Esilehele

PRIA infokiri - mai 2013

 Mis oli ja mis tuleb

Määratud toetused

Pane tähele!

Teadmiseks

e-PRIA uudised

 


Mis oli ja mis tuleb

Käimasolevad ja algavad taotlusvoorud

Jätkuvad taotlusvoorud
  Meede Vastuvõtmise aeg 2013 Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
AGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
 MAK*   4. Leader-meede projektitoetus  läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
MAK* 1.3. Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetamine 2.jaan-30.okt Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA  50 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest, vajadusel 90  tööpäeva jooksul.
Riiklik**** Koolitustoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale 1.veebr-31.okt Posti teel PRIA keskus 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest
MAK* Tootjarühmade tunnustamine  4.märts-19.aug PRIA keskus, lisaks posti ja e-posti teel 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad mais
EAGF*** Ühtne pindalatoetus 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 1.dets 2013
Riiklik**** Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 1.dets 2013
Riiklik**** Heinaseemne üleminekutoetus 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 1.dets 2013
MAK* 2.1 Ebasoodsamate piirkondade toetus 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 25.jaan 2014
MAK* 2.2 Natura 2000 toetus põllumajandusmaale (viimane) 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/ e-PRIA 1.mai 2014
MAK* 2.3.1 Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 1.veebr 2014
MAK* 2.3.2 Mahepõllumajandusliku tootmise toetus 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 1.veebr 2014
MAK* 2.3.3 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 25.jaan 2014
MAK* 2.3.4 Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 25.jaan 2014
MAK* 2.3.5 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 25.jaan 2014
MAK* 2.4 Loomade karjatamise toetus 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 25.jaan 2014
MAK* 2.7 Natura 2000 toetus erametsamaale 2.-21.mai, hilinenult esitamise periood 22.mai-17.juuni Erametsakeskuse teenindusbürood/e-PRIA 30.apr 2014
EKF** 3.1.2. Muud ühistegevused 06.05.-13.05.2013 Posti teel PRIA  keskus 35 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest
EKF** 3.4. Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad 13.-15.mai Posti teel PRIA keskus 75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad juunis
EKF** 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng II osa (projektitoetus) 27.juuni-9.juuli PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikud teenindusbürood  75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates

NB! PRIA toetuste ajakava näitab taotlusvoorude planeerimist ja see võib jooksvalt muutuda. Lõplikud täpsed taotluste vastuvõtuajad teatame Ametlikes Teadaannetes. Jooksvat infot jälgige PRIA kodulehelt aadressil http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/toetuste_ajakava/toetuste_ajakava/.

*MAK - Maaelu Arengukava
**EKF - Euroopa Kalandusfond
***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus

Taotluste esitamise aega on võimalik broneerida PRIA internetipõhises eelregistreerimise süsteemis www.pria.ee/reg. või helistades infotelefonil 737 7678. Taotlusi saab esitada ka posti teel ja digiallkirjastatult e-posti teel aadressil info@pria.ee.

NB! Vastavalt PRIA infoturbe eeskirjadele ei võeta vastu CD-l, mälupulgal või muul sarnasel infokandjal esitatud taotlusdokumente.

Tagasi algusesse

PRIAs algas 2. mail pindalatoetuste taotluste vastuvõtt


2. mail alustas PRIA pindala- ja keskkonnatoetuste taotluste vastuvõttu.

Põllumeestel ja loomapidajatel on põllumajandustootmise edendamiseks, maaharimiseks ja keskkonna säästmiseks võimalik taotleda samasuguseid toetusi, nagu eelmiselgi aastal. Need on ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus  ning hulk maaelu arengukava meetmeid: ebasoodsamate piirkondade, keskkonnasõbraliku majandamise, mahepõllumajandusliku tootmise, poollooduslike koosluste hooldamise ning loomade karjatamise toetus, samuti  Eestile omaste ohustatud tõugu loomade ning kohalikku sorti taime ehk Sangaste rukki kasvatamise toetus. Veel saab PRIAst toetust NATURA 2000 alal asuvate põllumaade hooldamiseks. Erametsaomanikud saavad SA Erametsakeskus kaudu taotleda NATURA 2000 metsamaa toetust.

Loe pikemat uudist PRIA koduleheküljelt.

Tagasi algusesse

 

Vesiviljelejad soovivad investeeringuteks üle 5,5 mln euro toetust

Aprillikuu algul toimunud vesiviljeluse investeeringutoetuse taotlusvoorus laekus PRIAle 24 taotlust, ettevõtjad küsivad toetust kokku 5 561 586 eurot. Taotlusvooru eelarve võimaldab toetusi määrata 1,69 mln euro ulatuses.

Pikemalt loe investeeringutoetuste taotlemise kohta PRIA koduleheküljelt.


Vesiviljelustoetuste taotlused 2013

Projekti rakenduspiirkond

Taotluste arv

Taotletud toetuse summa €

HARJUMAA

2

611 766

JÕGEVAMAA

2

110 913

JÄRVAMAA

2

544 842

LÄÄNE-VIRUMAA

1

186 332

PÕLVAMAA

1

158 316

PÄRNUMAA

1

511 293

RAPLAMAA

2

928 505

SAAREMAA

8

950 658

TARTUMAA

4

1 544 533

VILJANDIMAA

1

14 427

Kokku

24

5 561 586

Tagasi algusesse

 

EKF 3.2  taotlemisest

PRIA on küll 13.-15. maiks välja kuulutanud EKF meetme 3.2 „Veeloomastiku ja –taimestiku kaitse ja arendamine“ taotlusvooru, kuid toetuse taotlemine pole kellelgi võimalik. Vastavalt meetme määrusele  saab raha taotleda üksnes toetuse kasutamise kavas toodud projekti elluviimiseks, kui selle on kalandusnõukogu heakskiidul kinnitanud põllumajandusminister. Kuna kalandusnõukogu pole ühtegi projekti heaks kiitnud, siis pole selles taotlusvoorus taotlusi oodata.

Tagasi algusesse


Määratud toetused

Aprillis määratud toetused
MAK Bioenergia tootmise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.3) 2012  Nimekiri PRIA koduleheküljel
Riiklik Põllumajandusloomade aretustoetus 2013 Nimekiri PRIA koduleheküljel
  Koolipiimatoetus Nimekiri PRIA koduleheküljel
  Koolipuuviljatoetus Nimekiri PRIA koduleheküljel
MAK Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.1) kuues taotlusvoor 2012  Nimekiri PRIA koduleheküljel
EKF Ühisinvesteeringud (EKF meede 3.1.1) 2012 Nimekiri PRIA koduleheküljel
EKF Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) 2012 IV taotlusvoor Nimekiri PRIA koduleheküljel
EKF Väikesemahuline rannapüük (EKF meede 1.4) 2012 teine taotlusvoor Nimekiri PRIA koduleheküljel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014 Nimekiri PRIA koduleheküljel

Tagasi algusesse 


Mikropõllumajandusettevõtjad saavad investeeringuteks 19,87 miljonit eurot

PRIA määras maaelu arengukava meetme 1.4.1 raames mikropõllumajandusettevõtte investeeringutoetusi 396 taotluse kohta kokku 19,87 miljonit eurot.

Pikemalt loe investeeringutoetuste kohta PRIA kodulehelt.

Tagasi algusesse


Pane tähele!


Mesilasperede ja sigade arvu teatamise tähtaeg on 15. mai

 

Tuletame klientidele meelde, et iga aasta 15. maiks tuleb mesinikel teatada põllumajandusloomade registrile mesilate mesilasperede arv 1. mai seisuga ning seapidajatel peetavate sigade arv 1. mai seisuga.

Täpne mesila asukoht ning mesiniku sidevahendite andmed registris võimaldavad mesilasperede paremat kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest, kuna teave mesilate asukohtadest on põllupidajatele kättesaadav PRIA avaliku veebikaardi kaudu.

Nii mesilasperede kui sigade arvu teatamiseks on e-PRIAs avatud e-teenused. Kellel on soov andmed esitada paberil või digiallkirjastatult e-postiga, siis vormid andmete esitamiseks leiate siit.

Kui mesila või sigade pidamiseks kasutatav ehitis on seni registreerimata, saab ka selle e-PRIAs registreerida.

Oma mesilate ja sigalate andmeid registris on võimalik vaadata e-PRIA kaudu (menüüs „Teenused“ alajaotus „Loomade register“ -> „Andmete vaatamine“ -> „Ehitiste andmed“). Kui andmed muutuvad või tegevus lõpetatakse, tuleb sellest registrisse teatada 7 päeva jooksul. Andmeid on võimalik muuta ja sulgeda ka e-PRIA kaudu.

Nõuetest seoses registrile andmete esitamisega vt PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/et/Registrid. Lisainfot saate PRIA registrite infotelefonil 7312 311 või helistades Skype'i võrgustikus kasutajale priaregistrid.

Tagasi algusesse
 

PRIA Harju büroo asub nüüd Sakus

Alates 26. aprillist on PRIA Harjumaa teenindusbürool uus asukoht Sakus, Teaduse tn 2. Endises asukohas Laagris enam teenindusbürood ei ole. Harju büroo telefoninumbrid  jäid endiseks.

Tagasi algusesse


 Teadmiseks


Kuidas hinnatakse projektitoetuste taotlusi?

PRIAsse laekub päris palju vaideid investeeringutoetuste taotlejatelt, kelle abikõlblik projekt jääb rahastamata, sest taotlusvooru eelarvest ei jätku kõigile ning projekt ei pälvinud küllalt hindepunkte paremusjärjestuses „joone ületamiseks“. Loe pikemalt PRIA koduleheküljelt kust tulevad hindepunktid, millistel juhtudel moodustatakse hindamiskomisjonid ja mis alustel projekte hinnatakse.

Tagasi algusesseKas ja kuidas tohib kavandatud investeeringu osas muudatusi teha?

 

Pärast seda, kui PRIA aprillis mikropõllumajandusettevõtte investeeringutoetuse määramise otsused tegi, on kliendid esitanud palju küsimusi selle kohta, kas ja milliseid muudatusi on lubatud kavandatud investeeringu juures ning millistel juhtudel on vaja küsida muudatuseks PRIAlt luba.

Maaelu arengukava (MAK) meetmes 1.4.1 (mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus)  võib toetuse saaja investeeringu tegemise jooksul investeeringuobjektiga seotud muudatusi teatud põhjendatud juhtudel teha, ilma et peaks PRIAt eelnevalt teavitama ja nõusolekut küsima.

Põhjendatud juhul võib taotluses nimetatud investeeringuobjekti asemel soetada samaliigilise investeeringuobjekti, mis vastab meetme määruses sätestatud nõuetele ning taotluses kirjeldatud eesmärkidele.

Näiteks üht marki traktorit või kombani on põhjendatud juhul võimalik asendada teist marki traktori või kombainiga, kui muud hinnapakkumises toodud olulised parameetrid (nt toote võimsus) jäävad samaks.

Sellisel juhul tuleb PRIAle esitada koos kuludeklaratsiooniga:

* investeeringuobjekti asendamise vajalikkuse põhjendus;

* hinnapakkumuse või kolme hinnapakkumuse ärakirjad (kolme hinnapakkumise puhul tuleb esitada ka määruse lisas 4 toodud vormi kohane hinnapakkumuste võrdlustabel, milles väljavalitud hinnapakkumus on objektiivselt põhjendatud. Hind ei tohi olla põhjendamatult kõrge). Kui muutub hinnapakkuja, siis tuleb kindlasti tähelepanu pöörata sellele, et investeeringuobjekti hinnapakkumus peab vastama määruse nõuetele (taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku);

* ühiselt taotlemise korral kaasomandi ühise kasutamise kohta ärakiri kaasomanike kokkuleppest või otsusest, milles on kindlaks määratud asendatava investeeringuobjekti kasutamise kord ning on näha kaasomanike kasutuses olevad osad (%) investeeringuobjektis.

Põhjendatud juhtudel võib taotluses märgitud ehitustööde asemel teha teisi ehitustöid, mis vastavad määruses sätestatud nõuetele, kui need tegevused on tingitud projekteerimise või ehitamise ja parendamise käigus täpsustunud ja tööprojektis kajastatud ehitustööde tegelikust vajadusest ega mõjuta taotluses nimetatud ehitise kasutamise eesmärki ja sihtotstarvet.

Sellisel juhul peab esitama koos kuludeklaratsiooniga PRIAle määruse lisas 7 toodud vormi kohase muudatuste ülevaate.

Kui muudetud ehitustööd ei vasta määruses sätestatud nõuetele, jäetakse selles osas toetus välja maksmata.

Palume kindlasti lugeda nõudeid ka põllumajandusministri 08.09.2010 määrusest nr 89 „Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ (jõustunud  23.07.2012): ning määruse seletuskirjast.

Teavet muudatuste lubatavuse kohta MAKi meetmete 1.4.2 (loomakasvatusehitise investeeringutoetus), 1.4.3 (bioenergia investeeringutoetus) ja 3.1 (maapiirkondade majanduse mitmekesistamise investeeringutoetus) raames toetatavates projektides palume vaadata vastavate meetmete määrustest, mille leiate PRIA kodulehelt.

Lisainfot saab PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või e-posti aadressil info@pria.ee.

Tagasi algusesse


e-PRIA uudised


e-PRIAs avatud uus teenus „Veiste, lammaste, kitsede Eesti-sisene massliikumine“

e-PRIAs on avatud uus põllumajandusloomade registri e-teenus „Veiste, lammaste, kitsede Eesti-sisene massliikumine“. Teenus on mõeldud kasutamiseks loomapidajatele, kes soovivad registrit teavitada suure hulga veiste, lammaste või kitsede ehitiste ja/või loomapidajate vahelisest liikumisest lihtsamalt ja  väiksema ajakuluga kui varem.

Lähemalt loe teenuse kasutamise tingimuste kohta PRIA kodulehelt.

Tagasi algusesse

Valminud on uued videojuhendid

Sel kevadel on valminud mitmed uued videojuhendid, et muuta e-PRIA kasutamine klientide jaoks veelgi mugavamaks. Nii näiteks on valminud videojuhend käesoleval aastal avatud teenusele „Minu niidud“ kui ka selle kohta, kuidas esitada e-PRIAs poollooduslike toetuste taotlust.

Kindlasti tasub enne e-PRIAs pindalatoetuste taotluse esitamist üle vaadata ka juba varasemast tuttavad „Minu põllud“ teenuse videojuhendid ning e-PRIAs pindalatoetuste taotluse esitamise videojuhendid.

Videojuhendid juhatavad teid samm-sammult läbi e-teenuse ning aitavad saada ülevaate teenusest juba enne e-PRIAsse sisenemist. Kõikide teenuste juhendid on leitavad ka PRIA kodulehel aadressil www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid ning e-PRIAs vastava teenuse juures.

Head e-PRIA kasutamist!

Tagasi algusesse


Hea lugeja!

 

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

 

 

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee