaterjalist.

Lisaküsimuste korral saate teavet infotelefonil 737 7679 või saates e-kirja aadressil info@pria.ee.

 

Tagasi algusesse


 

Hea lugeja!

 

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

 

 

Tagasi algusesse

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee