Lisatud: 02. oktoober 2015

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

02Okt2015 Väliseksperdid tunnustasid VTA tegevust seakatku tõrjumisel

29. septembrist 1. oktoobrini Eestis missioonil viibinud Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) ja ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) Baltimaade ja Ida-Euroopa regiooni veterinaarekspertide töögrupp tunnustas Veterinaar- ja Toiduameti tegevust seakatku leviku peatamisel. Eksperdid hindasid VTA igakuist seakasvatuste kontrolli riskipiirkondades, ranget järelevalvet kehtivate bioohutusnõuete täitmise üle ning koostööd teadlastega väga heaks praktikaks.

„Missioonil osalenud eksperdid  leidsid, et peamine seakatku kiire leviku ja koduseafarmide nakatumise põhjus on haiguse väga kõrge kontsentratsioon metssigade populatsioonis. Haiguse jõudmisel kodusigadeni ei tohiks alahinnata inimese rolli viiruse levitamisel. Seepärast rõhutati bioohutusmeetmete rakendamise olulisust,“ ütles Veterinaar- ja Toiduameti loomatervishoiu, loomakaitse ja söötade osakonna juhataja Maarja Kristian. „Taudi tõrjumiseks metsas tuleb võimalikult paljud metsseakorjused matta, kuna need jäävad väga pikaks ajaks haiguse leviku allikateks. Eksperdid leidsid, et metssigade populatsiooni tuleb vähendada, populatsiooni arvukana hoidmine lisasöötmise abil lõpetada ning senisest enam peaksid bioohutusnõuete täitmisele tähelepanu pöörama ka jahimehed.“

Eestis külastasid eksperdid missiooni käigus seakasvatusega tegelevaid ettevõtteid ja majapidamisi (farmi territooriumile sisenemata), maakondlikke veterinaarkeskusi ning taudistunud jahipiirkondades asuvaid metssigade söötmiskohti Võru ja Järva maakonnas.

Missioonil osalesid sigade Aafrika katku eksperdid Saksamaalt, Itaaliast ja Venemaalt ning Euroopa Komisjoni, OIE ja FAO esindajad. Missiooni tulemusel koostatakse kirjalik raport, mis esitatakse OIE/FAO Piiriüleste loomataudide tõrjumise globaalse raamistiku (GF-TAD) sigade Aafrika katku ekspertide alalisele töögrupile ning kohalikule veterinaarteenistusele. Ekspertmissioonid  viiakse läbi kõigis seitsmes riigis, kus sigade Aafrika katk levib – lisaks Eestile Lätis, Leedus, Poolas, Valgevenes, Venemaal ja Ukrainas.

  • Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioturvalisuse meetmeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.
  • Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA vihjetelefonil 605 4750.
bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner