Esilehele

PRIA infokiri - juuni 2013

   

Mis oli ja mis tuleb 

Pane tähele!

Teadmiseks

e-PRIA uudised

 


Mis oli ja mis tuleb

 

Pindalatoetuste taotlusvoor on selleks aastaks lõppemas


Pindalatoetuste taotlusperiood on 2013. aastaks läbi saamas. Veel kuni 17. juunini on võimalik esitada hilinenult pindalatoetuste taotluseid, kuid sellisel juhul vähendatakse toetuse summat iga hilinenud tööpäeva kohta,  arvestades 22. maist.

Kuni 17. juunini saab ka juba esitatud taotlustele põlde lisada ja pindalasid muuta. Muudatusi võib lisada otse paberil esitatud taotlusele või kui taotlus on esitatud e-PRIAs, siis tuleb esitada portaalis muudatusavaldus. Pärast 17. juunit ei saa taotlusele põlde lisada ega taotletavat pinda suurendada. Lisada saab põlde vaid maa kasutuse näitamiseks. Vajadusel tuleks aegsasti täpsustada juba esitatud andmeid ka igal põllul kasvatatava kultuuri, rohumaade rajamise jm kohta, sest vigaste andmetega taotlus võib hiljem segadust tuua nii taotleja kontrollimisel kui ka toetuste arvestamisel.

Andmed taotluste esitajate, taotletud toetuste ja põllupindade kohta selguvad pärast taotlusvooru lõppu ja taotlust kõigi andmete sisestamist.

Pindalatoetuste taotlejate kohapealseid kontrolle alustab PRIA juulikuus, lisaks kasutatakse kontrollimiseks ortofotosid ning viie piirkonna kohta kaugseire korras jäädvustatud pilte. Administratiivselt kontrollitakse kõiki taotlusi.

Tagasi algusesse

 

Loomakasvatustoetused määras PRIA 29. maiks

29. maiks tegi PRIA otsused märtsis esitatud  loomakasvatustoetuste taotluste kohta, määrates viit liiki toetusteks kokku ligi 19,9 miljonit eurot. Alates 29. maist jõudsid toetused ka loomapidajate pangakontodele.

Toetustest meetmete ja maakondade lõikes ning üle 5000 euro ulatuvate summade vähendamisest vt lähemalt PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/et/uudised/pria_alustas_loomakasvatustoetuste_maksmist.html.

 Tagasi algusesse

 

Käimasolevad ja algavad taotlusvoorud

Jätkuvad taotlusvoorud
  Meede Vastuvõtmise aeg 2013 Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
AGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta PRIA keskus, posti ja e-posti teel, e-PRIA Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuetekohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
 MAK*   4. Leader-meede projektitoetus  läbivalt terve aasta Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
MAK* 1.3. Nõuandetoetus ja nõuandesüsteemi toetamine 2.jaan-30.okt Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA  50 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest, vajadusel 90  tööpäeva jooksul.
Riiklik**** Koolitustoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale 1.veebr-31.okt Posti teel PRIA keskus 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest
MAK* Tootjarühmade tunnustamine  4.märts-19.aug PRIA keskus, lisaks posti ja e-posti teel 40 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad juunis
EKF** 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng II osa (projektitoetus) 27.juuni-9.juuli PRIA Saare, Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu maakondlikud teenindusbürood  75 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad juulis
Riiklik**** Kindlustustoetus 1.-10.juuli PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates
Riiklik**** Põllumajandustootja asendamise toetus 1.-12.juuli PRIA keskus, lisaks posti teel ja e-posti teel 90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 
EKF** 1.3. Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus 15.-22.juuli PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonna teenindusbürood. 90 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru lõppemisest 
MAK* 1.2. Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus 29.juuli-12.august Kõik PRIA maakondlikud teenindusbürood/e-PRIA 70 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates

NB! PRIA toetuste ajakava näitab taotlusvoorude planeerimist ja see võib jooksvalt muutuda. Lõplikud täpsed taotluste vastuvõtuajad teatame Ametlikes Teadaannetes. Jooksvat infot jälgige PRIA kodulehelt aadressil http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/toetuste_ajakava/toetuste_ajakava/.

*MAK - Maaelu Arengukava
**EKF - Euroopa Kalandusfond
***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
****Riiklik - Eesti riigi eelarvest finantseeritav toetus

 Tagasi algusesse

 

Määratud toetused

Mais ja juuni alguses määratud toetused
  Koolipuuviljatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
  Koolipiimatoetus Nimekiri PRIA kodulehel
  Loomakasvatuse üleminekutoetus 2013  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014 Nimekiri PRIA kodulehel

 Tagasi algusesse


Pane tähele!


Sertifitseeritud seemnepakendite etikettidest ’Sangaste’ rukki ja hariliku kanepi kasvatamisel

 

Klientidelt, kes taotlevad toetust ’Sangaste’ rukki kasvatamiseks, ootame külvatud sertifitseeritud seemne pakendite etikette, mille alusel on võimalik kindlaks teha külviks kasutatud seemne kogus.

Samuti on vaja sertifitseeritud pakendite etiketid esitada hariliku kanepi kasvatajatel – sel aastal kontrollime ka PRIAle esitatud etikettidel oleva seemne koguse ja taotlusaluse kanepi pinna vastavust. Kogu taotlusel näidatud kanepi pind, millele ühtset pindalatoetust taotletakse, peab olema külvatud sertifitseeritud seemnega. Hea meel teatada, et 2013. a on ühtse pindalatoetuse jaoks toetusõiguslik ka kanepisort ’Finola’.

Tagasi algusesse 

 

Loomade karjatamise toetuse taotlusaluste hobuste andmete kontroll


Juhime nende klientide tähelepanu, kes taotlevad loomade karjatamise toetust hobustele, et tarvis on üle kontrollida, kas Eestis sündinud hobune on kantud PRIA hobuslaste registrisse.

Kui hobust registris ei leidu, on vaja suhelda hobuse passi välja andnud seltsiga, kes võib olla muutnud hobuse UELN numbrit. Välismaal sündinud hobuste kohta, kes ei ole arvel PRIA hobuslaste registris,  tuleb esitada hobuse identifitseerimisdokumendist koopia, mille pealt on näha hobuse nimi, identifitseerimisnumber ja hobuse sünniaeg.

 Tagasi algusesse


Teadmiseks

 

Eesti piimakvoot sai täis 96-protsendiliselt


Eestile kinnitatud piimatootmiskvoot sai lõppenud kvoodiaastal täis 95,96 protsendi ulatuses, 901 kvoodiomaniku piimakarjadelt saadud piima kogus oli ligi 658,4 tuhat tonni. Tulemused on rekordilised nii piima koguse kui ka kvoodi täituvuse protsendi poolest.

Piimakvoodiaasta arvestuslik periood kestis eelmise aasta 1. aprillist kuni 31.märtsini 2013, lõplikud andmed tulemuste kohta valmisid maikuus. Euroopa Komisjoni kinnitatud kvoot ehk tootmise piirmäär Eesti piimatoodangule oli selleks perioodiks 686 tuhat tonni. Sellest oli kvoodiomanikele nende taotluste alusel välja jagatud 672 tuhat tonni.

Vt edasi http://www.pria.ee/et/uudised/eesti_piimakvoot_sai_tis_96_protsendiliselt.html

Tagasi algusesse 

 

Mesilased ja sead PRIA loomade registris


15. maiks tuli mesilate ja sigade omanikel teatada PRIA loomade registrile mesilasperede ja sigade arvud 1.mai seisuga.

Maakondade lõikes kajastab register järgmisi andmeid sigade ja mesilasperede kohta:

Maakond

Sigade arvu teatajaid

Sigade arv kokku

Mesilasperede arvu teatajaid

Mesilasperede arv kokku

HARJUMAA

5

16561

41

440

HIIUMAA

0

0

26

298

IDA-VIRUMAA

7

3484

27

249

JÕGEVAMAA

13

28812

52

515

JÄRVAMAA

6

2204

30

633

LÄÄNEMAA

1

1132

45

555

LÄÄNE-VIRUMAA

23

63702

53

967

PÕLVAMAA

6

23805

37

441

PÄRNUMAA

9

12666

55

1253

RAPLAMAA

4

17518

44

390

SAAREMAA

6

28001

71

1467

TARTUMAA

12

32964

48

1016

VALGAMAA

3

2953

35

572

VILJANDIMAA

10

79082

51

574

VÕRUMAA

17

13353

84

649

KOKKU

122

326237

699

10019

Teadmiseks: PRIA kodulehel http://www.pria.ee/images/tinybrowser/useruploads/files/Pollumajandusloomade_registri_statistilised_andmed_hetkeseisuga.pdf on maakondade lõikes andmed veel mitut liiki põllumajandusloomade kohta, kelle andmed on PRIA registrile teatatud: veised, lambad, kitsed, ammlehmad, piimalehmad, lihaveised. Andmeid uuendatakse kord ööpäevas.

Tagasi algusesse 

 

LEADER – euroraha kohaliku elu heaks


LEADER-programm on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis algas juba üle 20 aasta tagasi. Aastatel 2007-2013 rakendatakse LEADER-meedet maaelu arengukavade toetus­meetmena. Meetme eesmärk on soodustada maapiirkonna elanike algatust kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamisel, leidmaks uudseid lahendusi oma piirkonna eripärasid arvestades.

Mida on LEADER andnud Eestile ja kas see ka eeloleval seitsmeaastasel rahastusperioodil jätkub, vt http://www.pria.ee/et/uudised/leader__euroraha_kohaliku_elu_heaks.html.

Tagasi algusesse 


e-PRIA uudised

 

Üle 5000 kliendi esitasid pindalatoetuse taotluse e-PRIAs


e-PRIAs pindalatoetuse taotluse esitajate arv ületas tänavu 31. mail esmakordselt 5000 piiri! Ümmarguse viitenumbri sai Frank Tuuksami (Vinni vald, Lääne-Virumaa) taotlus poollooduslike koosluste hooldamise toetuse saamiseks.

Tagasi algusessee-PRIA kaudu esitatud pindala- ja loomatoetuste taotluse arv tõusis ka sel aastal


Käesoleval aastal esitati pea 5000-st PRIAle laekunud loomatoetuste taotlusest üle 40% e-PRIA vahendusel. Harjumaal, Järvamaal, Pärnumaal ja Läänemaal esitati suisa üle poole taotlustest e-PRIAs. Kõige rohkem loomatoetuste taotlusi esitasid e-PRIAs Saaremaa loomapidajad.

Pindalapõhiste toetuste taotlusi on PRIAle juuni alguse seisuga esitatud juba üle 17 000 ning kõigist taotlustest on pea 30% esitatud e-PRIA vahendusel. Kõige rohkem pindalapõhiste toetuste taotlusi on laekunud e-PRIA vahendusel Pärnumaalt. Kõige hoogsamalt on e-PRIAs pindalatoetuste taotlejate arv võrreldes eelmise aastaga kasvanud Jõgevamaal (13%), Läänemaal (11%) ja Tartumaal (10%). Hilinenult võetakse taotlusi vastu veel kuni 17. juunini.

Täname kõiki kliente, kes esitasid oma pindalapõhise või loomatoetuste taotluse e-PRIA vahendusel. Soovitame kindlasti tutvuda ka teiste e-PRIA pakutavate võimalustega. Nii näiteks on e-PRIA kaudu kõikidel klientidel võimalik vaadata oma makseid ja võlgnevusi ning muuta enda kohta käivaid registriandmeid. Investeeringutoetuste taotlejatel on võimalik esitada kõiki kuludokumente ning nõuandetoetuse, LEADER toetuse ja mitmete teiste investeeringutoetuste taotlusi. Lisaks on e-PRIAs teenused koolipiima ja koolipuuvilja toetuse ning litsentside taotlejatele ja Erametsakeskuse klientidele.

Head e-PRIA kasutamist!  

Tagasi algusesse

 

e-PRIAs võetakse kasutusele ühtne aadressiandmete süsteem


Aadressiandmete süsteemi ehk ADS-i paigaldamisega seoses võib e-PRIAs juuni alguses lühiajaliselt esineda tõrkeid ja katkestusi kliendiregistriga seotud e-teenuste kasutamisel. Palume kõikidelt klientidelt mõistvat suhtumist!

Mis on ADS?

Erinevad infosüsteemid salvestavad ja edastavad aadresse väga erineval kujul ning selleks, et andmete töötlemine andmekogudes oleks kiire ja veatu ning kõik süsteemid mõistaksid aadressiandmeid ühte moodi, peab riik aadressiandmeid ühtlustama. Aadressiandmete süsteem ehk ADS aitab muuta eri põhimõttel esitatud aadressid omavahel võrreldavaks läbi selle, et tagab aadressiobjektide asukoha ühese mõistmise ja loob standardid aadressidele ja aadressiandmete töötlemiseks. See tähendab, et ADS-i kaudu tagatakse aadresside ühesugune kirjapilt, ühtlustatakse näiteks suurte - väikeste tähtede, tühikute ja lühendite kasutamine.  

Tagasi algusesse


 Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee