Lisatud: 04. aprill 2016

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

04Apr2016 Väikesed põllumajandusettevõtted saavad toetust taotleda

4.-11. aprillil võtab PRIA vastu väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetustaotlusi, mille maksmiseks on eelarves 5 miljonit eurot.  

Maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) meetme 6.3 toetust saavad taotleda  põllumajanduslikud väikeettevõtjad, kes on tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat. Meetme määruses on sätestatud ka nõuded ettevõtte müügitulule taotlemise aastale eelnenud kahel majandusaastal. Üks ettevõte võib programmperioodi 2014-2020 jooksul saada kokku kuni 15 000 eurot käesoleva meetme toetust. 

Milliste kulutuste jaoks saab toetust kasutada, sätestab samuti määrus. Toetatavad on väga erinevad tegevused, nende kohta tuleb taotlejal koostada äriplaan. Vähemalt 50%  selles kavandatud tegevuste maksumusest tuleb kasutada investeeringu(te) jaoks.

Taotlejatelt ei nõuta rahalist omaosalust, aga selle olemasolu annab taotluste hindamisel lisapunkte. Hindamine toimub määruses kirjeldatud hindamiskriteeriumide põhjal ning toetuse saamiseks peab taotlus koguma vähemalt 14 hindepunkti.

Taotlusi saab esitada ainult elektroonselt uue e-PRIA kaudu. Eeltäidetud taotlused  saab ära esitada samuti alates  4. aprillist. PRIA kodulehel on toetust ja taotlemist tutvustavad juhised; vajadusel saab abi infotelefonil 737 7678 ja PRIA maakondlikest teenindusbüroodest. Büroodes on ka kliendiarvutid e-PRIA kasutamiseks.

Otsused taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb PRIA hiljemalt 20. juuniks.

Toetuse eesmärgiks on väikeste põllumajandusettevõtete põhivara moderniseerimine ning nende majandusliku toimimise parandamine. Meedet rahastatakseMaaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest, käimasolevaks MAKi  perioodiks on selleks planeeritud kokku 30 mln eurot.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus