Lisatud: 01. august 2016

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

01Aug2016 Väikeprojektid saavad juurdepääsu uute toodete ja protsesside arendamise toetusele

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamiseks antava toetuse määruse muudatuse, mis näeb 2016. aastaks ette eraldi taotlusvooru väikestele kuni 50 000 euro suurustele projektidele. Eraldi taotlusvoor tagab ligipääsu toetusele ka väiksemate projektidega taotlejatele.

„Kuna 2015. aastal toimunud taotlusvoorus oli konkurents projektide vahel väga tihe, siis otsustasime korraldada sel aastal vaid väiksemamahulistele projektidele suunatud taotlusvooru, et tagada ligipääs toetusrahadele ka väiketootjatest taotlejatele,“ ütles Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare.

Määruse muudatusega nähakse ette, et 2016. aasta taotlusvoorus toetatakse väiksema mahuga projekte kui tavaliselt. Tavapäraselt on toetuse maksimaalne suurus kuni 350 000 eurot abikõlblikest kuludest projekti kohta, 2016. aasta taotlusvoorus on toetuse maksimaalseks suuruseks kuni 50 000 eurot. Muudatuse eesmärk on tagada toetuse kättesaadavus ka väiksema eelarvemahuga projektidega taotlejate jaoks.

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetuse raames toetatakse projekte, mis edendavad koostööd ja arendavad innovatsiooni eelkõige põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris ning lahendavad konkreetsete tootjate ja töötlejate tootmisprotsessiga seotud probleeme. Projektid peavad olema suunatud konkreetse ettevõtte reaalsete vajaduste lahendamisele, eraldiseisvaid teadushuvisid ei rahastata.

Toetusi saab taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kaudu tänavu 30. augustist – 5. septembrini.

Kokku on Eesti maaelu arengukavas 2014–2020 alameetmele „Toetus katseprojektide jaoks ning uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogia arendamiseks“ ette nähtud 6,3 miljonit eurot, millest 2016. aasta taotlusvooruks on planeeritud 500 000 eurot. Toetussumma on kuni 350 000 eurot projekti kohta, 2016. aasta taotlusvoorus kuni 50 000 projekti kohta.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus