Lisatud: 09. jaanuar 2003

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

09Jan2003 Võrreldes eelmise aastaga tõusis põllumajandustootjatele makstav tulutoetus 16,3 mln krooni


Täiesti uute toetusliikidena rakendab Põllumajandusministeerium 2003. aastal noor- ja nuumveise kasvatamise toetust üle 9 kuu vanustele pullidele ja härgadele (kogusumma 20,0 miljonit) ning puu- ja köögivilja ning marjade kasvatamise toetust (kogusumma 5,0 miljonit).

Põllumajandusministri Jaanus Marrandi sõnul on uued toetusliigid põllumajanduspoliitilised otsused, mis lähtuvad vajadusest mitmekesistada ja laiendada põllumajandusettevõtlust ning soodustada maaeluarengut tervikuna:

“Lähtuvalt EL toetusskeemidest ja kvootidest võimaldab üleminek piimalehmade kasvatamiselt lihaveiste kasvatamisele soodsaid arenguvõimalusi ja tulevikuperspektiive eelkõige väiksematele põllumajandustootjatele. Puu- köögivilja- ja marjakasvatustoetus on esmakordne aiandusvaldkonda suunatud toetus, mis kindlasti aitab kaasa põllumajandustootmise mitmekesistamisele ja maaeluarengule tervikuna, mis on ka üks põllumajanduspoliitika peamisi eesmärke.”

Tulutoetuste liikides ja toetussummades põllumajandustootjatele 2003. aastal leppisid pooled arutelu käigus kokku alljärgnevalt:

 Tulutoetused (mln kr)

  • Piimalehma kasvatamise toetus 100,0
  • Tera- ja kaunvilja, rapsi, rüpsi ning seemne- ja kiulina kasvatamise toetus 110,0
  • Ammlehma kasvatamise toetus 4,0
  • Noor- ja nuumveise kasvatamise toetus (üle 9 kuu vanused pullid ja härjad) 20,0
  • Ute ja kitse kasvatamise toetus 3,8
  • Sertifitseeritud seemne tootmise toetus 2,1
  • Puu- ja köögivilja ning marjade kasvatamise toetus 5,0        

Tänavu makstakse põllumajandustootjatele tulutoetusi kokku 244,9 mln krooni, mis on 16,3 mln krooni rohkem kui eelmisel aastal (2002. aastal maksti tulutoetusi kokku 228,6 mln krooni).

 

Kadri Liimal
Põllumajandusministeeriumi pressiesindaja
6256 110

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike